ICZ: Náš systém je funkční, k problémům nedošlo

Proti článku MF DNES s názvem >>Milionová investice úřadu do programu je fiaskem se ohradila společnost ICZ, a.s. Informační systém, který používá chebská nemocnice, je podle ICZ vyzkoušený a funkční. ICZ zvažuje právní kroky vůči autorovi článku…

Proti článku MF DNES s názvem >>Milionová investice úřadu do programu je fiaskem se ohradila společnost ICZ, a.s. V článku publikovaném 23. července v regionální příloze MF DNES nedostala společnost ICZ příležitost vyjádřit se k problematice nemocničního informačního systému, který instalovala v nemocnici v Chebu a který autor článku podrobil značné kritice. Zmiňovaný informačný systém je podle autora článku Tomáše Kábrta „neobvyklý a dosud nikde nevyzkoušený“ a podle tvrzení lékařů rovněž uvedených v článku má údajně být „značně chybový, uživatelsky nepřátelský“. Společnost ICZ zvažuje, zda učiní vůči redaktorovi MF DNES Kábrtovi právní kroky.

Podle stanoviska společnosti ICZ je jejich informační systém, který používá chebská nemocnice, vyzkoušený a funkční. Tři roky již funguje např. v nemocnici v Jičíně. Od chvíle, kdy byl systém na základě oběma stranami odsouhlaseného a podepsaného protokolu předán chebské nemocnici, nedošlo podle ICZ k vážným problémům, které by ohrozily jeho provoz. Negativním hodnocením systému v článku MF DNES byl prý překvapen i ředitel nemocnice MUDr. Ilja Horník.

Miroslava Toušová, www.Zdravi.Euro.cz, 27.7.2004

Ohodnoťte tento článek!