Hejtman: Karlovarští lékaři mají 60 tisíc

Titulní obrázek

„Karlovarský kraj nabízí mladý lékařům i sestrám velmi nabízí dobré podmínky, dokonce v porovnání s podobnými zdravotnickými zařízeními v České republice nadstandardní,“ říká pro Zdraví.Euro.cz hejtman kraje Josef Pavel. „Podle sdělení vedení nemocnice je průměrný plat lékaře v karlovarské nemocnici přes 60 tisíc korun, což nás staví na nejvyšší pozice mezi nemocnicemi v České republice, počítaje v to i nemocnice fakultní…“

Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel reaguje na argumenty tamního politického hnutí Doktoři za uzdravení společnosti. Představitelé tohoto hnutí kritizují současnou politiku kraje, která podle nich způsobuje personální devastaci v tamních nemocnicích. Podle karlovarského hejtmana jsou naopak podmínky pro práci tamních lékařů v porovnáním s podmínkami v jiných krajích velmi dobré.

Představitelé hnutí Doktoři za uzdravení společnosti zaslali redakci Zdraví.Euro.cz reakci na váš nedávný článek v regionálním deníku. Píší, že v dnešní době by se měl hejtman zabývat nikoliv tím, kolik nemocnic bude v kraji fungovat ale tím, kdo bude v nemocnicích pracovat. Co na to říkáte vy?

Co se týče nedostatku zaměstnanců, ty nenajímám já, jako hejtman, ale vedení nemocnice. Konkrétně za dostatek zaměstnanců na svých odděleních zodpovídá zdravotní ředitel a ředitel nemocnice v Karlových Varech, shodou okolností jediná osoba, kterou je MUDr. Jiří Štefan. Připomínám, že Karlovarský kraj má 75 organizací, počítaje v to střední školy, ústavy sociální péče, záchranky, silničáře, letiště – a v nich zaměstnává 6500 zaměstnanců. Je tak největším zaměstnavatelem v kraji, a musím potvrdit, že jako hejtman se nezabývám zaměstnanci letiště, nesháním učitele pro naše školy ani pečovatelky pro naše ústavy sociální péče. Jen v případě nemocnice, a to jen karlovarské, se nyní někomu politicky hodí, předstírat občanům, že za personál zodpovídá hejtman. Kterému politickému hnutí se to může hodit, to opět ponechávám na úvaze čtenáře.

Kraj své organizace řídí metodicky, vytváří rozvojové plány pro tyto organizace, a jmenuje jejich vedení. Ředitelé těchto organizací pak zodpovídají za jejich chod i personální zajištění, stejně tak, jako za své úseky zodpovídá i střední management, v tomto případě primáři oddělení. Řekl někdy někdo ze středního managementu, co dělá pro zajištění dostatku personálu na svém oddělení?

Ještě bych chápal, kdyby problémem bylo ohodnocení zaměstnanců naší nemocnice. Tady bych rád připomněl, že podle sdělení vedení nemocnice je průměrný plat lékaře v karlovarské nemocnici 60.569,- Kč, což nás staví na nejvyšší pozice mezi nemocnicemi v České republice, počítaje v to i nemocnice fakultní. Smutnou pravdou je, že ohodnocení středního zdravotního personálu je v karlovarské nemocnici daleko horší. A bylo by ještě horší, kdybych vedení společnosti nevyzval ke zvýšení jejich platů. Bylo to nové vedení společnosti, kdo zvýšil mzdy sestrám, nebyli to ani členové politického hnutí „Doktoři“, ani ředitel karlovarské nemocnice, ačkoliv tento problém trvá a je znám již několik let, a například mzdy lékařů vzrostly za ty roky podstatně.

Proto považuji za celkem nešťastné, že problém jimi přehlíženého středního zdravotního personálu vytahují „Doktoři“ nyní jako svůj volební trhák. Ve skutečnosti jim musí spíše uškodit.

Co chce hejtman udělat proti tomu, aby se nerozpadaly týmy lékařů, neodcházely zdravotní sestry do hypermarketů, nezavírala se celá oddělení?

Tak především chceme pokračovat ve slušném odměňování našich lékařů a nově i sester, chceme stabilizovat střední zdravotní personál srovnáním růstu jejich platů s platy lékařů.

Přemýšlíme ale také do budoucnosti. Hodláme vytvořit důstojné prostředí pro lékaře – a mimochodem i pro jejich pacienty, jednoduše pro celý výkon zdravotní péče. Chceme v Karlových Varech vytvořit moderní pracoviště, na kterém bude ve slušných podmínkách soustředěna především urgentní péče o pacienty v život ohrožujících stavech, chceme nové operační sály. Nedivím se tomu, že fungovat v technicky neodpovídajících podmínkách je pro mnohé lékaře frustrující.

Hodláme tedy týmům nabídnout odpovídající ohodnocení i technicky přijatelné podmínky pro jejich působení, a zbavit je nejistoty fungování v roztroušených operačních sálech, jejichž životnost v mnoha případech končí za tři roky.

Jaké nabízí kraj zázemí, pracovní a finanční podmínky pro mladé sestry a lékaře?

Podmínky pro mladé lékaře i sestry nabízíme dobré, dokonce v porovnání s podobnými zdravotnickými zařízeními v České republice nadstandardní. Nabízíme také okamžitou možnost ubytování. Jednáme s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy o spolupráci při zajištění praxe našich lékařů, tak, aby tuto mohli absolvovat přímo v našich nemocnicích, a nemuseli kvůli ní odcházet. Nabízíme také, a to i díky poměrně častým odchodům starší generace nemocničních lékařů do privátní sféry, nezanedbatelnou kariérní perspektivu.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!