Horizont: Dětská eutanazie

Přepis pořadu ČT 24 Horizont na téma dětská eutanazie.

Michal KUBAL, moderátor: Začneme otázkou, na kterou neexistuje pozitivní odpověď. Má trpící dítě právo žádat vlastní smrt? Belgický parlament si myslí, že ano. Tamní poslanci potvrdili nový zákon. O dobrovolnou smrt mohou žádat i děti pod deset let. Norma vzbudila bouřlivou debatu. Vzbuzuje emoce i nekonečně otazníků.

Bohumil VOSTAL, redaktor: Dětská eutanazie rozděluje Belgii. Dobrovolnou smrt tu ročně volí na 1500 dospělých. Teď by právo měli získat i nezletilí. Odpůrci zákona to nechápou.

Marie SCHWARZOVÁ, matka čtyř dětí, odpůrkyně zákona: Eutanazie je prohra. Znamená smrt. Není to utišovač bolesti.

Bohumil VOSTAL, redaktor: Téhle Belgičance zemřela dcera na Crabeho chorobu před třemi lety. Byt má plný jejích fotografií. Euthanasie jí nevadí.

Linda van ROYOVÁ, matka zesnulé desetiměsíční dívky: Když jsme jí začali dávat morfium, vše bylo pryč. Jaký je rozdíl? Pokud chcete, aby vaše dítě žilo, pak jen hezky.

Bohumil VOSTAL, redaktor: Tahle dětská onkoložka působí v Belgii už desítky let. Pochází z Nizozemska, kde je euthanasie legální od 12 roku věku. I když belgický zákon neudává věkový limit, podle ní se stejně kojenců nebo malých dětí týkat nemůže. O smrti se nejsou schopné samy rozhodnout.

Jutte van der Werff Ten BOSHOVÁ, profesorka, Onkologické výzkumné centrum: Záleží to na dítěti. Máte takové, které to chápe už od sedmi, osmi let. V tomto věku toho ale není schopné samozřejmě každé dítě.

Bohumil VOSTAL, redaktor: O dobrovolnou smrt bude muset dítě samo požádat. Souhlas rodičů bude nutný. Bez schválení lékařů žádost neprojde. Podle expertů půjde jen o výjimky.

Jutte van der Werff Ten BOSHOVÁ, profesorka, Onkologické výzkumné centrum: Děti vědí, že umírají, jak se jejich rodiče trápí, a bolí je to. Spíš si vyberou neumřít dobrovolně a pokračovat v boji.

Bohumil VOSTAL, redaktor: To chce také katolická církev v Belgii. Dětskou eutanazii považuje za hrozbu společnosti. Bojovat hodlá i v případě, že zákon podpisem krále začne platit. Většina Belgičanů má přitom na kontroverzní zákon jasný názor. 75 % obyvatel 11 milionové země říká možnosti eutanazie i pro děti: Ano.

Radka ZÍTKOVÁ, redaktorka: Jen o něco menší podporu má eutanazie zatím pouze dospělých v Česku. Souhlasí s ní dvě třetiny obyvatel. Bojoval za ně i Přemysl Šlušař. Kvůli těžkému onemocnění nervů jeho tělo postupně přestávalo fungovat.

Přemysl ŠLUSAŘ: Já přesně vím, co mě čeká, já mám jenom potom strach z toho ležení.

Radka ZÍTKOVÁ, redaktorka: Před rokem proto zvažoval, že o dobrovolné ukončení života požádá zahraničí.

Přemysl ŠLUSAŘ: Budu nucen třeba nechat se zavést do Holandska, Belgie, tam skoncovat. Ať si vympumpují moji krev, ať si vezmou mé orgány a mě nechají důstojně odejít.

Radka ZÍTKOVÁ, redaktorka: Jemu se přání důstojné smrti nesplnilo. Ve frýdeckomísteckém hospicu zemřel v září. Autoři českého zákona o euthanasii chtějí podobným případům zabránit. Po šesti letech se snaží kontroverzní debatu otevřít na půdě parlamentu.

Milan HAMERSKÝ, právník, spoluautor zákona o eutanazii: Mezi poslanci napřed začneme potom senátory hledat tu většinu, která by mohla rozšířit ty práva umírajících.

Tomáš VYMAZAL, přednostka kliniky anesteziologie a Intenzivní medicíny FN Motol: V úvahu by to přicházelo u pacientů, kteří mají prokazatelně nevratně poškozený mozek, u pacientů, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou.

Radka ZÍTKOVÁ, redaktorka: Současná vláda má ale jasno. V následujících 4 letech se pro zhruba 1500 lidí ročně situace nezmění.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/: V rámci koaliční dohody je závazek, že eutanazie nebude zavedena.

