Hlavní slabiny zdravotnictví

pacient, nemocnice, pokoj, lékařka

Zdaleka ne vše se pacientům v nemocnicích líbí. Byli i hodně kritičtí v rámci jedné nemocnice k jednotlivým oddělením. Výzkumníci na základě odpovědí pak stanovili hlavní nedostatky nemocnic, jak je vidí pacienti.

Jsou to:

* skutečnost, že neznají ošetřujícího lékaře – lékaři se pacientům nepředstavují;

* nesrozumitelnost odpovědí lékaře – lékař s pacienty sice hovoří, ale pacienti mu nerozumí;

* potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě – lékaři si často záměrně udržují informační náskok a také autoritativní přístup k pacientovi; * nízká důvěra v ošetřujícího lékaře – lékařům se často nedaří získat důvěru pacientů, která je významným předpokladem pro úspěšnou spolupráci při léčbě;

* nedostatek soukromí při probírání zdravotního stavu – pacientům velmi vadí častá dotazování na pokoji v přítomnosti dalších pacientů, nebo dokonce v čekárně a na chodbě;

* neschopnost lékařů rozptýlit obavy a strach pacienta;

* nespokojenost s čistotou toalet a sprch;

* nespokojenost s dobou ranního buzení, která je většinou před šestou hodinou ranní.

Ohodnoťte tento článek!