Hospici v Rajhradu klesají příjmy, může to ohrozit kvalitu péče

graf, pokles, propad

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě loni zaznamenal rostoucí náklady, ale také klesající příjmy o více než pět procent. Primář Ladislav Kabelka ČTK řekl, že pokud se bude situace opakovat další rok dva, může být ohrožena kvalita zdravotní péče. Podle něj by situaci vyřešila zvýšená podpora ze strany ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí.

Náklady na provoz hospice činí asi 38 milionů na rok. „Zhruba 55 procent pokrývají pojišťovny, 25 procent sociální oblast, 15 procent hradí samotní klienti a zbytek jsou dary a podobné věci,“ řekl Kabelka. Přestože loni se nůžky mezi příjmy a výdaji rozevřely, vedení hospice situaci ustálo. „Snížili jsme nákladové položky, a tím vše vybalancovali. Pokud by to ale pokračovalo dál, byli bychom nuceni sáhnout do personálu ještě více než dosud, což by znamenalo ohrožení kvality zdravotní péče,“ uvedl Kabelka.

Podle něj je potřeba přidat ve všech oblastech. „Je nutné přehodnotit dotační politiku. Problematikou hospiců by se intenzivněji měly zabývat pojišťovny a my musíme více pracovat s dárci, přestože na nich to určitě nestojí,“ uvedl primář.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v současnosti zvýšení podpory nechystá. „Tato oblast je pro nás ale velmi důležitá, a proto jsme loni zařadili nové prioritní aktivity pod názvem podpora paliativní péče pro dotační řízení v roce 2014. Další podpora pro tuto oblast vyplyne z kroků připravovaných v rámci kultivace systému sociálních služeb,“ řekl ČTK mluvčí úřadu Petr Sulek.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) uvedla, že hospice podpoří. „Všeobecná zdravotní pojišťovna si je vědoma významu zařízení hospicového typu. Proto ve svém letošním zdravotně-pojistném plánu navýšila úhrady pro tento segment péče vysoko nad celkový průměr,“ informoval ČTK mluvčí VZP Oldřich Tichý. Loni VZP poslala hospicům 115 milionů korun, letos plánuje o deset milionů více.

Hospic v Rajhradu, který se stará o pacienty s nevyléčitelnými nemocemi na sklonku života, má kapacitu 50 lůžek. Pracuje v něm zhruba 85 zaměstnanců. Ročně ošetřují okolo 500 pacientů. „Zhruba 100 (pacientů) propustíme, 400 u nás zemře. Lidem se u nás snažíme poskytnout nejen péči o tělo, ale také o celou jejich osobnost. Hospic není jen místem, kam jde člověk zemřít, ale zařízením, kde se může vyrovnat s bolestnými zkušenostmi a prožít důstojný závěr života,“ řekl Kabelka.

Podle něj je pro společnost smrt tabu. „Nemoc a umírání je propast, do které každý snadno spadne. My se snažíme přes tuto propast stavět most. A i když je na konci tohoto mostu závěr života, je to lepší, než padat do propasti,“ uvedl Kabelka. Studie z USA a Německa podle něj dokázaly, že nevyléčitelně nemocní lidé díky paliativní péči, kterou poskytuje právě hospic, mohou prodloužit svůj život.

Paliativní péče je kombinací služeb podle potřeb klientů. „Obsahuje ošetřovatelskou péči, příznakovou léčbu v souvislosti s utlumením bolestí, protože i když nemoc nemůžeme vyléčit, dá se udělat mnoho, jak s ní žít. Dále řešíme přijetí nemoci a psychickou stránku pacienta, sociální oblast s pomocí rodině nemocných a také spiritualitu,“ vyjmenoval Kabelka.

Hospic v Rajhradu je jedním z největších zařízení tohoto typu v České republice. Jeho působnost je v oblasti okolo 100 kilometrů.

Ohodnoťte tento článek!