HN: Šéf ČLK vyjednal soukromým lékařům výhodné smlouvy s VZP

Prezident České lékařské komory Milan Kubek vyjednal soukromým lékařům nečekaně výhodné smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP), která je největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Pokud budou lékaři léčit pacienty bez větších prohřešků, budou mít jistotu práce až do důchodu…

Pojišťovna jim smí vypovědět smlouvu jen za přesně daných podmínek, které každý průměrný lékař pohodlně splní. Píší to dnešní Hospodářské noviny (HN).

„Je to extrémně výhodná dohoda. Podle ní máme zafixovanou zdravotnickou síť, které se nemohou pojišťovny zbavit,“ řekl místopředseda Sdružení praktických lékařů Jan Jelínek. Kubek připustil, že k dohodě s VZP přispěly jeho nadstandardní vztahy s jejím šéfem Pavlem Horákem, s nímž dříve spolupracoval v Lékařském odborovém klubu.

Zatímco donedávna mohla VZP vypovědět lékařům smlouvu z mnoha mlhavě formulovaných důvodů, nyní získají existenční jistotu – ve smlouvách budou mít přesný seznam prohřešků, kvůli nimž jim jedině může VZP smlouvu odebrat. Pokud se žádných prohřešků nedopustí, mají smlouvu s dominantní pojišťovnou jistou „na doživotí“, píší HN.

Lékař přijde o smlouvu s VZP například tehdy, když bude požadovat registrační poplatky nebo sponzorské dary, bude omezovat ordinační dobu nebo opakovaně nebude poskytovat zdravotní péči ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

„Pokud bude lékař vědět, že má větší existenční jistotu, bude více investovat do ambulance, bude mít lepší techniku, a to bude pro pacienty pozitivní,“ shrnuje možné dopady změny místopředseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.

Větší jistota pro lékaře ale nebude podle HN úplně zadarmo. Při podpisu nové smlouvy si VZP lékaře patřičně zkontroluje. Pokud kontrola odhalí nějaké nesrovnalosti, doktoři výhodné smlouvy nedostanou. „Budeme vyžadovat, aby se lékaři svým ordinacím opravdu věnovali. Smlouvu s nimi uzavřeme, jenom pokud prokážou svou způsobilost a budou modernizovat přístrojové vybavení,“ vyjmenoval podmínky VZP její ředitel Horák.

Délku a podmínky smluv pro soukromé lékaře původně upravovala vyhláška ministra zdravotnictví Davida Ratha z konce června. Ta sice také lékařům zajišťovala smlouvy na dobu neurčitou, ale podmínky pro vypovězení smlouvy byly velmi volné. Soukromí lékaři například upozorňovali na to, že stačilo, aby třikrát špatně předepsali recept, a pojišťovna jim mohla smlouvu vypovědět.

Kubek se podle HN obával i toho, že nový ministr Rathovu vyhlášku zruší, a pojišťovny by tak – jako donedávna – mohly s lékaři uzavírat jen smlouvu na dobu určitou.

„Vítězstvím bude, až drtivá většina lékařů tyto smlouvy podepíše,“ tvrdí Kubek, který se chce zajištěním výhodných dohod pro soukromé lékaře mimo jiné zbavit nálepky člověka, který dělá jen to, co se líbí ministru Rathovi, uzavřely HN.

ČTK

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

MUDr. Miroslav HAVRDA

Bravo, Milane Kubku. Soukromí lékaři se již těší na doživotní zaměstanencký poměr s VZP, který bude korektní, vyvážený a pro ně i finančně zajímavý. Určitě je domluveno, že pokud náhodou VZP nezaplatí v termínu 14 dnů, potom následují pro lékaře finanční bonusy navíc, dále by asi mělo platit, že každý soukromý lékař pracující pro VZP by měl mít minimálně trojnásobek průměrného platu lékaře po odečtení nákladových položek. Z něčeho se také musí zaplatit nové přístroje a měsíční dovolená, kongresy, literatura, internet … Ať žije mír a socialismus !

komentátor

Ani tato jedna z mála pozitivnějších zpráv nemůže zvrátit velkou beznaděj, nejistotu, pocit křivdy, reálné obavy z budoucnosti, právní chaos, nesrozumitelnou smluvní politiku, která po nástupu velkého odborníka a stabilizátora zdravotnictví na MZ nastala. Co zmůže návrh jedné použitelné smlouvy s jednou pojišťovnou, když většina praktických lékařů od ledna 06 řeší zásadní, nesmírně frustrující problém – proč májí ze svých legálních, prakticky stagnujících a velice pečlivě vypočtených příjmů od pojišťoven hradit ústavní nároky občanů této země.

Bohumír Šimek

Páni politici si musí položit otázku, co vlastně od lékařů chtějí. Již dnes místo aby se věnovali svým pacientům, sledují nejrůznější neuhlídatelné ukazatele, aby nemuseli svým pacientům příliš mnoho platit za zdravotní pojišťovny.

Chceme-li skutečně kvalitní lékařskou péči, musíme nastolit pokladenský systém v ambulancích, vytvořit skutečné zdravotní pojišťovny místo současných redistributorů zdravotní daně, dát všem subjektům ve zdravotnictví více svobody a odpovědnosti, tedy i lékařům, zapojit dosud zcela vyřazeného pacienta do financování zdravotnictví v pokladenském systému (spoluúčast zmizí v dobře nastavených tunelech!), smlouvy s pojišťovnami musí uzavírat pacient, nikoliv lékař, protože malusy i bonusy se musí týkat pacientů a nikoliv jeho ošetřujících lékařů. Musíme si přestat jen hrát na reformy, ale konečně skutečnou reformu udělat!HN: Šéf ČLK vyjednal soukromým lékařům výhodné smlouvy s VZP
Ohodnoťte tento článek!