Holcát předá vládě informace o projektu adresného zvaní na screening

Zvýšit účast lidí na screeningu rakoviny z průměrných 23 procent na zhruba 55 procent, a tak přispět k záchytu zhoubné nemoci v době, kdy ji lze vyléčit, má ojedinělý projekt adresného zvaní pojištěnců. Ministr zdravotnictví Martin Holcát bude o přípravách informovat ve středu vládu. Projekt potrvá dva roky a ministerstvo zdravotnictví na něj získalo příspěvek z EU.

Projekt má tři části, z nichž dvě, celorepublikovou informační kampaň a řízení a administrativu projektu, zajistí externí dodavatel. Třetí část, adresné zvaní pojištěnců, budou zajišťovat zdravotní pojišťovny. K osobním datům pojištěnců a citlivým údajům, z nichž by se dal vyvodit jejich zdravotní stav, budou mít přístup pouze zdravotní pojišťovny.

Z materiálů pro vládu vyplývá, že na projekt již byla zadána veřejná zakázka formou jednacího řízení bez uveřejnění. Předmětem plnění je „zajištění odeslání adresné výzvy k návštěvě preventivního screeningového vyšetření pojištěnců z cílových skupin“.

Hodnota veřejné zakázky je včetně DPH 62,4 milionu korun. Částka bude rozdělena mezi zdravotní pojišťovny podle počtu pojištěnců, kteří spadají do cílových skupin, a také podle nákladů na odeslání jedné adresné výzvy – zahrnuje náklady na výběr pojištěnců, tisk, kompletaci adresné výzvy a její odeslání. Zástupci jednotlivých zdravotních pojišťoven by nyní měli předložit nabídky na zajištění veřejné zakázky.

Například největší Všeobecná zdravotní pojišťovna počítá s tím, že bude posílat každý měsíc 100.000 dopisů, a to vždy těm vybraným klientům, kteří mají v daném měsíci narozeniny. Za rok tak obešle z šesti milionů svých klientů 1,2 milionu. V dalších 12 měsících obešle znovu ty, kteří po první pozvánce na prevenci nepřišli.

Připravené texty dopisů kombinují věkové skupiny, pro něž je prohlídka určena, a prohlídku, kterou klient neměl. U mužů jde o skupinu starších 50 let, kteří nebyli na prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku. U žen jde o sedm kombinací, protože na ně se v různém věku vztahuje screening rakoviny čípku, tlustého střeva a konečníku a mamografické vyšetření pro včasný záchyt rakoviny prsu.

Ročně je v ČR zjištěno přes 6000 případů rakoviny prsu, přes 8000 případů rakoviny tlustého střeva a konečníku a kolem 1000 případů rakoviny čípku. Zatím jen proti rakovině čípku se dá chránit očkováním.

Ohodnoťte tento článek!