Hyde Park: Záměry zdravotnického holdingu

Další příspěvek do volného diskusního fóra se týká otázky transformace státních zařízení. Autor příspěvku, trutnovský lékař Jiří Vambera se zamýšlí nad fungováním nemocnic, které mají formu akciových společností…

:

Před krátkou dobou vznikly při transformaci státní správy u nás kraje a začaly se mimo jiné starat o bývalé okresní nemocnice.

Přestože největším problémem bylo zajistit pokračování činnosti vesměs zadlužených zařízení, začali v každém kraji hned také pracovat na plánech, jak pokračovat do budoucna. Nejsou všude stejně daleko a nemají představy všichni stejné.

V královéhradeckém kraji se zatím podařilo udělat z nemocnic klasické akciové společnosti, sjednotit dispečink Záchranné služby a udržet v omezené míře pohotovostní službu.

Výhody holdingu

Nyní se nemocnice spojily a tvoří tzv. holding akciových společností. V jeho představenstvu jsou ředitelé jednotlivých nemocnic. Taková organizace má lepší postavení než samotné jednotlivé zdravotnické zařízení.

Ve velkém může levněji nakupovat zdravotnický materiál a účinněji vyjednávat s pojišťovnami. Také se lépe realizují potřebná opatření, která by samotní ředitelé pro zaběhané vazby a tradice neprosadili – například nejvýhodnější zásobování.

Nejdůležitější první výsledek a zároveň důkaz, že tento záměr je správný, jsou hospodářské výsledky. Žádná nemocnice nekrachuje, žádná nemá větší dluhy.

PŘISPĚJTE DO HYDE PARKU!
Sdělte nám své zážitky z praxe,napište, co vás ve zdravotnictvítrápí. Příspěvky zasílejte na adresu:i.blahova@sanomamag-praha.cz

Rozdíl proti hospodaření státu jsou stovky milionů! Velmi k tomu přispívá nový počítačový program, který poskytuje všem účastníkům okamžité, přesné a srovnatelné údaje o hospodaření, zásobách, výkonech a další.

Celkem v tichosti se nyní rozbíhá další důležitá akce krajského zdravotnického holdingu, a to je elektronické předávání zdravotnických informací.

Představuje to zcela konkrétní přínos ke spolupráci mezí ambulancemi a nemocnicemi, praktickými či specializovanými lékaři a laboratořemi, mezi soukromými a krajskými zdravotnickými zařízeními.

Nová informatika v nemocnicích

Totiž jednou z oblastí, kde může využití informatiky, koordinace a domluva jednotlivých subjektů zlepšit činnost a uspořit dost peněz, je komunikace lékařů, laboratorních pracovníků a zdravotníků vůbec mezi sebou.

Myslím tím cestu, kterou se údaje a výsledky vyšetření pacienta dostanou do ruky jeho ošetřujícímu lékaři. Například krevní obraz, množství cholesterolu v krvi, bakterií v moči anebo popis rentgenového či ultrazvukového nálezu.

Dosavadní praxe je taková, že pacient u lékaře dostane žádanku na vyšetření. Když to není brzo ráno, čeká ho některý další den cesta k odběru anebo vyšetření.

Vzorky se svážejí sanitkami asi do poledních hodin. Výsledek není okamžitě, ale někdy ještě týž anebo následující den.

Přestože se většinou ukládá do paměti počítače, po vytisknutí a roztřídění je poslán poštou anebo ho odveze sanitka a předá v ambulanci. Tam výsledky sestra roztřídí a založí do karet pacientů.

Zatím to probíhá tak, že pokud vyšetřím pacientku v pondělí a potřebuji k rozhodnutí o léčbě laboratorní vyšetření, zvu ji na kontrolu nejdříve ve středu, ale spíše ve čtvrtek.

Někdy ale výsledek nedorazí a musí se vytelefonovat. Jen si to spočítejte, kolik času stráví pacient, než se začne léčit a kolik lidí koloběh papírků zaměstnává.

Těžko se nám hned teď podaří změnit všechno tak, jak probíhá lékařská praxe v nejvyspělejších zemí, totiž že při návštěvě praktického lékaře sestra hned odebere materiál a na automatickém přístroji se vyšetření provede.

Na takové vybavení nemají praktici ani zdravotní pojišťovny peníze. Navíc by přišly o zisk laboratorní komplementy nemocnic a jistě by se hned uplatnily „odborné“ argumenty, proč to nejde.

Komunikace po internetu by zkrátila čekání

Ale něco přece jenom zlepšit jde. Může se zkrátit doba, po kterou putuje informace z laboratoře k lékaři. Je možné ji poslat po internetu. A dokonce ve formě, kdy není potřeba otrocky znovu přepisovat jméno, bydliště, rodné číslo a pojišťovnu, ale tak, aby ji počítač sám zařadil do karty pacienta a lékař při jeho návštěvě ji hned využil.

Někteří odborníci vyjadřují obavy z porušování zákona o osobních údajích pacientů. Že by tyto údaje někdo nepovolaný zneužil. Nemyslím si, že by tohle měla být překážka.

Větší nebezpečí, že se k výsledkům dostane ten, kdo nemá, je při současné praxi, když jsou napsané na papíru, který bez zvláštního zabezpečení leží na stole v laboratoři, na poličce v sanitce anebo recepci a pak v kartě pacienta v ordinaci, zamčené jednoduchým zámkem.

Každý podvodník či zlodějíček se k nim může dostat. Není problém zabezpečit elektronický přenos mnohem lépe.

A zároveň je možné pokračovat s využitím možností informatiky v mnohem větším měřítku. Mnoho papírových dokumentů by se ušetřilo, kdyby se mohly odeslat internetem v elektronické podobě.

A například rentgenový snímek by mohl lékař z vesnické ambulance velmi rychle konzultovat se specializovaným odborníkem vlastně kdekoliv na světě! Počítač a internet tak nejen ušetří peníze a ulehčí práci zdravotníkům. Nejdůležitější je, že zlepší léčení pacientů, zkrátí dobu jejich nemoci.

MUDr. Jiří Vambera, Trutnov

Ohodnoťte tento článek!