Hospodaření nemocnic pod drobnohledem

Ministerstvo zdravotnictví analyzovalo loňské hospodaření nemocnic, aby zjistilo, sice se zpožděním, zdali jsou nemocnice schopny zajistit letošní zvýšení platů…

PRAHA –

Od ledna došlo k navýšení tarifních mezd všech pracovníků o osm procent. U zdravotníků byl navíc zaveden desetiprocentní příplatek z nejvyššího platového stupně dané třídy, to znamená zhruba 18 procent navýšení tarifních mezd. Úplné údaje získalo však ministerstvo jenom z nemocnic, jejichž je zřizovatelem. To je čtyřicet procent lůžkové péče v ČR. V nich loni vzrostla mzda lékařů o 5104 korun, to znamená z 26 078 korun na 31 182 korun. Střední zdravotnický pracovník dosáhl zvýšení o 2427 korun na 15 368 korun. Výnosy o něco převýšily náklady, ale bilance je v podstatě vyrovnaná. Náklady činily 32 miliard 507 miliónů korun. Nemocnice se podle ministra velmi dobře vyrovnaly s platovým zvýšením, což prý představuje dobrou základnu i pro splnění letošního navýšení platů. Ministerstvo ovšem nedisponuje tak přesnými údaji zdravotnických zařízení, kde je zřizovatelem okres nebo obec, protože tato zařízení nedala souhlas ke zveřejnění údajů. Celkové náklady tohoto sektoru činily 39 miliard korun a průměrný plat lékaře podle našich odhadů byl 24 700 korun, průměrný plat zdravotnického pracovníka 13 524 korun, uvádí ministr zdravotnictví Bohumil Fišer. Odhadovaná ztráta těchto nemocnic činila jednu miliardu korun, z toho 750 miliónů korun jde na vrub patnácti nemocnic, kde je zřizovatelem okresní úřad. Jejich srovnání s dalšími 20 nemocnicemi ukázala, že na ztrátách se podepsaly nedostatky ve vedení nemocnic, případně i nedostatky ze strany zřizovatele. Ministr zdravotnictví poukázal, že se nemusí jednat pouze o chyby v posledním roce, ale že se jedná o pomalé odstraňování nedostatků z minulosti. Letošní zvýšení tarifních mezd bylo navrženo proto až od března, aby navýšené platby zdravotních pojišťoven za první tři měsíce mohly být použity ke krytí ztrát. Ministr ubezpečil, že výběr pojistného na zdravotní pojištění dává předpoklad pro dostatečné množství finančních prostředků na nárůst mzdových tarifů, ale doporučuje, aby k dalšímu navýšení tarifů v roce 2003 došlo až od května, kdy budou známy ekonomické výsledky zdravotnických zařízení.

(jšd), Haló noviny, 16.4.2002

Ohodnoťte tento článek!