Hygienici se v létě zaměřují i na prodej a výrobu zmrzliny

zmrzlina

Hygienici se v létě zaměřují i na prodej a výrobu zmrzliny, obecně i na nakládání s potravinami, kde nejčastěji nacházejí nedostatky. Sankce v této oblasti v letošním prvním pololetí přesáhly jeden milion korun.

Za první pololetí ve středních Čechách provedli téměř 5000 kontrol, tedy podobné množství jako loni za stejné období, a za pochybení uložili přes 300 pokut, dohromady téměř 1,5 milionu korun. Informovala o tom mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová.

„Naším primárním úkolem není sankcionovat, nýbrž pomáhat provozovatelům a vést je k tomu, aby správně dodržovali hygienická pravidla. Chráníme tak zdraví občanů,“ uvedla ředitelka krajské hygienické stanice Jarmila Rážová.

Hygienici ve středních Čechách zkontrolovali od ledna do konce června mimo jiné 1150 stravovacích zařízení, 869 vodních ploch určených pro koupání a dodávek pitné vody a 363 škol a školských zařízení. Součástí kontrol bylo i prověření více než 30 míst, kde se prodává zmrzlina, právě na těchto místech pokračují kontroly i nyní.

Pro letní období jsou podle hygieniků typické kontroly pojízdných a přechodných prostor poskytujících stravovací služby, zejména při poutích či hudebních festivalech. „Mezi nejčastější nedostatky patří nesplnění obecných požadavků na potravinářské prostory a požadavků na prostory pro manipulaci s potravinami,“ uvedla Šalamunová. Jde například o uspořádání provozu, nevyčleněná místa pro manipulaci se syrovým masem a podobně. Časté je také neudržování provozovny a zařízení v čistotě a dobrém stavu.

Za zjištěná pochybení uložili hygienici v prvním pololetí 97 sankcí a vydali 118 opatření směřujících k odstranění zjištěných závad.

Za nedostatky v oblasti koupacích vod a dodávek pitné vody bylo uděleno sedm pokut v hodnotě přes 50.000 korun.

Hygienici zkontrolovali také téměř 350 školních stravovacích zařízení, 363 škol a školských zařízení různého typu a 26 ostatních typů zařízení. K nejčastěji zjišťovaným závadám v zařízeních školního stravování byly například chyby v hygieně provozu, stavebně-technické závady nebo nedostatky v příjmu a skladování surovin. Ve školských zařízeních to byly většinou požadavky na šatny, hygienická zařízení a jejich vybavení, ale například také nevyhovující parametry umělého osvětlení učeben.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!