Hledá se primář interny, jenž bude tlačit oddělení stále dopředu

Každé zdravotnické zařízení musí za chodu řešit mnohé vnitřní problémy. Některé musí „rozlousknout“ rovněž vedení vysokomýtské nemocnice. V těchto dnech a týdnech je vyhlášeno výběrové řízení na primáře interního oddělení vysokomýtské nemocnice. Řízení se uskuteční v první srpnové dekádě…

Vysoké Mýto –

„Věřím, že s konečnou platností bude vybrán perspektivní kandidát na primáře, že personální situace se na oddělení stabilizuje. Předpokládám, že na místo primáře se dostane člověk, který bude oddělení vést s jasnou koncepcí. Zároveň se tím naplní lékaři oddělení následné péče, takže všechno poběží tak, jak by mělo,“ vysvětluje ředitelka nemocnice Ivana Urešová.

Znamená to, že situace momentálně není zcela klidná?

„Podobně jako i jinde – ani my nemáme nadbytek lékařů,“ glosovala stav ředitelka Urešová. Především chybí primář interního oddělení. Zastupuje ho stále primář Bohumil Vaško.

Ten chtěl již několikrát z tohoto oddělení přejít na primariát léčebny dlouhodobě nemocných, jenomže se pokaždé vrátil.

„Není mu lhostejný osud interního oddělení naší nemocnice. Samozřejmě, že interna je jedním ze stěžejních oborů naší nemocnice – a s ní naše existence úzce souvisí. Pan primář Vaško by rád předal své nabyté zkušenosti mladšímu nástupci, jehož právě musíme najít ve vyhlášeném výběrovém řízení,“ dodala ředitelka vysokomýtského zařízení Ivana Urešová.

JIŘÍ KONÍČEK, Orlické noviny, 2.8.2001

Ohodnoťte tento článek!