Helen přinesla první výsledky

Na podzim roku 2000 proběhl v šesti městech České republiky – Klatovy, Kroměříž, Liberec, Mělník, Příbram a Most – průzkum, který se zabýval hodnocením vlivů působících na zdraví. Průzkum organizoval Státní zdravotní ústav v Praze – Ústředí monitoringu ve spolupráci s hygienickými stanicemi ve vybraných městech. Šetření se nazývalo HELEN a zúčastnilo se ho celkem 6 500 mužů a žen…

MOST –

Šetření HELEN již proběhlo v letech 1998 a 1999, takže jsou již známy výsledky z deseti větších měst ČR. Celé šetření je plánováno jako dlouhodobé, pokračovat bude v dalších městech do celkového počtu třiceti měst. Poté bude provedeno opakované vyšetření ve stejných městech s novými respondenty ve shodném věku čtyřicet pět až padesát čtyři let, takže bude možno zjistit časový trend.

Státním zdravotním ústavem v Praze bylo vybráno město Most. Organizaci dotazníkové akce prováděli pracovníci Okresní hygienické stanice v Mostě. „Výběr osob, které byly osloveny a požádány o vyplnění dotazníku byl zcela náhodný a byl získán z registru obyvatel města Mostu. Informace získané od dotázaných byly přísně důvěrné. Byla zajištěna ochrana osobních dat, získané údaje byly ihned anonymizovány,“ objasnila Deníku Mostecka výběr osob, jež se projektu zúčastnily, koordinátorka této akce Eva Součková.

Z celkového počtu 10 658 obyvatel Mostu bylo vybráno čtyři sta mužů a stejný počet žen. Dvě stě mužů a dvě stě žen dostalo nabídku lékařského vyšetření. Jeho náplní byla měření běžná při preventivních prohlídkách, jako například vyšetření krevního tlaku a hladiny cholesterolu v krvi, doplněno bylo také o orientační měření plicních funkcí.

„Z celkového počtu osmi set respondentů bylo vráceno 586 vyplněných dotazníků a vyšetřeno 107 dotázaných. Most tím dosáhl osmdesátišestiprocentní úspěšnosti ve vyplňování, lepší byly jenom Klatovy. Velice nás tento stav potěšil, měli jsme z toho obavy. Ale dvacet našich pracovnic, které měly za úkol dotazníky lidem odnést, vybrat, a pokud měli nějaké problémy, tak jim i poradit, bylo vytrvalých a odvedly dobrou práci. Chtěli bychom tak poděkovat všem složkám, které se na studii podílely a hlavně všem respondentům, kteří se přes náročnost dotazníku studie zúčastnili. Spolupráce na všech úsecích byla velmi dobrá a doufáme, že bude i v dalších akcích, které jsou ještě před námi,“sdělila Deníku Mostecka ředitelka Okresní hygienické stanice v Mostě MUDr. Olga Štorkánová.

Podle předběžných výsledků dotazníkové akce je potvrzeno, že Most je mezi prvními v počtu rozvodů a počtu nezaměstnaných. Přesto subjektivní hodnocení finančního stavu odpovídá průměru v ostatních městech. Převažuje zde práce převážně fyzicky namáhavá. Většina ostatních faktorů, např. bydlení, jeho nedostatky atd., je ve srovnání s ostatními městy v průměru. Bohužel je u respondentů z Mostu uváděna menší důvěra v pomoc okolí, jako jsou sousedé a přátelé, a menší pocit bezpečí v okolí bydliště než v ostatních městech. Mezi subjektivně nejdůležitější faktory, kromě zdraví a rodiny, patří uplatnění a postavení v zaměstnání, vzdělání, které je hodnoceno výše než finanční situace. Otázka životního prostředí ustupuje poněkud do pozadí.

Mezi subjektivně uváděnými chronickými onemocněními jsou v popředí, tak jako v ostatních městech, choroby pohybového aparátu, hypertenze a kardiovaskulární onemocnění. Naopak fyzická mimopracovní aktivita je v Mostě nižší než jinde. Více než jedna třetina respondentů pravidelně kouří, muži z Mostu jsou na prvním místě v četnosti, ženy naopak na posledním místě ve srovnání s vyšetřovanou populací v ostatních městech. Stírá se rozdíl v počtu kouřících mužů a žen, muži se pohybují kolem čtyřiceti procent, ženy mají o deset procent méně.

„Co se týká vyšetřených zdravotních faktorů, patří Most mezi první ve výskytu respondentů s vyšší hmotností, hlavně obezitou vyšších stupňů. Ostatní faktory jako výše hladiny cholesterolu se prakticky neliší od ostatních měst. Funkční vyšetření plicní nebyla zatím zpracována, z vyšetření v Mostě však uvádím podstatný faktor, že mezi zjištěnými funkčními poruchami bylo více než osmdesát procent dlouhodobých kuřáků, kouřících dvacet až třicet let, dvacet až čtyřicet cigaret denně,“ upřesňuje výsledky svého zkoumání MUDr. Jana Samková

Podle předběžných výsledků nejsou podstatné rozdíly mezi respondenty z minulých studií. „Je ale patrná korelace mezi životním stylem a četností chorob a nutnost propagace zdravého životního stylu jako velmi významného faktoru pro zdraví,“ dodává Jana Samková.

ALENA AGHOVÁ, Deník Mostecka, 25.7.2001

Ohodnoťte tento článek!