Hejtman Pavel: Skutečné důvody protestů karlovarských primářů

Titulní obrázek

„Jsem rád, že se situace kolem Karlovarské krajské nemocnice, a. s., začíná vyjasňovat. Původní požadavky lékařů nemocnice Karlovy Vary, mezi které patřilo ukončit činnost České zdravotní, a. s., v managementu nemocnice a prověření jejího hospodaření, se ukázaly jako zástupné,“ píše JUDr. Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje pro Regionální deník…

Jsem rád, že se situace kolem Karlovarské krajské nemocnice, a. s., začíná vyjasňovat. Původní požadavky lékařů nemocnice Karlovy Vary, mezi které patřilo ukončit činnost České zdravotní, a. s., v managementu nemocnice a prověření jejího hospodaření, se ukázaly jako zástupné – kraj k těmto krokům přistoupil, a okamžitě potom se zvedla vlna dalších požadavků.

Tím nejkontroverznějším je zrušení společnosti Karlovarská krajská nemocnice, a. s., která slučuje všechny tři krajské nemocnice, tedy nemocnici v Chebu, Sokolově a Karlových Varech.

Znamenalo by to zvrat v naplňování obecné koncepce kraje, který převzal od státu několik institucí, dříve okresních. Jedná se například o správy a údržby silnic, které dříve měly okresní působnost, a řidiči si jistě pamatují, jak v zimě mohli podle odhrnutého nebo neodhrnutého sněhu poznat, kde jeden okres končí a další začíná. To jsme považovali za nutné odstranit, právě proto, že to nové, co měl kraj přinést, byla koordinace této služby na území celého kraje.

Stejně tak u krajských nemocnic musíme vycházet z toho, že mají sloužit všem občanům kraje, tedy i těm, kteří nebydlí v Karlových Varech, ale třeba na Sokolovsku či Chebsku. V ostatních krajích, které podobnou filosofii přijaly, se v současné době děje pravý opak. Jejich nemocnice dělají vše pro to, aby se staly součástí celokrajské organizace, protože chápou, že toto řešení má především výhody.

Mohou počítat s tím, že v případě nepředpokládaných personálních nebo materiálních problémů mohou operativně využít kapacit ostatních zdravotnických zařízení, mohou operativněji využívat jejich zařízení a specializovaných pracovišť atd. – tedy důvody, které od samého počátku prosazuje při fúzi nemocnic i Karlovarský kraj a na jejichž základě vytyčil koncepci, která v podstatě říká: V každé z nemocnic budou zachovány základní obory péče, a nemocnice v Karlových Varech se bude specializovat především na urgentní medicínu, tedy ošetření a léčení bezprostředně život ohrožujících stavů.

Na základě této koncepce se nyní v karlovarské nemocnici připravuje projekt výstavby nového pavilonu centrálního příjmu a urgentní medicíny, ve kterém budou vytvořeny nutné technické podmínky pro co nejrychlejší příjem, diagnostiku a ošetření pacientů ve vážných stavech, a pro případ, že bude shledána nutnost jeho leteckého transportu, tvoří nejvyšší patro pavilonu přistávací místo pro zdravotnický vrtulník.

Zpochybňování fúze nemocnic a záměrů kraje by mohlo ohrozit nejen tuto, tolik potřebnou a dlouho očekávanou investici, ale také by mohlo znamenat rozpad Karlovarské krajské nemocnice na tři nemocnice okresního významu. To nechceme připustit, naše zdravotnická zařízení fungují v konkurenčním prostředí, konkurují si s nemocnicemi v Plzeňském, Ústeckém i Středočeském kraji, a pokud bychom připustili pokles na dřívější úroveň, obávám se, že by se naše nemocnice ekonomicky ani personálně nepodařilo udržet. Naopak, fúze nemocnic umožnila například realizovat projekt karlovarského kardiocentra a umožňuje další rozvoj podobných oborů, za kterými jinak budou muset naši občané a pacienti dojíždět do sousedních krajů.

Tolik kritizovaná fúze mimo jiné vedla k tomu, že od počátku letošního roku obdržely všechny tři nemocnice stejné smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Do této doby měla chebská nemocnice smlouvu daleko méně výhodnou, která za její výkony poskytovala o cca 20 mil. Kč méně, než přinese do pokladny KKN, a. s., nová smlouva.

JUDr. Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje , Regionální deník

Ohodnoťte tento článek!