Hejtman Jaroslav Palas (ČSSD): Hledáme úspory, zdravotní péče ale bude zachována

Jaroslav Palas

„Velmi významnou nákladovou položkou jsou vedle mezd nákupy nejrůznějšího zdravotnického materiálu. Vedení kraje proto rozhodlo o sjednocení a centralizaci nákupů potřebných komodit.“

Co jste si slibovali od sloučení krajských nemocnic pod jednu příspěvkovou organizaci a proč z toho sešlo?

Rozsah zdravotní péče v kraji je na dobré úrovni, její financování však už nikoli. Minulé vedení kraje bylo ve zcela jiné finanční situaci a nemyslelo na to, do jaké situace se mohou dostat nemocnice v průběhu dalších deseti let.Vpřípadě potřeby měli v krajském rozpočtu volné finance na pokrytí případných ztrát nemocnic. Nyní je situace zcela jiná. Krize naše hospodářství silně poznamenala a všichni jsme si vědomi nedostatku peněz ve všech odvětvích, nevyjímaje zdravotnictví. Proto existující problém je současnou situací ještě více prohlouben nejrůznějšími vládními zásahy.
Návrh na sloučení nemocnic by přinesl úspory v počtech úředníků nebo zlevnil zdravotnický materiál prostřednictvím množstevních slev.
Je logické, že to se nemusí všem líbit. Návrh byl stažen, protože neměl podporu všech zastupitelů.

Opozice z řad ODS namítá, že na ekonomickou krizi se jen vymlouváte, že za alarmujícím stavem krajských nemocnic je selhání základních řídicích a kontrolních mechanismů současného vedení kraje.
Tvrdí také, že za krajské vlády ODS se hospodářský výsledek nemocnic dostal do plusu, že oni je skutečně řídili. Jaký je váš názor?

Myslím, že opozice z řad ODS by měla méně času věnovat kritice, a naopak se zapojit do řešení kritické situace ve zdravotnictví bez ohledu na to, jaké kdo má politické přesvědčení.

Nemocnice se tedy slučovat nebudou, jejich dluhy ale stále rostou. Jak budete tuto situaci řešit?

Ano, máte pravdu, dluhy rostou a jsme v situaci, která vyžaduje okamžitá rozhodnutí a řešení. To, co je však pro nás nejdůležitější, je připravit taková opatření, která co nejméně zasáhnou do poskytování zdravotní péče občanům.
Hledáme možné úspory, budeme reorganizovat, ale tak, aby základní péče byla zachována v plné výši.

Vedení kraje rozhodlo o sjednocení a centralizaci nákupů potřebných komodit ve svých zdravotnických zařízeních. Jaký efekt by to mělo přinést?

Velmi významnou nákladovou položkou jsou vedle mezd nákupy nejrůznějšího zdravotnického materiálu. Vedení kraje proto rozhodlo o sjednocení a centralizaci nákupů potřebných komodit. V současné době již můžeme díky tomuto systému registrovat finanční úspory v řádech milionů korun. Všechny zakázky nad sto tisíc jsou zveřejňovány na internetu včetně velkých zakázek.

Proč bude centrální nákupy zajišťovat společnost Admia Consult, již zastupuje Michal Šlachta? Opozice o něm tvrdí, že jde o kontroverzní osobnost.

Byla vybrána společnost Admia Consult, s. r. o., která nabídla nejlepší podmínky. Tato společnost má velmi rozsáhlé zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek.

Krajští radní jmenovali do funkce manažera, který by měl řešit špatnou ekonomickou situaci v krajských nemocnicích, ředitele ostravské fakultní nemocnice Svatopluka Němečka. Proč?

Svatopluk Němeček je zkušený manažer, který bude koordinovat nastavení úsporných procesů v krajských nemocnicích. Nemocnice, kterou řídí, je v dobré ekonomické kondici. Její obrat a součet obratů krajských nemocnic je přibližně srovnatelný. Pan doktor Němeček má také široké povědomí o specifičnosti struktury poskytovatelů zdravotní péče našeho regionu.

Jak se bude řešit situace v nemocnici v Novém Jičíně? Vedení kraje chce prý nemocnici pronajmout zdravotnickému holdingu Agel.

V novojičínské nemocnici je specifická situace v rámci sítě krajských nemocnic. Určitou část zdravotní péče tu vykonává soukromý subjekt ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Všechna realizovaná opatření dokázala jen zpomalit ekonomický propad. Proto v současné době vedení kraje pracuje s novým záměrem. Ten zajistí v plném rozsahu zachování veškeré současné zdravotní péče v celém komplexu novojičínské nemocnice, tedy i nemocnice ve Vítkově. Z hlediska legislativního, ekonomického a hlavně z hlediska poskytování kvalitní zdravotní péče je nejvhodnější pronájem nemocnice Nový Jičín společnosti Agel, která již nyní provozuje část onkologického centra nemocnice.
Jde tedy o návrh kontinuálního řešení respektujícího již dříve založený stav provázanosti obou subjektů. Nemocnice vNovémJičíně by v tomto případě nadále zůstala ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Poskytování zdravotní péče by zajišťovala zkušená společnost.Ozáměru pronájmu budou rozhodovat krajští zastupitelé zítra.

Co v Opavě a Karviné?

Jak jsem již zmínil, pan doktor Němeček připravuje návrhy opatření, které by měly být provedeny v jednotlivých krajských nemocnicích. Všechny jeho návrhy budou předloženy radě kraje, která o nich rozhodne.

Hejtman Jaroslav Palas (ČSSD): Hledáme úspory, zdravotní péče ale bude zachována
Ohodnoťte tento článek!