Horák: Snaha o odvolání patří k obtížnosti mého povolání

Pavel Horák

Ředitel VZP Pavel Horák nikdy nečelil tak ostré kritice jako nyní. Věci veřejné na něj dokonce chystají trestní oznámení. „Hlasování na správní radě VZP ukázalo, že tento názor zde podporu nemá. Samozřejmě mi to není příjemné, ale patří to k obtížnosti mého povolání,“ uvedl pro Zdraví.Euro.cz Horák.

Zdravotně pojistný plán prý VZP splnila na 99,5 procenta, předpokládal ale, že pojištěnců ubude o několik tisíc, nakonec jich ale přibylo. Jak počet pojištěnců ovlivnil výsledná čísla?

V absolutních hodnotách a v porovnání se zdravotně pojistným plánem budou příjmy z pojistného včetně přerozdělení, tak výdaje zhruba o 2,5 až 3 % vyšší než předpokládal plán. Procento navýšení nákladů hodně záleží na tom, jak proběhnou modelace výpočtů vyúčtování péče za rok 2010, což není jednoduchá úloha, protože data od zdravotnických zařízení budou ještě docházet 2-3 měsíce. Pokud bychom byli v roce 2010 neudrželi počet pojištěnců, tak jsem přesvědčen, že bychom v červených číslech byli, protože migrují především zdraví pojištěnci s nízkými náklady a i v minulosti jsme měli zkušenost, že pokud se počet pojištěnců snížil, tak poklesly příjmy, ale náklady nikoliv – také díky tomu, že například v nemocnicích pokles našich pojištěnců nevede k poklesu úhrad. Naopak je zase špatné pro nemocnice, že nárůst pojištěnců u jiných pojišťoven nevede k nárůstu úhrad od těchto pojišťoven. Ve výsledku pak VZP financuje významně vyšší díl lůžkové péče než odpovídá počtu pojištěnců.

Jaký byl plánovaný předpoklad úbytku pojištěnců a kolik jich přesně přibylo?

ZPP předpokládal pokles o 204 000 pojištěnců, skutečnost byla nárůst o 16 000.

VZP se podařilo uspořit z administrativního fondu 3/4 miliardy korun. Tyto peníze byly přesunuty do fondu, z něhož se financuje péče. Jak se Vám to podařilo? 3/4 miliardy je poměrně dost peněz, můžete trochu konkretizovat, na čem jste takto uspořili?

Snížení nákladů na vlastní provoz pojišťovny probíhal již ve druhém pololetí roku 2009, takže jsme pokračovali v tom, co jsme započali před rokem a úspory se promítly ještě ve větší míře do letošního roku a také se nám podařilo snížit náklady v dalších oblastech. Díky přesoutěžení cen šetříme 27% za telekomunikační služby, rozpočet na marketing a propagaci jsme snížili o 60 milionů, náklady na časopis klesly o 44 milionů korun, náklady na materiál a provoz budov o 34 milionů, investice jsme financovali pouze z odpisů a nebyl nutný převod žádných dalších peněz do fondu reprodukce.

Jak pokračuje jednání s farmaceutickými firmami ohledně snížení cen léků?

Tam, kde máme volné pole působnosti, to znamená u nemocničních léků (je jich omezený počet), tak jsme dokázali sjednat v jednotlivých případech ceny nižší o 5 až 80%. Celkem by to při spotřebách loňského roku mohlo ušetřit až čtvrt miliardy korun. Číselník s těmito novými cenami již byl vydán a v tomto úsilí budeme průběžně pokračovat. Podobné výsledky máme i u nákladných zdravotnických prostředků, kde poklesy cen jsou 25 až 30%. Víme, že jsou další lékové skupiny, kde jsou možné reálné úspory 40 až 60%, bohužel stávající způsob stanovení cen a úhrad nedokáže tyto možnosti plně využít a vleče se již roky. Uvítali bychom změnu legislativy, abychom mohli uplatnit stejnou vyjednávací taktiku jako v případě čistě nemocničních léků.

Aktuálním tématem je i požadavek na Vaše odstoupení. Věci veřejné na Vás připravují dokonce i trestní oznámení, jak na to reagujete?

Dílem je to politika, kde vůbec nejde o moji osobu a o pojišťovnu, a dílem jde o snahu lidí z předchozího vedení pojišťovny se dostat zpět na svá místa. Dopis VV o nich mluví jako o zdatných odbornících. Je to dost smutný pohled na lidi, kteří toho o zdravotním pojištění mnoho nevědí, jak se věnují skandalizaci na veřejnosti pomocí výstřižků z novin. Hlasování na správní radě VZP ukázalo, že tento názor zde podporu nemá. Samozřejmě mi to není příjemné, ale patří to k obtížnosti mého povolání.

Rozhovor s Pavlem Horákem čtěte na Zdraví.Euro.cz i zítra. Tentokrát o restrukturalizaci lůžkového fondu.

Ohodnoťte tento článek!