Homolka se unikátně propojí s Pittsburghem

První ucelená spolupráce českého a zahraničního zdravotnického zařízení se rozvine mezi pražskou Nemocnicí Na Homolce a americkým lékařským centrem sdružujícím velké nemocnice při univerzitě v Pittsburghu. Oba partneři podepsali ve čtvrtek v Praze dohodu o vědecké, akademické a klinické spolupráci, která v ČR dosud nemá obdoby a zahrnuje první systematický přenos zahraničních zkušeností do českého zdravotnictví…

„Hlavním cílem je integrace nejlepších klinických, vědeckých a řidících metod do české praxe,“ řekl Právu týž den ředitel Nemocnice Na Homolce doktor Oldřich Šubrt. „Předpokládá se přenos moderních diagnostických a léčebných metod, především v oborech, na něž se specializuje naše nemocnice, to je léčba nemocí mozku, míchy a páteře a dále nemocí srdce a cév. Počítá se přitom se vzájemnou výměnou lékařů obou zdravotnických zařízení,“ informoval Šubrt. Nemocnice Na Homolce bude však také prostředníkem, přes něhož se zkušenosti z Pittsburghu budou dostávat do celého českého zdravotnictví, například pomocí postgraduálního vzdělávání lékařů. Na dotaz Práva, zda je i možnost, že by se naši občané mohli v odůvodněných případech jet léčit do University of Pittsburgh Medical Center v Pittsburghu, aniž by museli na úhradu léčebných výloh zakládat nadace a sbírky, Šubrt odpověděl, že strategie projektu je jiná. „Díky vzdělávání našich lékařů a přenosu špičkových metod do ČR by mělo být možné změnit situaci, kdy pacienti cestují za špičkovým ošetřením od nás do ciziny. Cílem je přenést metody do našich podmínek, aby mohly být českým pacientům poskytnuty doma.“

Václav Pergl, Právo, 18.5.2001

Ohodnoťte tento článek!