Horký: V kraji zrušíme 103 nemocničních lůžek

Již byla zrušena lůžková část kožního oddělení v Sokolově. Mezi sokolovskou a chebskou nemocnicí je uzavřena dohoda, že v Sokolově bude zrušena lůžková část ušního, nosního a krčního se 14 lůžky a v Chebu oční oddělení nemocnice s 15 lůžky…

NÁMĚSTEK KARLOVARSKÉHO HEJTMANA PETR HORKÝ (ČSSD) ŘEKL PRÁVU:

* Ve čtvrtek se uskuteční mimořádné jednání krajského zastupitelstva, na kterém bude posuzován Zdravotní plán Karlovarského kraje a další materiál nazvaný Restrukturalizace akutní lůžkové péče v Karlovarském kraji. Proč tak narychlo?

Ministerstvo zdravotnictví chce oba dva materiály z krajů do konce srpna jako podmínku pro padesátiprocentní oddlužení závazků bývalých státních nemocnic v obchodním styku. Proto bylo svoláno mimořádné jednání zastupitelstva. Kromě toho ministerstvo požaduje audity nemocnic, které jsme již předali, a také zřízení příspěvkových organizací, které budou nemocnice po převodu na kraje řídit, což se v případě našeho kraje stane od příštího roku.

* Co Zdravotní plán Karlovarského kraje představuje?

Zdravotní plán je úplná novinka, protože ministerstvo zdravotnictví žádný takový celorepublikový plán nemá a chce jej vytvořit až na základě plánů posbíraných z krajů. Návrh zdravotního plánu řeší přednemocniční zdravotní péči, nemocnice, lůžka následné péče, dětské domovy do tří let, tedy kojenecké ústavy a lékařskou službu první pomoci. Vzhledem k časové náročnosti a rozsahu jsme nechali vypracovat plán v obecnější podobě, která vytipovává problémy v jednotlivých oblastech zdravotnictví. Na Zdravotní plán navážou další dílčí projekty, které se k němu připojí. Jedním z nich je právě zmiňovaná Restrukturalizace akutní lůžkové péče v Karlovarském kraji.

* Kolik se má na základě tohoto materiálu rušit v kraji lůžek akutní nemocniční péče?

Jedná se o zrušení celkem 103 lůžek v celém kraji s tím, že by měla být změněna na lůžka následné péče a na lůžka rehabilitační.

* Kterých lůžek se má redukce konkrétně týkat?

Již byla zrušena lůžková část kožního oddělení v Sokolově. Mezi sokolovskou a chebskou nemocnicí je uzavřena dohoda, že v Sokolově bude zrušena lůžková část ušního, nosního a krčního se 14 lůžky a v Chebu oční oddělení nemocnice s 15 lůžky. V obou nemocnicích bude zachován provoz ordinací těchto rušených oddělení, ovšem bez lůžek akutní péče. Takový je návrh pro krajské zastupitele. Bez bližší specifikace předpokládáme restrukturalizaci 20 lůžek dětského oddělení, 16 lůžek gynekologie a 20 lůžek chirurgie. Přitom se nemá rušit v žádné z nemocnic celé oddělení, ale jenom jednotlivá lůžka podle počtu operací a potřeby. Zároveň má dojít k posílení psychiatrických lůžek nemocnice Ostrov, tedy pokud dojde k dohodě s vedením této soukromé nemocnice. Posílit se mají, jak jsem už řekl, rehabilitační lůžka a lůžka následné péče.

* Jak bude na materiál, pokud jej krajští zastupitelé schválí, reagovat ministerstvo zdravotnictví?

S podobou plánu jsem ministerské úředníky již seznámil a v případě schválení bude ministerstvo navrhovat oddlužení našich nemocnic v maximální výši.

* Kterých nemocnic by se oddlužení týkalo a o jak vysokou částku?

O nemocnici v Sokolově a v Chebu, přičemž by se dohromady jednalo o částku přes 35 miliónů korun. Oddlužení se netýká dluhů sociálního a zdravotního pojištění, protože Česká konsolidační agentura se může ze zákona zabývat pouze závazky v obchodním styku. Proto jednáme o oddlužení chebské nemocnice na sociálním pojištění s ministerstvy financí a zdravotnictví.

* Co s sebou rušení lůžek akutní péče přinese?

Určitě úspory. Lékařské výkony se v rámci kraje určitě nesníží, ale zvýší se obložnost lůžek, takže náklady na jedno lůžko a den se sníží. Navíc se zlepší ekonomika nemocnic s navýšením počtu lůžek následné péče.

* Kde mají tato nová lůžka následné a rehabilitační péče vznikat?

Ve všech třech bývalých státních nemocnicích. Zatím ale není stanoveno o kolik v které nemocnici a jaká lůžka. Každopádně má přibýt celkem 90 lůžek následné péče a stejný počet lůžek rehabilitačních, které kraji opravdu velmi chybí, vždyť tu žádné takové lůžko dosud není.

* Týkají se plánované změny isoukromých nemocnic?

Nemocnice v Mariánských Lázních nikoliv a s ředitelem ostrovské nemocnice byl materiál diskutován, přičemž jsme se navzájem dohodli na některých formulačních změnách. Je tu ale oboustranná vůle zapojit se do transformace. Vzhledem k tomu, že mají v ostrovské nemocnici přibýt lůžka psychiatrického oddělení, bude se snižování počtu některých lůžek týkat itéto nemocnice.

* Jak vysoké úspory by měla opatření s sebou přinést?

Nejpozději do tří let bychom chtěli, aby nebyly nemocnice v kraji ztrátové.

* Kdy dojde k rušení prvních lůžek?

Transformace se prvních lůžek dotkne určitě ještě do konce letošního roku.

* Co na to ředitelé nemocnic?

Ředitelé nemocnic zřízených krajem byli s materiálem seznámeni a souhlasí s ním.

Rudolf Voleman, Právo, 20.8.2003

Ohodnoťte tento článek!