Hradecký projekt chce pomoci pacientům se zhoubnými nádory krve

Projekt 4. interní hematologické kliniky LF UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové, nazvaný Naděje pro ostatní, chce pomáhat pacientům se zhoubnými nádory krve.

Klinika připravila více než dvě desítky příběhů úspěšně léčených nemocných, které si mohou lidé přečíst před ambulancemi kliniky, v tištěných brožurách či na webu nemocnice. Novinářům to řekl přednosta kliniky Pavel Žák.

„Jedná se jen o malou část příznivých osudů našich nemocných, přesto jsme rádi, že tito lidé našli odvahu svůj příběh sdílet s ostatními. Věříme, že tento projekt dodá naději, víru a podporu mnoha nemocným i jejich blízkým v jejich nelehkém boji s nádorovým onemocněním,“ řekl zástupce přednosty pro léčebnou péči kliniky David Belada, který vznik projektu inicioval. Lékař se inspiroval v jedné z amerických nemocnic, která ve vstupní hale prezentuje stovky příběhů pacientů.

Lékaři hradecké hematologické kliniky zahájí každoročně léčbu u více než 350 osob se zhoubným krevním onemocněním z celých východních Čech. Více než polovinu tvoří pacienti se zhoubnými nádory mízních uzlin a lymfatických tkání. Ve většině případů se k léčbě využívá chemoterapie, někdy i v kombinaci s ozařováním, klinika ročně provede 90 transplantací kostní dřeně, u některých diagnóz využívá biologickou či cílenou léčbu.

Podle lékařů mnoho pacientů seznámení s diagnózou snáší velmi špatně. „Někteří chtějí všechno vzdát na začátku a někteří chtějí třeba i spáchat sebevraždu. Přitom tyto choroby probíhají strašně rychle a pokud se nezačne s léčbou ihned, tak nemoc může pokročit do stadia, kdy je neléčitelná,“ řekl Žák. Autoři projektu věří, že by se mohl rozšířit i na další pracoviště v hradecké nemocnici i do dalších zdravotnických zařízení.

Ohodnoťte tento článek!