Hygienici zjistili, že mnohé tábory špatně skladují potraviny

Letní tábory jsou v plném proudu. Jejich kvalita je však různá. Hygienici už na některých z nich zjistili nedostatky. Pokuty dostávají pořadatelé táborů za špatně uskladněné potraviny a za používání zakázaných potravin. V Českých Budějovicích a Mělníku zatím hygienici žádné problémy nezaznamenali. Z devatenácti táborů v okrese Plzeň západ…

Praha/Plzeň – z nichž hygienici navštívili devět táborů, zjistili nedostatky na dvou z nich, kde byly problémy se stravováním, uložením surovin, zamrazováním masa a používáním vajec bez označení. „Hodně záleží na tom, kdo tábor pořádá. Dobré zkušenosti máme se skautskými tábory, které se konají už řadu let a jejichž pořadatelé už mají praxi,“ řekla pracovnice Okresní hygienické stanice Plzeň-západ Ivana Žídková. Problémy mají zejména pořadatelé stanových táborů, které jsou umístěné například v lese. Ti nemají kde skladovat potraviny. „Většinou si jezdí pro jídlo denně. Také jsme se setkali s tím, že jídlo uskladňují v amatérsky udělané lednici zakopané v zemi,“ řekla Žídková. Loni uzavřeli hygienici z Plzně tábor, který nebyl předem ohlášený. Na místě zjistili závažné porušování předpisů. „Provozovatelem tábora byl člověk, který měl vydaný živnostenský list na pořadatelskou činnost a organizoval tábor. Podmínky tam byly velmi špatné,“ uvedla Ivana Žídková. Nová vyhláška ministerstva zdravotnictví, která platí od letošního roku, se od té minulé příliš neliší. „Pokládám tuto vyhlášku za velmi stručnou. Změnou je, že pořadatelé táborů musí proškolit svůj personál a seznámit ho s vyhláškou. O tom však řada z nich zatím příliš neví,“ řekla Eva Báčová z Krajské hygienické stanice ve Zlíně, kde zatím žádné problémy s hygienou na táborech nezaznamenali.

* * *

Zdravotní průkaz je na doživotí

Praha – Zdravotní průkaz, jenž musí mít lidé, kteří na letních dětských táborech nebo i ve výrobnách a prodejnách pracují s potravinami, vydávají od začátku roku obvodní lékaři na neomezenou dobu. Průběžná vyšetření vlastníků průkazů se neprovádějí. Každé přenosné onemocnění musí totiž držitelé zdravotních průkazů nahlásit svému lékaři, který pak pozastaví platnost průkazu. „A však člověk, který je nosičem salmonelozy, nemusí mít žádné subjektivní potíže, takže nemá ani tušení, že je nemocný. Přitom může nakazit celý tábor,“ upozornil na nedokonalost v právní úpravě pracovník městské hygienické stanice v Plzni, který si nepřál být jmenován.

Martina Jelínková, Slovo, 19.7.2001

Ohodnoťte tento článek!