Hyde Park: pokladenský systém ve zdravotnictví

Příspěvek praktického lékaře Bohumila Šimka vedl některé čtenáře Zdraví.Euro.cz k další reakci na téma pokladenský systém ve zdravotnictví. „Je politováníhodné to, že ani lékaři nemají odvahu o této cestě mluvit nahlas! Já považuji tento systém správný již řadu let,“ píše autor. Reakce dalších čtenářů čtěte v článku…

Příspěvek praktického lékaře Bohumila Šimka Emmerová versus Julínek vedl některé čtenáře Zdraví.Euro.cz k další reakci na téma pokladenský systém ve zdravotnictví. „Je politováníhodné to, že ani lékaři nemají odvahu o této cestě mluvit nahlas! Já považuji tento systém správný již řadu let. Slyšel jsem však již i od lékařů řadu námitek,“ píše lékař Jiří Wicherek…

1) Žádná politická reprezentace nezatíží nemocné spoluobčany (rozumějme voliče) větší starostí (mám peníze?, musím jet na pojišťovnu…)

2) klesne počet ošetřených pacientů čímž v prvé fázi klesnou tržby lékařům a není jasné, zda uspořené peníze skončí u lékařů či v přístrojích, nových kapacitách či lécích. Není tedy zřejmé, zda pokles nebude definitivní

3) stoupne procento těch, kteří nezaplatí a lékař je presto musí ošetřit, neb by se dopustil trestného činu. Vymáhání několika stokorun je bezpředmětné

4. lékaři se budou s lidmi hádat o peníze. Budou se objevovat reakce typu: „to je nějaký drahý“, „to jste mi neudělal“, „vždyť to mělo trvat půl hodiny a vy jste u mne strávil jen 10 minut…“ Lékaři to neumí a i dnes si často neřeknou ani o to na co mají zákonný nárok.

5. pojišťovny musí zřídit dost rozsáhlá „klientská“ oddělení, což je velice finančně náročné.

6. zvýší se zatížení sféry, která pokladenským systémem fungovat nemůže – záchranka, akutní příjmy nemocnic atp. Lidé totiž budou vyhledávat „bezplatné“ služby. Sečteno a podtrženo – na pokladenském systému většina lékařů finančně prodělá, menší tržbu vsak dostanou ihned bez prodlevy např. 30 dnů s následným doúčtováním za 90 dnů. Lidé budou naštvaní z toho, jak je honí od čerta k ďáblu a musí ještě k tomu platit a o to vetší procento bude volit komunisty co jim slíbí vše zdarma. Z toho plyne, ze v historicky dohledné době v České republice nebude pokladenský systém zaveden.

Dovolil jsem si na tyto námitky odpovědět:

ad 1) ano, jde o politickou vůli, resp. o odvahu a zvláště pak o umění přesvědčit občany (voliče), že to, co se jim jeví momentálně negativně, přinese jim v budoucnu výrazná pozitiva – to je (resp. mel by byt) ostatně zaklad uměni politika.

ad 2) pokles počtu ošetřených nemocných (opravdu nemocných???) je dle mého přesvědčení žádoucí. Ostatně, pokud vím, je nám, lékařům, často předhazován právě vysoký počet kontaktů nemocný – lékař. K poklesu tržeb by dojit nemělo, protože s poklesem počtu výkonů by se měla zvýšit jejich cena (resp. srovnat s cenou reálnou, zvláště pak s reálnou cenou NAŠÍ práce), tzn. že by se peníze neměly nikde ztratit – na to by si měli, ve vlastním zájmu, dohlédnout právě ti pojištěnci – např. prostř. svých organizací (konečně by byly k něčemu opravdu užitečné). Jinými slovy – ZP by měly, byť za méně provedených výkonů (o těch zbytných) zaplatit prakticky stejně.

ad 3) jest též otázkou, zda by procento nemocných, kteří nezaplatí (resp. objem péče neuhrazené nemocnými), nebylo srovnatelné se současným objemem péče, řádně ZZ provedené péče, leč ZP, v důsledku uplatnění restrikcí a limitů stejně nezaplacené a proto mnohdy již ani ZP nevykazované.

Otázka neplacení provedených služeb není jen problémem nás, lékařů, ale i všech ostatních servisních organizaci. Bylo by nutné (a věřím, že bychom právě u těchto organizací pro to nalezli podporu) zřídit statní úřad vymáhající pohledávky –podobný funguje řadu let právě ve vzpomínaném Švýcarsku.

ad 4) lékaři se s lidmi nebudou hádat o prachy, tak jako se s lidmi o prachy nemusí dohadovat např. opraváři aut či jiní řemeslníci – zde je nabídka mých služeb, za tolik a tolik, ber, neber, tvoje svobodna vůle. Ano, lékaři by byli nuceni v mnohem větší míře nemocným vysvětlovat, proč je pro ně to či ono vyšetření či zákrok nezbytné. To však by bylo jen ku prospěchu všech zúčastněných. Momentálně se tak ve valné většině případů neděje a není to dobře.

