Hejtman doufá, že zákon o nemocnicích prezient vrátí sněmovně

Nemocnice na jihu Čech, které přešly pod kraj, měly dluhy z minulých let a plnily své závazky po lhůtě splatnosti. Těmito slovy v pátek zhodnotil stav zdravotnických lůžkových zařízení na jihu Čech po jejich převodu ze státu na kraj hejtman Jan Zahradník (ODS)…

v hotelu Dvořák, kam přijel besedovat s občany.

„V současné době své dluhy vyrovnávají. Snažíme se je nyní převést na akciové společnosti. O to více nás zaskočil ve čtvrtek parlamentem schválený zákon, který tyto kroky krajům zakazuje,“ řekl hejtman.

Upozornil, že zákon navrhla KSČM ústy svého jihočeského poslance Vojtěcha Filipa. „Ke komunistům se při hlasování přidala i sociální demokracie a snad i někteří z KDU-ČSL a US-DEU.“ Zahradník věří, že zákon Senátem neprojde.

„Kdyby se ale Senát nejdejbože zbláznil, tak doufám, že prezident Václav Klaus zákon nepodepíše a vrátí tuhle šílenost do sněmovny. Vždyť by jinak šlo o vyvlastnění nemocnic. Nejdřív je stát dal na krk krajům, aby převzaly odpovědnost. A teď se nám snaží velkopansky radit, co s nimi máme dělat. To považuji za úplnou šílenost,“ komentoval hejtman události minulých dnů.

Příznivcům, kteří transformaci nemocnic fandí, Zahradník vzkázal: „Naštěstí je zákon přijat tak přihlouple, že na naše nemocnice se nevztahuje.“ Zítra bude Zastupitelstvu Jihočeského kraje předkládat návrh na transformaci nemocnic. „U nás je koalice velmi pevná, takže počítám s tím, že návrh schválíme a nebudeme se ohlížet na to, jaké pokusy provádí levicová vláda,“ tvrdil hejtman.

JANA ČERNOCHOVÁ, Táborské listy

REAKCE ČTENÁŘŮ Zdraví.Euro.cz

PhDr. Jana Petrovická

Pane hejtmane. Kdo ve vašem kraji kontroluje nemocnice? Ze všech médiích se za poslední dobu ozývají hlasy o zadlužených nemocnicích. Ale aby si odpovědní představitelé jednotlivých krajů a je to jedno, která politická strana právě jim vévodí, podívali jak hospodaří ředitelé nemocnic, nejenom z bilancí a výsledovek, tak to ani náhodou. Je pravda, že dluhy zanechal stát. Ale na druhou stranu, dluhy i zisky souvisí vždy s řízením procesů managementu nemocnic. A ten jak se zdá, nemá žádné starosti, ani v hospodaření. Porušují legislativu? Překračují rozpočty? A proč ne, nemají žádnou odpovědnost a maximálně jim hrozí odvolání. A morálka nebo etika?

Nejvyšší kontrolní úřad provedl v loňském roce kontrolu prostředků státního rozpočtu poskytnutého na program „Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízení v letech 2001 až 2003“. A nestačil se divit.

Nemocnice Písek rekonstruovala elektroinstalaci a poskytnutá dotace byla ve výši 5 mil. Kč. Management nemocnice nesplnil ustanovení § 49 odst. 9 zákona a nevyloučil z další účasti uchazeče, kteří neprokázali kvalifikační předpoklady a nesplnili další požadavky stanovené zadavatelem. Ale to je asi maličkost proti Okresní nemocnici Jindřichův Hradec. Ta v době bývalého premiéra Špidly skutečně investičně rozkvétala. Ale Jindřichův Hradec není Brusel.

Jak uvádí zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, management okresní nemocnice Jindřichův Hradec na investiční akci ve výši 50 mil. Kč, nedodržel ustanovení § 37 odst. 1 písm. h) zákona tím, že „Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek“ neobsahovala výsledek vyhodnocení jednotlivých nabídek a odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. A proč taky, vždyť přece jde pouze o peníze ze státního rozpočtu. Dále zpráva kritizuje, že ten stejný management nemocnice při zadávání veřejných zakázek nerespektoval povinnost hospodárného nakládání se svěřenými finančními prostředky a u této investiční akce byl vybrán uchazeč, jehož cena byla o 6,1 mil. Kč vyšší, než uchazeče, který se umístil celkově na druhém místě. Navíc poskytl v této investiční akci zálohu ve výši 37 mil. Kč a prodloužil termín věcného plnění o dalších 100 kalendářních dní. Není to náhodou už na trestní oznámení ve smyslu zneužívání pravomocí veřejného činitele ?

Investiční záměr managementu nemocnice byl ve vybudování očního oddělení, ambulancí a lůžkové části ORL a oddělení speciální terapie provoz hemodialyzačního střediska. Po změnách, které požadoval management nemocnice a se souhlasem MZ ČR investiční záměr dopadl zcela skvěle. „Místo záměru zajištění provozu oddělení očního a ORL lůžek včetně přístavby hemodialyzačního střediska byla vybudována pouze přístavba hemodialyzačního střediska včetně zázemí“, uvádí zpráva NKU. V rozvaze investičních potřeb a zdrojů bylo investorem plánováno na akci celkem 53,58 mil. Kč. V loňském roce kontrola NKÚ zajistila, že bylo prostavěno pouze 57,39 mil. Kč. A jak to vše dopadlo?

Management nemocnice ukončil investiční akci. Investiční akce se nachází ve stadiu hrubé stavby (bez plánovaných příček, se zpevněnými stropními a podlahovými plochami bez obkladů a omítek, bez zasíťování, s provizorním zabezpečením otvorů).

Pane hejtmane, myslíte si, že kontrola managementu nemocnic není potřeba? Jedná se totiž o peníze daňových poplatníků a pokud nebude profesionální přístup ředitelů nemocnice a špičková úroveň managementu, tak budou stále dluhy a dluhy a je to úplně jedno, zda jde o příspěvkovou nemocnici nebo akciovou společnost. Ačkoliv akciová společnost je jednou z nejstarších kapitálových právních forem, má svoje výhody i nevýhody. Akcionáři totiž neručí za závazky společnosti a má velmi komplikovaná a omezující právní úpravy. Výhodou její je, že je zde zákaz konkurence pro členy představenstva a že je poměrně dobrý přístup ke kapitálu. Další výhodou její je, že akciová společnost je povinna zveřejňovat údaje z účetní uzávěrky a výroční zprávu. Tak bude zajištěna důsledná kontrola hospodaření s majetkem. A doufejme rozhodně flexibilnější, než se současným managementem Okresní nemocnice Jindřichův Hradec. Pokud se vůbec slovo management dá v tomto chaosu hospodaření nazvat.

Úspěch managementu jakékoliv nemocnice, potom bude úspěchem i jihočeského kraje. A pokud má být konkurenční prostředí, efektivní péče a především spokojenost pacientů a skutečný zájem o jejich zdraví, tak je to pouze na představitelích kraje. Dnes se totiž pacienti mohou pouze dívat na nedostavěnou část nemocnice, na nedostupnou zdravotní péči a čekat až přijdou zase jiné dotace..Ale doufejme, že už i pod taktovkou jiného managementu.

Ohodnoťte tento článek!