Homolka chce prohloubit soukromí pacienta

Speciální nemocniční směrnice například stanoví soupis závažných vyšetřovacích nebo léčebných výkonů, k jejichž provedení je vyžadován písemný souhlas pacienta. Bez něho nelze výkon provést. Pacient má samozřejmě i právo takový výkon odmítnout, ale opět spísemným potvrzením…

Pražská Nemocnice Na Homolce chce letos ještě víc prohloubit soukromí pacienta, dbát na jeho pacientská práva.

„Dbáme o zachování důvěrnosti informací o zdravotním stavu pacienta. Při přijetí do nemocnice je proto pacient vždy požádán o uvedení osob, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány,“ říká ředitel nemocnice Oldřich Šubrt.

Letos chtějí péči o pacienta dál prohloubit. K tomu by mělo sloužit i přijaté desatero, kterým už se nemocnice řídí. Smyslem je, aby neutrpěla pacientova práva a do podvědomí veškerého personálu se dostalo, že tato práva musí plně respektovat.

V uplynulých pěti letech investovala Homolka do svého rozvoje, hlavně do diagnostického a léčebného zařízení, 800 miliónů korun. Tyto peníze si přitom sama vydělala a jen minimální částka v řádu desítek miliónů šla ze státního rozpočtu.

„Dbáme na přísný pořádek v nemocnici a na úsporu nákladů tam, kde je to možné,“ tvrdí ředitel Šubrt.

Nemocnice loni měla průměrný plat všech zaměstnanců 30 tisíc korun, to je o 11 tisíc víc než v národním hospodářství. Průměrný plat lékaře je pak přes 60 tisíc korun měsíčně.

V nemocnici už jdou tak daleko, že například sledují druhy zranění u pacientů. Přišli na to, že v roce 2005 celkem došlo ke 179 pádům pacienta, a analyzují, proč k tomu došlo. Nikdo při takovémto pádu nezemřel, ale staly se čtyři zlomeniny. To je pro nemocnici signál k tomu, aby dál prohloubila péči o pacienta.

Nemocnice loni hospitalizovala 19 000 pacientů a 14 700 z nich operovala. Využití lůžek je 90 procent, i když průměr ČR je o 10 procent menší. Podstatně zde zkrátili i ošetřovací dobu. Jestliže v ČR je v průměru 8,4 dne, na Homolce 9,2 dne, a to i přesto, že se zde léčí ty nejsložitější případy.

Desatero soukromí pacienta

* Nezpovídejte pacienta před jinými osobami.

* Nesdělujte informace bez uvážení.

* Omezte přítomnost třetích osob při vyšetření pacienta.

* Klepejte na dveře.

* Nenechávejte zdravotnickou dokumentaci bez dohledu.

* Lékařská vizita není výslech před svědky.

* Veřejná nahota není to, proč pacient přichází do nemocnice.

* Transport, i to je součást pobytu v nemocnici.

* Pacient má jméno a titul, užívejte ho.

* V nemocnici nejde o sběr dat, ale především o rozhovor.

Poznámka: Desatero je závazné pro všechny lékaře a zdravotní personál

Právo

Ohodnoťte tento článek!