Ideální systém, který by nespotřeboval veškeré finanční zdroje, ve zdravotnictví neexistuje

mikrofon, rádio, přepis

V loňském roce došlo ke změně struktury Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Aleše Zbožínka, ředitele pobočky VZP pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, se Deník v rozhovoru zeptal nejen na to, jak uvedenou změnu hodnotí s odstupem času, ale i na otázky týkající se nedostatku peněz ve zdravotnictví a také na to, jaké důležité úkoly před VZP stojí.

Loni došlo k vnitřní změně struktury VZP. Jak tyto změny hodnotíte? Hlavně z pohledu kompetencí nově vzniklé pobočky, která zahrnuje Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.

Počtem pojištěnců a smluvních poskytovatelů zdravotní péče patří naše pobočka v rámci VZP k největším. Změny kompetencí vítám a hodně si od nich slibuji. Rok je ale krátká doba k jejich vyhodnocení. V našem regionu sídlí a velmi aktivně působí dvě silné konkurenční zdravotní pojišťovny a jejich nejvýznamnější zakladatelé z řad velkých zaměstnavatelů. Domnívám se, že tato situace je velmi specifická a nemá srovnání s podmínkami v jiných částech republiky. Pokud chceme být v tomto regionu úspěšní, musíme naše aktivity v celém spektru přizpůsobit této situaci. Právě v posílení kompetencí regionů vidím příležitost, jak takové kroky úspěšně a pružněji uskutečnit. Zároveň si ale také plně uvědomuji zodpovědnost, která je s těmito kompetencemi spojena.

V poslední době opět zaznívají varovné hlasy o nedostatku peněz ve zdravotnictví. Promítá se tato skutečnost nějak do smluvních ujednání?

Peněz ve zdravotnictví nebude nikdy dost a na světě neexistuje ideální systém, který by nespotřeboval veškeré finanční zdroje. Snažíme se do smluvních ujednání o zdravotní péči zahrnout v mnohem větší míře obchodní hledisko a uzavírat oboustranně zajímavé individuální dohody s cílem snižování nákladů pro naši zdravotní pojišťovnu. Mohu uvést příklad, kdy si poskytovatel pořídil nákladnou přístrojovou techniku s využitím dotačních prostředků. V takovém případě „ušetřil“ vlastní zdroje při pořízení přístroje. My zase chceme ušetřit při nákupu péče pro naše pojištěnce. Výsledkem jsou například dohody o nižší hodnotě bodu či jiné formě slevy. Věřím, že posílení kompetencí vytvoří podmínky pro snadnější a rychlejší dosažení takových dohod. Další oblast, kterou chceme v oblasti smluvní politiky posílit, je využití smluvních vztahů s poskytovateli zdravotních služeb k udržení a akvizici pojištěnců. Toto je náš úkol do budoucna.

Ostravsko i jeho okolí čelí v posledních měsících riziku hospodářského útlumu v souvislosti s omezením důlních činností, a tím i návazných hospodářských odvětví. Jste schopni této situaci čelit?

Vedle slabin máme určitě i silné stránky. V loňském roce jsme úspěšně zvládli proces restrukturalizace akutní lůžkové péče včetně uzavření nových smluv s poskytovateli lůžkové péče. Počet těchto zařízení v našem regionu patří mezi nejvyšší. Přes silné konkurenční prostředí a s tím, bohužel, spojenou i nejvyšší migraci našich pojištěnců jsme velmi aktivní v marketingové oblasti, a také v akviziční činnosti vlastními zaměstnanci. Důraz klademe i na hledání vnitřních rezerv a úspor. Už zmíněné kroky i další opatření by nám měly pomoci vyrovnat se s předpokládanými negativními důsledky možného hospodářského útlumu regionu.

Na které oblasti se chcete zaměřit v nejbližší době? Ať už směrem k pojištěncům nebo lékařům.

O smluvní politice jsem se už zmínil. Určitě bych ale rád zdůraznil i posílení aktivit, které směřují ke zvýšení tržního podílu VZP v našem regionu. Tyto strategie je nutné přizpůsobovat přímo na míru, neboť jak konkurenční prostředí, tak i potřeby v oblasti zdravotní péče našich pojištěnců jsou zde velmi specifické, a to i v rámci jednotlivých krajů našeho regionu. Kromě oblasti zdravotních služeb se však i nadále chceme maximálně věnovat oblasti posílení tržního podílu VZP, její pozitivní prezentaci a zlepšení jejího obrazu a vnímání u odborné i laické veřejnosti.

Jaké další problémy před vámi ještě stojí?

Každá změna přináší na počátku určité problémy. Jednoduché určitě nebude skloubení skutečných možností plynoucích z kompetenčních změn, a současně s omezeními a limity plynoucími z odpovědnosti za hospodaření pobočky a plnění plánovaných nákladů. Domnívám se, že jsme na tyto změny dobře připraveni a určitě nečekáme větší problémy než v jiných regionech. Naopak tuto změnu vnímáme jako příležitost, jak úspěšně dosahovat strategické cíle VZP v našem regionu.

Ohodnoťte tento článek!