Bylo by jen na čase, kdyby se to lékaři co nejdříve naučili. Jsem přesvědčen, ze by to zvládli. Tak jak už museli zvládnout mnohé, co s jejich prací přímo nesouvisí – účetnictví, daně, práce s PC a pod. Ubylo by též „mistrů ostré tužky“, kteří dojí systém a nám kazí reputaci.

Ad 5) co by si k vyřizování pohledávek nemocných musely zřídit ZP by nás nemuselo zajímat. Stejně tak, jako nikoho nezajímalo, jakými prostředky a za kolik budeme my zajišťovat vykazování svých výkonů pojišťovnám. Tzv. revizní lékaři ZP by jen asi museli začít opravdu pracovat.

ad 6) tzv. akutní sféra by v rámci PRESNĚ DEFINOVANÉ akutní a neodkladné péče působila v režimu POVINNÉHO (státem garantovaného a sankcemi vymahatelného – podobně jako u aut) pojištění, tzn., že by své výkony vykazovala ZP, které by tuto péči byly povinny neodkladně proplácet. Ano i patřičně revidovat, případně i pojištěnce za zneužívání těchto služeb postihovat – např. systémem malus – bonus (uplatňovaným např. u povinného ručení aut).

Zprůhlednění toků peněz

Sečteno a podtrženo – na pokladenském systému by se toky financí ve zdravotnictví zprůhlednily a v důsledku by to vedlo k tomu, že by na něm všechny zúčastněné subjekty vydělaly. Lékaři by menší platby (do 2000 Kč?) dostávali hned v ordinaci proti potvrzeni.

Větší by vyřizovali fakturou předanou nemocnému, který by ji předal na pobočku své ZP, která by platbu provedla v souladu s obchodním zákoníkem, tzn. do 14 dnů. Lidé by měli konečně jasno, kolik co ve zdravotnictví stojí, na co a kolik si mohou připlatit.

Zavrhovali by socialistický systém zdravotnictví, který je nutí k nedůstojnému chováni v ordinacích a dosahování svých požadavků na poskytnuti nedostatkových zdravotnických služeb finančními částkami, kamuflovanými jako sponzorské dary či dokonce přímo ve formě úplatků klasických.

Ano, z článku kolegy z Křemže (snad i z faktů mnou uvedených) plyne, že v České republice by měl byt pokladenský systém zaveden co nejdříve.

MUDr. Jiří Wicherek, www.Zdravi.Euro.cz

REAKCE ČTENÁŘŮ:

MUDr. Václav Opatrný

Bez výhrady souhlasím s příspěvkem MUDr. Wicherka, jeho argumenty pro zavedení pokladenského systému není třeba komentovat. Snad pro doplnění: jsem privátní gynekolog, pracuji v okresním městě a mnohdy se setkávám s tím, že nespokojená pacientka /ať důvodně či ne/ vystřídá v krátkém intervalu několik lékařů. Všichni provedené výkony naúčtujeme pojišťovně, ta je asi také zaplatí. Kolik to dělá v rámci všech pojišťoven za jeden rok? Tohle by pokladenský systém zcela zlikvidoval.

Rovněž by umožnil pojištění pacientů na různou úroveň nadstandartních služeb včetně výběru operatéra-jsi pojištěn,investované peníze do vlastního zdraví se ti z větší či menší části vrátí. Současná rigidita v čele s ministryní Emmerovou zatím naději neskýtá, ale možná se zableskne na lepší časy. Zamysleme nad tím, co chtějí stomatologové. Varuji před vábením LOK ke vstupu privátních lékařů do jejich řad – je to zpěv Sirén!

MUDr. Miroslav HAVRDA, sekretář Skalpelu

Svaz soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví ČR – Skalpel, navrhoval a navrhuje pokladenský systém jako dobrovolnou volbu pro všechny soukromé poskytovatele zdravotní péče již řadu let. Jsme rádi, že se potvrdily naše prognózy, že při vzrůstajícím ekonomickém propadu financování soukromých zdravotníků bude docházet nejprve teoreticky a posléze i prakticky k zavádění pokladenského systému. Ten již funguje v rámci EU. Pacient může navštívit lékaře nebo nemocnici v jiném státě EU (nesmluvní zařízení) a ta je mu refundována jeho zdravotní pojišťovnou podle předem jasných pravidel. Jinak se postupuje u ambulancí a jinak u nemocnic, např. u operací … Stejně tedy musí být proplacena nesmluvní péče i v rámci ČR. Nebo i nadále legislativně stojíme mimo EU?

Ohodnoťte tento článek!