Hlavní hygienik M. Vít k BSE: Nebezpečí pro člověka je minimální

Jaká opatření děláte v souvislosti s výskytem BSE v Jihlavě, aby nedošlo k přenosu na člověka? – Určité nebezpečí přenosu je, ale při dodržení požadavků veterinární správy bude minimalizováno. Jakákoli panika je zbytečná. Zdravotnictví se na tuto situaci připravilo už na začátku roku. Je to například vybudování Koordinačního pracoviště pro diagnostiku a léčení Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (CJN) a nové CJN…

Rozhovor s hglavním hygienikem ČR Michaelem Vítem:

* pro ČR na Neurologické klinice Fakultní Thomayerovy nemocnice. Bude otevřeno za pár dní.

* Prý se nemoc šílených krav může přenášet i krví?

To zatím nikdo nepotvrdil, ale ani nevyloučil. Preventivně jsme ale zakázali transfúzním stanicím brát krev od dárců, kteří od roku 1986 pobývali déle než 6 měsíců ve Velké Británii a Francii, kde se nemoc šílených krav vyskytla v mnoha ohniscích.

* Jaká jsou další opatření?

Zásadním preventivním opatřením je vyšetřování na BSE všech kusů dobytka, které budou poraženy. Pokud jde o zdravotnictví, vydali jsme metodický návod, kterým se zkvalitnuje hlášení, diagnostika a léčení klasické i případně nové Creutzfeldt-Jakobovy nemoci.

* Co to v praxi znamená?

Protože přenos CJN bývá dáván ido souvislosti s invazivními léčebnými zákroky, například s implantáty z lidské tvrdé pleny mozkové, implantáty lidské oční rohovky ale i s kontaminovanými neurochirurgickými nástroji, jsou prověřovány na všech těchto pracovištích hygienické režimy a eventuálně požadována jejich úprava tak, aby byl minimalizován možný přenos. Hygienická služba ve spolupráci s nemocnicemi anamnesticky prošetřuje všechny případy CreutzfeldtJakobovy nemoci. U pacientů, u kterých je v anamnéze prionové onemocnění, tedy CJN, nesmí být tkáně odebírány pro transplantační účely. Příští pátek se na ministerstvu zdravotnictví sejde komise k řešení problematilky CJN.

* Jíte hovězí?

Jím a budu ho jíst dál.

Václav Pergl, Právo, 9.6.2001

Ohodnoťte tento článek!