Hlavní body usnesení ČLK

dokumenty, papíry

Delegáti sjezdu České lékařské komory (ČLK) v závěrečném usnesení podpořili ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09) a nabídli mu spolupráci na reformních krocích. Usnesení schválilo 240 delegátů pražského sjezdu, dva byli proti, sedm se zdrželo.

Hlavní body dokumentu:

– Případné odvolání ministra zdravotnictví Leoše Hegera by ČLK v žádném případě nepovažovala za řešení problémů zdravotnictví, ale právě naopak za důkaz toho, že vláda problémy řešit odmítá. Pravděpodobným výsledkem by byla další radikalizace lékařů, kteří již odmítají být rukojmími politiků, kteří na jejich úkor zajišťují dostupnost zdravotní péče pro pacienty.

– Sjezd požaduje zvýšení výdajů na zdravotnictví jako základní podmínku pro zachování stávající kvality a dostupnosti zdravotní péče, zvýšení pojistného placeného státem a spravedlnost ve výši plateb pojistného tak, aby každý plátce platil úměrně svým příjmům.

– Zásadně odmítl, aby základem reformy zdravotnictví byly návrhy zákonů zpracované týmem bývalého ministra Tomáše Julínka (ODS). Nabídl ministerstvu i poslancům pomoc při tvorbě zákonů.

– Zhodnotil pracovní podmínky většiny lékařů v nemocnicích jako neuspokojivé a upozornil, že prohlubující se nedostatek lékařů ohrožuje kvalitu a dostupnost zdravotní péče v ČR. Zásadně odmítl plány na snižování tarifních platů lékařů, plně podpořil požadavek lékařských odborů, aby se tarifní plat lékařů za základní pracovní dobu pohyboval v rozmezí 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy v ČR, a to v závislosti na kvalifikaci a praxi lékaře.

– Upozornil, že novela zákoníku práce prosazená vládou neřeší problém špatného odměňování lékařů. Bez zvýšení příjmů nemocnic nebudou peníze na zvýšení platů lékařů, a pokud ministerstvo sníží úhrady za léčení, platy klesnou, což urychlí personální devastaci nemocnic.

– Podpořil akci nemocničních lékařů „Děkujeme, odcházíme“ a vyzval všechny ostatní lékaře, aby tuto akci solidárně podpořili. Cílem akce není přinutit lékaře k emigraci, ale zlepšit ekonomické a pracovní podmínky lékařů v nemocnicích tak, aby neměli důvod z Česka odcházet. Varoval lékaře před přesčasovou prací nad limit povolený zákoníkem. Přepracovaní lékaři častěji chybují, přičemž za pochybení nesou právní odpovědnost.

– Uložil představenstvu, aby prostřednictvím krajů, poslanců či senátorů požádal Ústavní soud o posouzení ústavnosti úhradové vyhlášky na rok 2011, a to v případě, že nebude obsahovat ochranné ustanovení, že lékař nedostane pokutu, když při řádném léčení překročí limit peněz.

– Vyzval soukromé lékaře i nemocnice, aby se právní cestou s podporou ČLK bránili regulačním pokutám za překročení limitu peněz od pojišťoven.

– Podpořil záměr ministra zdravotnictví omezit rozsah zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Požaduje vytvoření dohodovacího řízení o úhradových standardech za účasti ČLK. Požaduje úplné zrušení paragrafu, který doposud znemožňuje, aby si pacienti na lepší materiál či péči připlatili, dosud hradí částku celou.

– Vyzval ministra zdravotnictví, aby po dohodě s ČLK urychleně vydal vyhlášku o povinném minimálním personálním vybavení nemocnic a ambulancí a umožnil ČLK kontrolu. Upozornil, že v současnosti řada nemocnic nemá dost personálu, což zhoršuje kvalitu péče a ohrožuje bezpečnost pacientů.

– Vyzval ministra zdravotnictví, aby prosadil skutečně efektivní regulaci cen léků a výše jejich úhrady z peněz veřejného zdravotního pojištění.

  1. Souhlasí s názorem ministra zdravotnictví, že je nutno racionálně a kriticky posuzovat efektivitu nových technologií a přistupovat racionálně k léčbě pacientů a využití diagnostických metod. Lékaři nemohou z ekonomických důvodů svévolně omezovat zákonem zaručené nároky pacientů na léčbu lege artis. Nesouhlasí s tím, aby zdravotní pojišťovny regulovaly pokutami lékaře, zatímco pacienty pokud jde o zneužívání péče nikdo neomezuje.
  1. Uložil představenstvu ČLK vyjednat s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami náhradu za výjimky z plateb regulačních poplatků v ordinacích.
Hlavní body usnesení ČLK
Ohodnoťte tento článek!