Hygienici našli na táborech špatně uložené potraviny a staré léky

Špatné uložení potravin, prošlé záruční lhůty léků, chybná likvidace odpadků nebo nedostatečný počet toalet jsou jedny z mnoha závad, na něž při kontrolách upozorňovali organizátory letních dětských táborů hygienici. Během července zkontrolovali téměř polovinu z více než 2400 nahlášených akcí…

PRAHA – řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Aneta Kupková.

Hygienici se dozvěděli také o 15 nenahlášených táborech. Za zjištěné nedostatky udělili organizátorům táborů 74 pokut v celkové výši téměř 42 tisíc korun. Nezjistili však žádné závažné přestupky, kvůli nimž by museli tábor zrušit.

V táborových kuchyních hygienici našli potraviny s prošlou záruční lhůtou a neoznačená vejce. Upozorňovali také na to, že není možné zmrazovat zbytky hotových pokrmů nebo rozmrazovat maso ve vodě. Nelíbily se jim ani poškozené pracovní plochy nebo nádobí odložené na zemi.

Hygienici odhalili také nedostatky ve zdravotnické dokumentaci dětí i v dokladech o zdravotní způsobilosti všech účastníků akce.

V některých umývárnách nebyl podle nich dostatečný počet vodovodních kohoutků, u suchých toalet chyběla tekoucí studená voda. Někteří organizátoři neměli udělaný rozbor vody ze všech zdrojů, které používali.

Na sedmi táborech v pěti krajích hygienici zaznamenali výskyt střevního onemocnění. Pouze na jedné akci šlo o salmonelózu, která postihla tři děti a dva dospělé.

Mnohým pořadatelům táborů se zdají hygienické předpisy příliš přísné a tvrdí, že je nelze vždy zcela splnit. Podle předsedy Pionýra Martina Bělohlávka je možné o některých ustanoveních v hygienické vyhlášce, která stanovuje i podmínky pro dětské tábory, diskutovat.

Jeho sdružení na ni ale přistoupilo a snaží se předpisům vyhovět. Hygienické předpisy mají sloužit k ochraně zdraví dětí na táborech, aby se domů vrátily pokud možno zdravé. Je podle něj lepší splnit hygienické předpisy, než léčit děti postižené salmonelózou nebo jiným onemocněním.

Dnešní děti jsou prý zhýčkanější, choulostivější a trpí alergiemi mnohem víc než jejich vrstevníci před 15 nebo dvaceti lety, proto je třeba jim zajistit větší „komfort“, než bylo třeba dřív, doplnil Bělohlávek.

Hygienické předpisy je podle něj po důkladné přípravě možné zajistit jak na táborech postavených na „zelené louce“, tak na putovních táborech.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!