Radka ZÍTKOVÁ, redaktorka: Argumentem proti je hlavně strach z jejího zneužití. Podle kritiků by u starších lidí mohli dědicové eutanazii prosazovat kvůli majetku. Redakce zpravodajství a Radka Zítková, Česká televize.

Michal KUBAL, moderátor: Kontroverzní vážné téma. Teď anesteziolog Karel Cvachovec, dobrý večer, pane profesore. Setkal vy jste se s případem, kdy jste chtěl nebo kdy byste uvítal tu možnost, že můžete použít eutanazii u dětského pacienta?

Karel CVACHOVEC, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče: Já si myslím, že ta otázka začíná vlastně od konce. Já se domnívám, že my v první řadě se musíme vždycky dotázat, zda jsme pro to, aby pacient a je lhostejné, jestli dospělého nebo dětského věku, aby netrpěl a zda jsme pro to udělali dost, zda systém, ve kterém je to dítě ošetřováno, pacient, zda toto umožŃuje. Já myslím, že to je klíčové. A bavit se potom, zda bude použit tento extrémní krok, který je stále minoritní na celém světě, to je potom už další stupeň debaty.

Michal KUBAL, moderátor: A vaše odpověď na tu první otázku, kterou jste položil.

Karel CVACHOVEC, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče: Moje odpověď je, že nikoliv.

Michal KUBAL, moderátor: Takže nesetkal jste se s případem, kdy byste uvítal tu možnost, že opravdu už to bylo tak radikální, že ta bolest byla tak nesnesitelná, že už nezbývalo nic jiného, kdy byste říkal: „Možná, kdybych měl tu možnost.“

Karel CVACHOVEC, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče: To je jádro mé odpovědi, co udělali lékaři pro to, aby bolest nebyla nesnesitelná. Ty možnosti jsou dneska velice pestré a jestliže se tomu jednomu konkrétnímu pacientovi zcela individuálně věnujeme intenzivně, tak jsem přesvědčen, že není třeba, aby trpěl. Samozřejmě, medicína není všemocná a stane se a není to nijak výjimečné, že prostě choroba vede k smrti, ale pak povinností lékaře je nikoliv tedy se snažit o záchranu života nebo zdraví, ale umožnit důstojný konec, zabránit utrpení, zabránit bolestem a umožnit důstojné prostředí, kdy ten dotyčný odejde ze světa. Koneckonců čeká to každého z nás.

Michal KUBAL, moderátor: Já si myslím, že z hlediska rodičů každý, kdo má dítě, tak ta představa je úplně strašlivá, že jeho dítě řekne, že chce umřít. Myslíte si, že to co je v tom holandském zákonu, to znamená, souhlas rodičů, psychologa, potvrzené kolegiem lékařů, je to podle vás dost na to, aby se předešlo některým sporným případům?

Karel CVACHOVEC, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče: Já si myslím, že sporné případy budou téměř všechny a je otázka, za řekl bych, všech těch kautel, které ten zákon obsahuje, zda toto bude možné náležitě ošetřit. Já se domnívám, že belgičtí zákonodárci to dobře rozmysleli a přesto to zůstává v Evropě ojedinělým krokem.

Michal KUBAL, moderátor: Říkáte ojedinělý krok, myslíte si, že to zůstane u těch liberálnějších zemí nebo že to je prostě budoucnost medicíny, kam postupně dospějí všechny, řekněme, vyspělejší země?

Karel CVACHOVEC, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče: Já si myslím, že omylem je tvrdit, že to je budoucnost medicíny. To je budoucnost občanské společnosti, protože zákony přijímají laici v parlamentě. To není zákon, který by přijali lékaři. To je vůle společnosti a ta obráží, jakým způsobem vlastně nahlíží na cenu lidského života. Jakým způsobem si ho cení, zda to bere jako určitou danost, kterou je třeba ctít anebo zda to vadí jako komoditu, která pokud nesplňuje některé parametr, můžeme se jich zbavit. Já si myslím, že to je legitimní uvažování, ale nazývejme věci pravými jmény.

Michal KUBAL, moderátor: Váš názor na to, myslíte si, že i Česko je na této cestě k tomu, aby eutanazie i v této zemi začala platit?

Karel CVACHOVEC, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče: Já jsem s velkou úlevou vyslechl slova pana ministra Němečka, že v nejbližší době toto nepřipadá v úvahu. A já se domnívám, že i všechny relevantní politické síly vnímají potřebu tu debatu otevřít, vážně se zabývat otázkami života, hlavně odchodu z tohoto světa, ale domnívám, se že žádná významná politická síla současnosti není schopna toto prosazovat.

Michal KUBAL, moderátor: Karel Cvachovec, díky za vaše názory.

Ohodnoťte tento článek!