Hodnota IZIPu je pár desítek milionů korun, loni byla až 2,5 mld.

peníze, euro

Aktuální hodnota společnosti IZIP je podle odhadu ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Pavla Horáka pár desítek milionů korun. Řekl to v Impulsech Václava Moravce. Loni při nákupu majority akcií pro VZP byla tržní hodnota podle různých analýz od 1,5 do 2,5 miliardy.

IZIP měl cenu smluv s VZP a hodnotu toho, co bylo v elektronické komunikaci vytvořeno.

„Nechci spekulovat, desítky milionů korun určitě. V situaci, kdy je rozhodnuto, že smlouvy končí a projekt nebude pokračovat, hodnota společnosti je jiná, než v situaci, kdy byla perspektiva, že se rozšíří do celé ČR a měl i potenciál být celoevropský. Rozhodnutím o ukončení smluv se hodnota okamžitě změní,“ řekl Horák.

Minoritní akcionáři podle něj informace o vývoji mají. V příštích dnech se prý chystá valná hromada společnosti. Zatím se podle Horáka nezdá, že by minoritní akcionář chtěl protestovat proti poškození. Je podle něj snaha řešit vše dohodou.

VZP dala do projektu za deset let téměř dvě miliardy korun, ročně hospodaří se 150 miliardami. Peníze na IZIP šly podle Horáka na podporu elektronizace lékařských praxí či na získávání nových pojištěnců. Vedle elektronických zdravotních knížek byl vybudován také portál pro komunikaci se zdravotnickými zařízeními.

Kdyby se po odchodu z projektu musel vytvořit portál nový, stálo by to VZP 200 milionů. Horák nyní jedná s ředitelem IZIP Jiřím Paškem, jak využít toho, co už bylo vytvořeno, aby VZP nemusela nic kupovat znovu.

Chtěl by portál plně převzít. Jako „záchrannou brzdu“, kdyby se to nepodařilo, vypíše výběrové řízení na nový portál, jak mu to uložila správní rada. „Bude to součástí mého návrhu správní radě přespříští pondělí,“ řekl ředitel. Analýzy už byly připraveny v únoru, správní rada opakovaně další postup projednávala,“ dodal.

Horák považuje za ideální, aby ve VZP vzniklo vlastní programovací oddělení. Chtěl by do něj získat programátory z IZIPu. Neví, zda se to podaří. VZP s nimi vyjednává, záleží na rozhodnutí každého z nich.

Další hledisko při rozhodování je, že IZIP patří většinově VZP, Horák je statutárním zástupcem hlavního akcionáře. V tříčlenném představenstvu společnosti jsou dva lidé z VZP, tedy VZP společnost ovládá. Při případném přebírání zaměstnanců nebo hledání řešení musí hledět na to, aby nevznikla námitka, že společnost poškozují, protože společnost IZIP přivádějí do situace, kdy by už dál nemohla tyto služby poskytovat.

Hodnota IZIPu je pár desítek milionů korun, loni byla až 2,5 mld.
Ohodnoťte tento článek!