Hyde Park: Gajdáček pravděpodobně neumí číst

„Ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček tvrdí, že zákon nedovoluje, aby pojišťovny ani v případě, že to je jediný možný způsob léčby, hradily plně léky, které jinak plně hrazeny nejsou. Jde přitom o případ, kde úhradu garantuje zákon,“ píše v rubrice Hyde Park viceprezident Svazu pacientů Josef Mrázek…

Výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Ing. Jaromír Gajdáček mluvil minulý pátek ve zprávách na ČT 1 o tom, že Nejvyšší soud rozhodl a Ústavní soud potvrdil, že zákon nedovoluje, aby pojišťovny ani v případě, že to je jediný možný způsob léčby, hradily po schválení revizním lékařem plně léky, které jinak plně hrazeny nejsou.

Jde o případ, kde úhradu garantuje § 16 zákona 48/97 Sb. a donedávna byla v těchto případech plná úhrada skutečně poskytována.

Na jednáních Kategorizační komise pro léky MZ, které se Ing. Gajdáček také dovolává, se o těchto výjimečných úhradách opakovaně jednalo, vždy za přítomnosti zástupců pojišťoven, vždy se stejným závěrem, že případ řeší paragraf 16 a proto není problém. To mohu potvrdit z pozice člena této komise.

Protože smysl paragrafu 16 je jasný a o jeho výkladu, který přísluší Ministerstvu zdravotnictví, nikdy nebyly pochybnosti, museli jsme považovat překvapující pokyn pojišťoven revizním lékařům, aby plné hrazení léků podle paragrafu 16 nepovolovali, za jednání protizákonné.

Ptali jsme se, jaký je důvod tak zákeřného postupu vůči postiženým pacientům. Pojišťovny nás odkazovaly na jakýsi rozsudek Nejvyššího soudu a podání k Ústavnímu soudu.

Když jsme tento rozsudek konečně získali, ukázalo se, že pojednává o kauze, kde pojišťovna odmítla zaplatit výkon ortopedické zdravotní péče s tím, že jde o výkon, který nebyl nasmlouván.

Nepomohlo ani vyjádření revizního lékaře, že v dané oblasti není žádné jiné zařízení, které by výkon provedlo.

Soud konstatoval, že problém není v tom nasmlouvání, to by mělo být prominuto, ale v tom, že není možné žalobu postavit na paragrafu 16, protože ten řeší hrazení něčeho nehrazeného, a ten sporný výkon je normálně plně hrazen. Žaloba byla zamítnuta zřejmě pro právní neschopnost žalující strany.

Jestliže tedy z tohoto rozsudku, který je o něčem úplně jiném, pojišťovna vyvozuje, že nelze podle paragrafu 16 a při schválení revizním lékařem plně hradit jinak zcela nebo zčásti nehrazený lék, znamená to, že její reprezentanti neumí číst, nebo schválně lžou.

Nejde tedy ani o chybu Kategorizační komise léčiv MZ, která již brzo opět obnoví činnost, ani o chybu Ministerstva nebo důsledek jeho nečinnosti, ale o neuvěřitelnou míru arogance a klamání a asociálního jednání na straně pojišťoven a o skutečné porušení zákona, které se nepodaří pojišťovnám obhájit.

Žádáme navíc odpověď, jak se toto jejich jednání srovnává s posláním pojišťoven sloužit pacientům.

Svaz pacientů ČR vítá rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví zarazit svévolné jednání zdravotních pojišťoven ve věci, přesto žádáme ministryni zdravotnictví, aby příslušné kroky k nápravě zahájila co nejdříve a nečekala na polovinu března 2005.

Ing. Josef Mrázek, www.Zdravi.Euro.cz

viceprezident svazu pacientů ČR

REAKCE ČTENÁŘŮ Zdraví.Euro.cz

Uživatel: Luboš Olejár, prezident Svazu pacientů ČR

MUDr. Zdeňka Kučerová, zaměstnankyně VZP, si dovolila napadnout kvalifikované stanovisko viceprezidenta Svazu pacientů ČR Ing. Josefa Mrázka, CSc. (a člena KKL v roce 2004) k § 16 zákona č.48/1997 Sb., ač není právníkem (ale zřejmě všemu rozumějícím lékařem).

Dokonce se zastala výkonného ředitele SZP Ing. Gajdáčka, že prý číst umí, tak na to je třeba otevřeně říci, že číst zřejmě neumí ani Ing. Jiřina Musílková, ředitelka VZP, protože jinak by nemohla vydat pokyn v rozporu s ústavním pořádkem a předmětným §16. Velmi doporučuji přečíst stanovisko svazu k §16 http://www.pacienti.cz/clanek.php?id=663 a právní analýzu Advokátní kanceláře http://www.pacienti.cz/pravni_analyza.htm .

Svaz pacientů ČR v tomto týdnu požádá Nejvyšší soud ČR, aby vydal stanovisko, zda jeho rozhodnutí pod značkou 33 Odo 389/2001-135 lze vykládat ve smyslu, jak si jej po 7 letech účelově vyložili zdravotní pojišťovny a přestali hradit nehrazenou péči (tedy doplatek) u jediné možné léčby. Již v této věci jsme tento úmysl dnes Nejvyššímu soudu ČR sdělili telefonicky.

Svaz pacientů ČR přímo vyzývá pacienty, kterým byla jejich revizním lékařem plná úhrada jediného možného léků odmítnutá, ať si obstarají ověřený opis takového rozhodnutí a obrátí se na nás, abychom jim mohli doporučit právní zastoupení na vymožení odškodnění.

Uživatel: MUDr. Zdeňka Kučerová, zdenka.kucerova@op99.vzp.cz

Dle §16 zákona č. 48/97 Sb., lze v přeneseném výkladu z rozhodnutí Nejvyššího soudu dovodit (dle shodných právních názorů několika institucí), že nelze povolit plnou úhradu u léčiv částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Ze strany revizních lékařů zdrav. pojišťoven lze povolit plnou úhradu léčiv či zdravotnických prostředků při splnění §16 uvedeného zákona, t.j. při zdokladování jedinné možnosti zdravotní péče pouze v případech, kdy nejsou nijak hrazeny z veřejného zdravotního pojištění vůbec. Ing. Gajdáček číst určitě umí, spíše ze strany pana ing.Mrázka, bohužel, došlo k nepochopení a špatnému výkladu a tak k napadení legitimního postupu zdravotních pojišťoven.

Uživatel: OPrototopov@seznam.cz

Problém je v tom, že se snaží zdravotní pojišťovny „šetřit“, kde to jde, teď i na úkor nás pacientů. Ale jako pacienti si musíme uvědomit, že těch cca 5OO Euro na jednoho (150 mld Kč celkově) je pouze 1/4 toho co např. v Německu. Ta ty peníze, které jdou do zdravotnictví, je spíše zázrak, jak kvalitně jsme léčeni-léky, diagnostické a léčené metody na světové úrovni, pomůcky atd. 8% spoluúčast je nejmenší v EU. Ideální by bylo, aby nebyla žádná – to lze docílit, kdyby zdravotníci pracovali zadarmo když už je to poslání a přísahali…podávám námět pro Svaz (pro ochranu kapsy) pacientů.

Ohodnoťte tento článek!