Horák: Není možné mě spojovat s privatizací

jednání

Funkce ředitele v Karlovarské krajské nemocnici se zhruba před měsícem ujal Zdeněk Horák. Jako krizový manažer má nemocnici vyvést z dluhů a stabilizovat ji. „Považuji se za manažera, který se řídí zadáním vlastníků, což v tomto případě znamená vyvést nemocnici z krize,“ reagoval pro Zdraví.Euro.cz Horák na dotaz týkající se případných obav z budoucnosti.

Jako krizový manažer máte poměrně jasný plán, přesto, jaké kroky hodláte v nejbližší době podniknout?

Prioritou pro nejbližší období je stabilizace a konsolidace Karlovarské krajské nemocnice, a. s., a to po stránce personální, ekonomické i organizační, tedy všechna opatření vedoucí k tomuto cíli.

Jaká je dlouhodobá koncepce?

Dlouhodobá koncepce pak vychází ze snahy poskytovat co nejkvalitnější péči, což neznamená jen rozvoj některých vytipovaných oborů, ale zejména zaměření se na kvalitu poskytované péče obecně. Snahou tedy bude získání akreditace.

Chystáte nějaké personální změny? Na jakých postech?

Personálním změnám se jistě nevyhnu, ale nebudou to změny neuvážené a neplánuji je předem. Předpokládám změny v souvislosti se změnou koncepce a doplněním týmu.

Vaše jméno vyvolalo mezi odbory a dalšími subjekty mírnou obavu z privatizace. Jak na to reagujete?

To, že jsem pracoval v AGELu, resp. PPF, v žádném případě není možné spojovat s jakoukoli formou privatizace. Považuji se za manažera, který se řídí zadáním vlastníků, což v tomto případě znamená vyvést nemocnici z krize. Myslím, že jsem to všem zúčastněným vysvětlil.

Karlovarská krajská nemocnice, a.s., má dlouhodobé problémy, její vedení bude jistě náročné a Váš úkol nesnadný. Proč jste se rozhodl o toto místo ucházet?

Pravdou je, že problémů je v KKN, a.s., celá řada, ale nikdy jsem si nevybíral lehké úkoly. Je to samozřejmě výzva, kdy mohu zúročit své manažerské zkušenosti, zejména z řízení nemocnic v Přerově a Prostějově.

Teď se budu snažit vytvořit všem zaměstnancům co nejlepší podmínky pro práci, neboť jsem přesvědčen, že spokojený zaměstnanec je prvním předpokladem pro spokojenost pacienta. To by měl být náš společný cíl.

Ohodnoťte tento článek!