Hrozí předepisování léků na seniory, varuje odborník

Titulní obrázek

Zhruba před měsícem byli od hrazení regulačních poplatků osvobozeni děti i senioři. Jak se tato změna projevila na spotřebě léků zatím není možné zjistit, odborníci se ale obávají negativního vývoje. „Existují zkušenosti z některých evropských zemí, kde zrušení doplatků a poplatků u důchodců vedlo k předepisování léků v rámci rodiny právě „na důchodce“ s výrazným nárůstem výdajů zdravotních pojišťoven,“ uvedl pro Zdraví.Euro.cz odborník na lékovou politiku Josef Suchopár…

Lidé minulý rok přinesli do lékáren o čtvrtinu méně receptů a za léky doplatili téměř o sedm procent více. Jsou příčinou této změny jen zavedené regulační poplatky nebo se na tom podepsaly i jiné vlivy?

Podle mého názoru se na snížení počtu receptů naprosto zásadně podílelo zavedení poplatků ve zdravotnictví. Je však třeba upozornit na skutečnost, že celkový počet lékařských receptů v posledních letech spíše mírně klesal (z 94,2 mil. receptů v roce 2004 na 90 mil. receptů v roce 2007). Hlavním důvodem poklesu počtu receptů v roce 2008 je pravděpodobně skutečnost, že levnější, volně prodejné léky, si pacient raději zakoupí než aby si je nechal předepsat na recept. Co se týče míry doplatků na léky předepsané na recept, lze konstatovat, že meziročně roste od roku 1996, bez ohledu na skutečnost jestli má exekutivu v péči levicová či pravicová vláda. Je třeba uvést, že doplatky na léky předepsané na recept se v roce 2008 (o přibližně 15 %) zvýšily méně než v roce 2007 (o přibližně 20 %).

Jak je to celkově s náklady na léky? Vyžadují si moderní léky stále větší rozpočet?

Moderní vysoce účinné léky si nepochybně vyžadují stále vyšší rozpočet a není tomu tak pouze v podmínkách ČR, obecně to platí ve všech zemích. Zejména v posledních 5-10 letech se objevilo mnoho léčiv, která mohou zásadním způsobem ovlivnit prognózu nemocných a předepisování takových léků je zcela nepochybně krokem správným směrem.

Projevil se na hospodaření s léky nějakým způsobem fakt, že poplatky byly odpuštěny seniorům a dětem?

Zatím se v žádných publikovaných statistikách neprojevil a ani projevit nemohl, protože doba platnosti této legislativní změny je příliš krátká. Existují však zkušenosti z některých evropských zemí, např. Španělska, kde zrušení doplatků a poplatků u důchodců vedlo k předepisování léků v rámci rodiny právě „na důchodce“ s výrazným nárůstem výdajů zdravotních pojišťoven. Trochu se obdobného vývoje obávám i v ČR.

Další podrobnosti o lékárenské péči se dočtete ve Mladá fronta Zdravotnictví a medicínaZdraví.Euro.cz.

msvo, www.Zdravi.Euro.cz

Hrozí předepisování léků na seniory, varuje odborník
Ohodnoťte tento článek!