Hyde Park: Zdravotní dokumentace má být přístupná pacientovi

Josef Mrázek, viceprezident Svazu pacientů ČR reaguje na příspěvek Lenky Holzerové, vedoucí Oddělení vnitřního auditu a kontroly FN Brno Zdravotní dokumentace přístupná všem?

V článkuZdraví.Euro.cz č.5 Zdravotní dokumentace přístupná všem? nás překvapilo, že se ozývá zástupce právního oddělení Fakultní nemocnice v Brně, kde bychom očekávali větší souznění s dobou.

Navíc autorka má právnické vzděláním, a měla by tak vědět, že novelizace přístupu k dokumentaci vlastně jen realizuje povinnost České republiky dát tuto partii zákona do souladu s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně, která je pro nás po ratifikaci závazná jako zákon vyšší validity, a bylo by možné se při případném sporu dovolat i mezinárodního soudu.

Přesto se pokusím vysvětlit, že ta novelizace je dobrá a potřebná, i kdybychom ji nebyli nuceni přijmout.

Především musíme opustit starou představu, že lékař má rozhodnout, co pacient smí vědět.

Vždy mohou být věci, kterým pacient rozumí lépe, než lékař, a když nejde o medicínu, tak to bývá i většina věcí. Seznámení s pravdou nemusí napravit pochroumané vztahy v rodině, ale má to větší naději na úspěch, než utajování.

Sám pacient musí vědět, jak to s ním je, aby mohl spolupracovat a případně uspořádat své problémy. Dokumentace vedená odpovědně a s vědomím, že není tajná, nebude nebezpečná pro pacienta ani pro lékaře, bude kvalitnější a jsme přesvědčeni, že i léčení bude v některých případech lepší.

www. ing. Josef Mrázek, CSc.

autor je viceprezident Svazu pacientů ČR, mrazek@pacienti.cz

Ohodnoťte tento článek!