Hovorka: Pojišťovny musíme striktně oddělit od zdravotnických zařízení

ludvík hovorka

Pojišťovna s vazbami na zdravotnické zařízení? Podle nové novely zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně a zaměstnaneckých pojišťovnách něco nepředstavitelného. Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh, aby pojišťovny byly od takových zařízeních striktně odděleny.

Novela zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně a zaměstnaneckých pojišťovnách se vedle oddělení pojišťoven se zdravotnickými zařízeními zabývá také střetem zájmů.

Předloha, s kterou přišli lidovečtí poslanci, přežila hlasování o zamítnutí a jeden z jejích autorů Ludvík Hovorka uspěl s návrhem na zkrácení projednávání ve zdravotnickém výboru.

„Je naprosto nutné odstranit vazby, které upřednostňují zájmy soukromé před zájmy pojištěnců, státu a zaměstnavatelů na zajištění co nejlepší zdravotní péče a řádné využívání prostředků veřejného pojištění. Je třeba rovněž stanovit pravidla, která zabrání do správních a dozorčích rad dosazovat osoby, které jsou evidentně ve střetu zájmů a mohou nadřazovat zájmy své či zájmy určitých finančních skupin nad zájmy pojištěnců zdravotní pojišťovny,“ argumentoval při projednávání novely právě Hovorka (KDU-ČSL).

Zákaz vytvoření koncernu

Novela podle předkladatelů může ochránit peníze veřejného zdravotního pojištění. Pojišťovna by nesměla zřizovat a provozovat zdravotnické zařízení. Zapovězeny by byly i další vztahy, například vytvoření koncernu.

Novela dále vymezuje okruh lidí, kteří by nesměli kvůli střetu zájmu být v určitých pozicích v pojišťovnách.

„Například by tam nemohl zasedat člen statutárního orgánu nemocnice, se kterým má pojišťovna uzavřenou smlouvu, či dodavatel materiálu pro tu nemocnici,“ uvedl Hovorka.

Předloha také uvádí, že dohody mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními a jejich jednání ve vzájemné shodě budou posuzovány podle zákona o ochraně hospodářské soutěže. Současná norma to prý výslovně nestanoví.

„My se domníváme, že dneska takovéto případy porušení hospodářské soutěže nastaly, a proto chceme, aby to bylo vyloučeno,“ dodal Hovorka.

Vláda: Návrh je v rozporu s právem EU

Průchod legislativním procesem pravděpodobně nebude příliš jednoduchý. Vládní poslanci novelu považují za nekvalitní, návrh na zamítnutí již v první čtení to jen dokládá.

„Novela má rozšířit věcnou a osobní působnost zákona o ochraně hospodářské soutěže, což by bylo v rozporu s komunitárním právem. Domnívám se, že je to trochu nepochopení samotné struktury a právního postavení zdravotních pojišťoven ze strany předkladatelů, protože ty nejsou považovány za soutěžitele ve smyslu zákona o hospodářské soutěži a tím se nemohou dopustit narušení této hospodářské soutěže,“ kontroval poslanec Jozef Kochan (ODS).

K jeho odmítnutí poslance přesvědčovala i samotná ministryně Dana Jurásková. Podle ní jsou v novele značné nedostatky a nesprávná odůvodnění.

Ohodnoťte tento článek!