Hyde Park: Zbytečně moc specializované péče v Praze

Jak to, že Paříž má na 8 milionů obyvatel 30 tisíc nemocničních lůžek a miliónová Praha jich má 10 tisíc? Proč neumisťujeme specializovaná centra mimo velká města, tak jak je tomu například v Rakousku? ptá se v příspěvku Jiří Bakala z oddělení nukleární medicíny v Baťově krajské nemocnici…

Zlín.

Počátkem 90 let u nás vyšla učebnice Ekonomie od prof. Samuelsona. Učebnice velmi dobře vystihuje problém hospodaření ve zdravotnictví. Dodnes mám v paměti dva závěry.

Za prvé – není rozdíl v hospodaření velkého podniku, nemocnice a domácnosti. Vždy musí být výdaje a příjmy v rovnováze. Pokud mám větší výdaje musím zvýšit přijmy nebo tyto výdaje omezit.

Za druhé – neexistují neurčené peníze. Tedy pokud někam stát investuje, musí vždy najít oblast, kde tyto prostředky vezme. (viz obrázek dole – Účetní doklad za porod a převoz sanitkou z Baťovy nemocnice ve Zlíně. Naúčtováno matce dr. Bakaly).

V této souvislosti chci zmínit zážitek z evropského kongresu nukleární medicíny. Profesor Askenazy, který je vůdčí osobou nukleární mediciny a telemediciny v Paříži, poukázal na to, že „velká“ Paříž (tedy i se satelity) má na 8 milionů obyvatel 30 tisíc nemocničních lůžek.

HYDE PARK:
Trápí vás problémysoučasného zdravotnictví?

Chcete se podělito své zážitky?

Do rubriky Hyde Parkmůžete přispět i vy!

Pište na adresu:i.blahova@sanomamag-praha.cz.

Předchozí příspěvky najdete v rubrice HYDE PARK.

Já říkám: srovnejme to s Prahou, která má na jeden milion obyvatel více než 10 tisíc lůžek!

Problematika specializovaných center

Jsem pro specializovaná centra, ale pražská aglomerace má obrovský přebytek lůžek. Z letošní zprávy OECD vyplynulo zcela jasně, že Česká republika má lůžek přebytek, a že pražská aglomerace je na tom přímo katastrofálně.

Myslím si, že tato centra by mohla býti klidně financována tím, že by se současné nemocnice redukovaly.

Domnívám se, že několik fakultních nemocnic žije na úkor zdravotní péče jinde v republice.

Mám pocit, že v Rakousku vystačí s daleko menším počtem fakultních nemocnic než máme my v ČR, speciálně v Praze. Tedy: na centra lze získat potřebné peníze redukcí lůžek. Druhou možností je: vybudovat některá centra mimo Prahu.

DÁLE ČTĚTE:
Zlínský kraj potřebuje onkologické centrum\\

Před několika lety jsem byl na praxi v kardiocentru v Bad Oeynhausenu v SRN. Toto kardiologické centrum je zřízeno ve městě o velikosti přibližně Zlína. Jedná se o největší kardiocentrum ve SRN a druhé největší v Evropě. Provádí se v něm kompletní kardiologie včetně kardiochirurgie jak dětské tak dospělé.

Když jsem byl tamějším panem profesorem pozván na večeři, položil jsem mu otázku, jak to, že tak významné centrum leží mimo velké nemocnice a města, v nichž sídlí lékařské fakulty.

Pan profesor se na mě podíval jako bych spadl z Marsu a řekl mi „milý kolego, provoz takové nemocnice ve velkém městě by byl o 50% vyšší než ve městě menším“.

Proto se přimlouvám za to, aby takovéto specializované centrum bylo například v Nymburce, Poděbradech či jiné lokalitě s tomu odpovídajícími daleko nižšími náklady.

Na závěr chci říct, že se jako občan Zlínského kraje stále cítím výrazně diskriminován rozdíl mezi Prahou a Zlínským krajem.

Zatímco v Praze činí výdaje VZP na jednoho pojištěnce 15 405 Kč, ve Zlínském kraji to je 11 670 Kč zdroj: Pobočky VZP mění metr podle okresů.

MUDr. Jiří Bakala, oddělení nukleární medicíny Baťovy krajská nemocnice Zlín

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!