Hygienici na jihu Moravy začínají s kontrolami dětských táborů

V Jihomoravském kraji je k dnešku nahlášeno 99 zotavovacích akcí, tedy organizovaných pobytů s 30 a více dětmi na dobu delší než pět dnů. Tábory budou mít dohromady 159 turnusů, pojede na ně v kraji okolo 9000 dětí.

Hygienici zahájili kontrolu některých letních táborů na jižní Moravě. Prohlídkami ubytovacích a stravovacích zařízení, ale i vzdělávacími semináři pro provozovatele středisek se snaží předejít nejrůznějším infekčním onemocněním včetně žloutenky typu A. Ta se během jara a léta minulého roku rozšířila v kraji a riziko nákazy stále trvá.
Na základě zkušeností z minulých let však hygienici počítají s tím, že táborů bude nakonec víc. V rekreačních střediscích s celoročním provozem kontroly stravování a ubytování probíhají už nyní. Táborové základny se oproti tomu kontrolují až o prázdninách, neboť stanová městečka se většinou budují krátce před začátkem akce.

Podle plánu ministerstva zdravotnictví by se za sezonu mělo zkontrolovat minimálně 30 procent zotavovacích a jiných akcí. Celkový počet kontrol však hygienici odhadují jako daleko vyšší. „Kontroly jsou vždy ovlivněny mimořádnými událostmi, jako jsou různá alimentární onemocnění, epidemie či jiné podněty. Odhaduji, že kolem 60 až 70 procent zotavovacích akcí za sezonu navštívíme,“ uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Marcela Hadámková. Alimentární onemocnění jsou infekce vyvolané kontaminovaným jídlem nebo pitím.

Výše pokuty za případné pochybení je individuální. „Závisí na okolnostech, jestli se jedná o problém, který lze okamžitě odstranit, nebo něco dlouhodobějšího,“ řekla Hadámková s tím, že sankce se ve většině případů pohybují od 500 do 1000 korun.

Pochybení provozovatelů jsou v posledních letech spíše lehčího rázu a z velké části se řeší na místě. „Většinou se jedná o drobnosti ve stravovacím provozu. Závažnější problémy jsme již vychytali v průběhu let,“ řekla Hadámková. Podle ředitelky sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Hany Pokorné nebyly v posledních letech případy, které by si v Jihomoravském kraji vyžádaly zákaz tábora.

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou pořadatelé akcí povinni měsíc před začátkem zotavovací akce ohlásit na Krajskou hygienickou stanici termín a místo konání, počet zúčastněných dětí, způsob zabezpečení pitné vody a stravování.

Ohodnoťte tento článek!