Hejtman Vystrčil: Copak jsme malomocní?

„Může dojít například k závažné nehodě na dálnici a náklady na operaci budou odhadnuty na milion korun. Pokud by lékař neměl jistotu, že zraněný je pojištěný, měl by počkat na rozhodnutí správní rady nemocnice, zda operovat, nebo ne. To pacient mezi tím může zemřít,“ vytýká hejtman zákonu o neziskovkách…

Jihlava – Kraje mohutně protestují proti schválenému zákonu o veřejných neziskových nemocnicích. A Vysočina je aktuálně v čele.

„Byli jsme pověřeni ostatními kraji k podání ústavní stížnosti,“ potvrdil v rozhovoru hejtman Miloš Vystrčil.

Co se kraji nelíbí na neziskových zdravotnických zařízeních?

S neziskovými nemocnicemi nemáme problém, schválený zákon je ale špatný. Jde o předpis, který zabraňuje kraji svobodně nakládat s jeho majetkem. Proč? Je snad kraj malomocný, bez rozumu?

V zákoně jste objevili 27 chyb. Týkají se i pacientů?

Chyb je tam podstatně víc, stovky. Celkem 27 problémových míst jsme ale vybrali a zaslali na ministerstvo zdravotnictví, aby je řešilo. My jsme při tom ochotni spolupracovat.

Některé chyby jsou procesního charakteru, kdy není jasné, jak má kraj postupovat. Například v bodech zřízení a vzniku nemocnice nebo při jmenování člena dozorčí rady.

A ve vztahu k pacientům?

Může dojít například k závažné nehodě na dálnici a náklady na operaci budou odhadnuty na milion korun. Pokud by lékař neměl jistotu, že zraněný je pojištěný, měl by počkat na rozhodnutí správní rady nemocnice, zda operovat, nebo ne. To pacient mezi tím může zemřít. Pokud zase doktor nepojištěného odoperuje, bude problém s tím, že pojišťovna nemocnici nic nezaplatí. Toto například zákon neřeší.

(S tím podle náměstka ministra zdravotnictví Vladimíra Drymla nemá zákon co společného. To si podle jeho slov musí řešit každá nemocnice individuálně, bez ohledu na zřizovatele – pozn. redakce).

Kraj podá ústavní stížnost. Jistotu, že zákon bude zrušen, ovšem nemá. Připravujete se vůbec na příchod nového předpisu?

Máme čas do konce listopadu. Pak musíme začít fungovat. Teď se snažíme získat odpovědi od ministerstva zdravotnictví na zmíněných 27 otázek. Čekáme také na metodiku, jak postupovat. Na prováděcí vyhlášku.

V krajích vládne ODS, která obsadila místa hejtmanů téměř po celé republice. Není to celé kolem ústavní stížnosti jen politická záležitost, odveta vůči sociální demokracii?

Ale panebože. To není o tom, že si tady někdo přihřívá polívčičku. Tady jde o to, abychom mohli jako kraj fungovat. Ať se klidně pozastaví účinnost zákona, ať se dopracuje.

Co kraj chce například vysvětlit?

– Který z orgánů kraje bude rozhodovat o zřízení veřejného zdravotnického zařízení a o vydání zřizovací listiny?

– Jak bude ministerstvo postupovat v případě, že při předchozím projednání obsahu zdravotní péče nedojde ke shodě s krajem, zdravotními pojišťovnami a příslušnými komorami?

– Co se rozumí „pravidelnou kontrolou kvality zdravotní péče“ (zejména pokud jde o četnost a formu kontroly a hodnocení kontrolních zjištění)?

– Může zařízení vykonávat i jinou činnost než poskytovat pouze zdravotní péči v rozsahu stanoveném rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR? Pokud ano, za jakých podmínek?

– Jakým způsobem budou ustanovovány orgány zařízení v případě, kdy bude zřizovatelem více než jeden subjekt (například kraj a obec)?

– Může mít zařízení více než jednoho zástupce ředitele?

– Jak má postupovat lékař, který v případě těžké havárie na dálnici bude muset operovat (operace bude nákladná a její cena přesáhne 1 milion korun)? Potencionální pacient není pojištěn, dotyčná pohledávka vzniklá lékařským zákrokem tak nebude krytá smlouvou s pojišťovnou? – Čí souhlas je třeba k pronajmutí majetku?

– Jak postupovat v případě, že ředitel předloží zjevně nevhodný návrh rozpočtu, který nebude schválen?

Zdroj: Výtah z dopisu hejtmana náměstku ministra zdravotnictví ze dne 19. 6. 2006.

Vysočina

Hejtman Vystrčil: Copak jsme malomocní?
Ohodnoťte tento článek!