Hornická nemocnice se bude specializovat na choroby páteře

Na specializovanou operativu páteře a pohybového aparátu, kterou v karvinském okrese zatím nikdo neprovádí, se chce soustředit privátní Karvinská hornická nemocnice, která sídlí v prostorách patřících OKD. Vyplynulo to z jednání Komise pro optimalizaci sítě zdravotnických zařízení…

která se v minulých dnech sešla na Okresním úřadě v Karviné. Jak Právu sdělil okresní zdravotní rada Svatopluk Němeček, zmíněnou představu nastolili sami zástupci Karvinské hornické nemocnice s tím, že je zde úzká návaznost na frekventované zdravotní problémy zaměstnanců OKD.

Dále by v této nemocnici mělo být zachováno neurologické oddělení se specializací na již zmíněné choroby páteře, oddělení rehabilitační a menší interní oddělení. Komise pro optimalizaci vzala tento návrh na vědomí a doporučila vypracovat detailnější zprávu o projektu na příští jednání.

Karvinská hornická nemocnice k 1. lednu letošního roku ukončila činnost oddělení ARO a chirurgie, čímž došlo k redukci o 55 akutních lůžek. Péči v těchto oborech převzala bez problémů druhá karvinská státní Nemocnice s poliklinikou v Ráji.

Komise rovněž podpořila záměr ředitele této nemocnice, který chce v rámci zajištění komplexní zdravotní péče zřídit menší neurologické oddělení. Ovšem s ohledem na záměr hornické nemocnice by prioritou byla moderní komplexní léčba cévně mozkových příhod, kterých v okrese každoročně přibývá.

Ivan Trnka, Právo, 21.04.2001

Ohodnoťte tento článek!