Hejtmani poslancům: Neomezujte nemocnice

Asociace krajů ČR se v úterý obrátila na poslance s požadavkem, aby neschvalovali zákon o vzniku veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení, a to proto, že porušuje ústavu…

Rath tvrdí, že zánik osmdesáti nemocnic nehrozí * Bendl uvedl, že zákon vede k ohrožení zdraví občanů

Sněmovna by se tímto zákonem měla zabývat zřejmě v pátek. Ministr zdravotnictví David Rath ale tvrdí, že zánik 80 nemocnic nehrozí.

„Návrh zákona porušuje ústavu a popírá nedotknutelnost vlastnictví, je faktickou likvidací 80 nemocnic v ČR bez proběhlé diskuse a vystavuje ČR riziku mezinárodních arbitráží a soudů ve vazbě na ochranu investic,“ řekl po jednání asociace krajů hejtman Středočeského kraje Petr Bendl (ODS).

Podle něj návrh zákona ve svých důsledcích „vede k ohrožení zdraví občanů a zhoršení zdravotní péče“. Asociace proto vyzvala premiéra Jiřího Paroubka, aby „přiměl svého ministra zdravotnictví k dodržování zákonů a pravidel slušného chování“.

V prohlášení asociace, které podepsali všichni účastníci včerejšího jednání, se konstatuje, že „zrušení výběrových řízení ministerstvem zdravotnictví na poskytování lůžkové zdravotní péče v krajích je dalším vážným krokem, který znejišťuje pacienty a zaměstnance krajských zdravotnických zařízení. Tato úmyslná nečinnost ministerstva ohrožuje poskytování zdravotní péče statisíců obyvatel v krajích“.

Ministr zdravotnictví David Rath týž den znovu ostře odsoudil snahu krajů privatizovat nemocnice, které zřizují, a jejich výzvu odmítl. „Vyzývám kraje, aby přestaly ohrožovat poskytování lůžkové péče pro občany ČR.“

Rath dodal, že musí zasáhnout, aby „zachoval lůžkovou péči dostupnou pro všechny občany“. Za nesmyslná označil slova asociace krajů, že chce likvidovat 80 nemocnic v ČR.

„Nic takového nehrozí.“ Naopak privatizaci nemocnic, jak ji kraje již v mnoha případech udělaly, Rath považuje za neověřený experiment, který nemá obdoby a který „může skončit velkou tragédií, tzn. rozpadem sítě lůžkové zdravotní péče“.

Rath se nechce ani omluvit asociaci krajů za svůj výrok, že kraje rozkrádají nemocnice. „Některé jejich aktivity skutečně ve mně budí dojem, že to někteří krajští politici – především zODS, chtějí rozkrást obdobně, jako stejným způsobem rozkradli v 90. letech mnohé podniky. Mám velký strach, že to, co kraje dnes dělají s nemocnicemi, dělali titíž nebo velmi podobní lidé zODS zhruba před deseti lety, ale s průmyslem v ČR,“ prohlásil Rath.

Václav Pergl, Petr Janiš

Právo

REAKCE ČTENÁŘŮ Zdraví.Euro.cz

Uživatel: pepek

Jaký dojemný pláč…ale jen do chvíle, než si uvědomíme, která strana „má“ většinu hejtmanů… Křik ODS a jejích přisluhovačů se pochopitelně týká toho faktu, který mainstreamová média příliš nezdůrazňují: podle návrhu MZd bude mít část nemocnice POVINNĚ veřejně prospěpšný statut, a pojišťovny s nimi uzavřou smlouvu. Ty ostatní, které zbývají, mohou mít statut jaký chcou a pojišťovny s nimi jistě také smlouvy uzavřou. Jen k rozkrádání (pardon, privatizaci) ODS nezbydou všechny, ale jen některé, a budou mít konkurenci v těch veřejně prospěšných.

To je jádro všeho křiku!

MUDr. Jiří Kilian

Samosprávy prováděly a dosud provádějí to, čemu se říká transformace nemocnic, tak nejistým způsobem, že to samo vyvolává pochybnosti.

První chyby se ale dopustil stát. Jeho ústavní povinností je garantovat dostupnost péče, ale stát dosud ani nevydal závaznou definici dostupnosti (časové, prostorové, ekonomické ) péče a už předal nemocnice samosprávám. Ty se rozhodly převést jimi zřízené nemocnice z formy příspěvkových organisací na formy jiné. Hlavním účelem zřetelně bylo, že v těch jiných formách mohou využít jiné právní normy k ohodnocení práce zaměstnanců a tak dosáhnout vyrovnaného hospodaření. Záměr samospráv v tomto ohledu byl a dosud je zřetelně průhledný

a nadto neskrývaný: v MF DNS si můžeme přečíst, že mzdy budou více diferencovány, ale zvyšovat není z čeho. Každý, kdo je běžně vzdělán v aritmetice, může dovodit, co to znamená. Samosprávy v průběhu půl roku měnily přístupy, jednou to měla být transformace na a.s., podruhé zrušení p.o. a založení a.s., poté zase vložení p.o. do a.s. a jindy zase přeměna. Na školení, které uspořádala ZL samospráva, školitel firmy HZ Praha, která v kraji snad dle nějaké smlouvy transformaci provádí, sdělil, že transformace není přeměna. Uvedený předmět činnosti ( někde truhlářství, jinde ubytování ) nově založených a.s. toto tvrzení docela výrazně zpochybnil.

Samospráva možná ani ve vlastní uskutečnění přeměny nevěří. Jinak by ztěží mohla přikázat, že nemocnice, p.o., od 01.01.2006 musí zajišťovat LSPP.

V průběhu příprav bylo a je znát díly šlendriánu a diletantství v presentaci celého procesu oné přeměny a tak i narůstala nedůvěra zdravotníků a pacientů, aby dala vznik petičním aktivitám, které byly veřejným sdělením vrcholných představitelů samosprávy označeny za neaktuální. Takové vyjádření je projevem hrdopychu moci a popřením petičního práva.

Chvat, spěch a shon, v nichž je přeměna formy nemocnic pováděna v době, kdy se ukazuje změna přístupu státu a jeho protekce neziskovým organisacím, vyvolávají podezření na nedobrý úmysl samosprávy, neboť kdyby šlo vskutku o lepší právní podmínky činnosti nemocnic, byla by tzv. neziskovka jistě výhodnější. Úmysl samosprávy být nadále jediným vlastníkem nemocnic zpochybňuje vydání dvaceti stotisícových akcií pro jednu a.s. a ani intuice, že zlaté akcie se budou rušit, vyjádřená představitelem kraje, na tom nic nemění.

A tak zdravotníci, přestože většinou pravicového smyšlení, dávají spíše za pravdu státu než samosprávám a spíše věří tomu, co sděluje ministr, a to navzdory kritice jeho manýrů a rasance.

Zdravotnictví je významné politikum a pravice se žel předvedla jako neschopná s ním nakládat. Mně osobně je to velice líto.

Asociace krajů ČR je podivný název. Myslel jsem, že společení krajů je republika.

Hejtmani poslancům: Neomezujte nemocnice
Ohodnoťte tento článek!