Nová hlavní hygienička Gottvaldová bude řešit HIV a nemoci z klíšťat

*Eva Gottvaldová

Hlavní hygieničkou ČR, kterou pro její zásadní význam z hlediska ochrany veřejného zdraví jmenuje vláda, se k 15. 7. 2016 stala Mgr. Eva Gottvaldová. Na brífinku ji u příležitosti převzetí funkce představil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Jak ministr Němeček uvedl, mezi úkoly, které nyní hlavní hygieničku čekají, bude patřit řešení nejrůznějších epidemiologických hrozeb a intenzivní boj s infekcí HIV.

Připravenost na krizové situace

„Chtěla bych navázat na vše dobré, čeho bylo v uplynulých letech v rámci hygienické služby dosaženo. V úkolech dlouhodobějšího charakteru budu pokračovat tak, aby bylo dosaženo požadovaných cílů, např. v podpoře zdraví nebo personální stabilizaci systému. Zároveň nás čekají nové výzvy, jakými jsou zejména naše připravenost na krizové situace v oblasti ohrožení veřejného zdraví, ale i reakce na nepříznivý epidemiologický vývoj v naší zemi, především u HIV/AIDS či onemocnění přenášených klíšťaty, který si také vyžaduje naši pozornost,“ řekla nastupující hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová, která je absolventkou lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde získala magisterský titul v oboru specializace ve zdravotnictví – výživa člověka.

V oblasti komunální a obecné hygieny Gottvaldová pracuje od roku 2003. Od roku 2012 působila jako diplomat ve Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde zastupovala zájmy ČR v unijních orgánech, zejména v pracovních skupinách Rady EU pro veřejné zdraví, léčiva a zdravotnické prostředky.

MERS, Ebola, Zika

„Rád bych při této příležitosti velmi ocenil působení pana náměstka Vladimíra Valenty. Jeho úřad musel čelit řadě velkých výzev v podobě stavu ohrožení veřejného zdraví vyhlášeného Světovou zdravotnickou organizací, ať už to bylo kvůli hrozbě viru Eboly, MERS nebo naposledy Ziky. Významně také přispěl k prosazení důležitých legislativních změn,“ uvedl na brífinku ministr Němeček.

Končící hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta se nyní vrací na místo krajského hygienika Libereckého kraje. „Za mého mandátu byla schválena novela zákona o ochraně veřejného zdraví, včetně udržení systému očkování. Za nejdůležitější v hygienické službě ovšem považuji lidi, proto jsem velmi rád, že se nám podařilo stabilizovat a revitalizovat systém hygienické služby a obhájit její kompetence a jednotu, např. v oblasti potravinového práva. Po turbulentních letech 2006–2012 jsme zvrátili trend vývoje v personální situaci hygienické služby, proto přeji své nástupkyni, aby byla nadále úspěšná v získávání zdravotníků a lékařů do tohoto krásného oboru,“ sdělil ve své závěrečné řeči Vladimír Valenta.

Hygienická služba hospodaří ročně s 1,4 miliardami korun, jde o 1 % z celkových peněz, které jdou na zdravotnictví. Je to téměř o půl miliardy korun méně než před obdobím velkých škrtů V nejbližších dvou až třech letech by měla hygienická služba získat pro efektivní fungování tyto peníze zpět.

Hrozba HIV

Jak uvedl ministr Němeček, nové případy (incidence) viru HIV v ČR narůstají. „Je to hrozba, kterou se budeme muset intenzivněji zabývat. Křivka se každým rokem stává strmější. Dochází k nárůstu počtu infikovaných osob, byť je ČR ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi nízkou prevalenci a incidenci. Vnímáme jako velký problém, že populace, která je HIV ohrožena, jako by se přestávala bát. S tím, že na trh přicházejí stále nové a účinnější léky, které prodlužují přežití, tak HIV přestává být oprávněným strašákem, jakým byl před 15 lety,“ uvedl ministr zdravotnictví.

Jak podotkl odcházející hlavní hygienik Vladimír Valenta, nárůst je dominantní v komunitě mužů, kteří mají sex s muži. To je riziková skupina, na kterou bude nyní prevence zaměřena.

Úspěchy hlavního hygienika ČR Vladimíra Valenty

– Za jeho působení se podařilo zvládnout všechny krizové situace kolem metylalkoholu, chřipkové epidemie, povodně, eboly, MERSu a Ziky (za dobu existence WHO bylo 4x vyhlášeno „ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu“, z toho 3x během mandátu HH Valenty).

– Byla připravena a přijata Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 a jejich 14 akčních plánů. Materiály byly přijaty vládou, odsouhlaseny Parlamentem ČR, jsou základními strategickými dokumenty nejen pro prevenci a zdravotní politiku. Zároveň bylo jejich zpracování podmínkou pro to, aby ČR mohla čerpat peníze pro zdravotnictví z evropských fondů.

– Došlo ke stabilizaci a revitalizaci systému hygienické služby a nápravě chyb v ochraně zdraví vzniklých v důsledku 50% restrikce finančních i lidských zdrojů mezi lety 2006 až 2012.

– Podařilo se obhájit kompetence a jednotu hygienické služby (např. v oblasti potravinového práva).

– Byla schválena novela zákona o ochraně veřejného zdraví, včetně udržení systému očkování.

Ohodnoťte tento článek!