Identitu rodičky lékař musí znát

…Podle vrchní sestry gynekologicko – porodnického oddělení liberecké nemocnice je však v každém případě nutné vést o rodičce alespoň zdravotnickou dokumentaci alespoň s jejím rodným číslem. „Je to důležité z medicínského hlediska. Údaje o zdravotním stavu a porodu musí být zaznamenány také kvůli případným komplikacím…

LIBEREC – Umožnit ženám anonymní porod v jakékoli porodnici je cílem zákona, který připravuje skupina poslankyň. Zákon by měl předcházet případům, kdy žena nechtěné dítě porodí tajně bez lékařského dohledu a pak ho ponechá jeho osudu. Norma by také měla umožnit, aby se dítěte rychle ujali noví rodiče. Pokud o něj matka neprojeví zájem, mohli by je adoptovat už po dvou měsících.

Podle vrchní sestry gynekologicko – porodnického oddělení liberecké nemocnice je však v každém případě nutné vést o rodičce alespoň zdravotnickou dokumentaci alespoň s jejím rodným číslem. „Je to důležité z medicínského hlediska. Údaje o zdravotním stavu a porodu musí být zaznamenány také kvůli případným komplikacím,“ uvedla Dana Mormanová. I tak je zdravotnický personál vázán mlčenlivostí. V situaci, kdy žena poskytne dítě hned po narození k adopci a nepřeje si sdělit osobní údaje, musí lékař i zdravotní sestra tyto informace důsledně a za všech okolností chránit. Loni zanechalo v porodnici své dítě pět žen, stejný počet je evidován i letos od začátku roku. „Přesto nelze říci, že jde o výrazný vzestup. Čísla každoročně kolísají jen velmi mírně,“ upozornila Dana Mormanová. Důvody jsou různé. Všeobecně lze říci, že nejčastějším je nízký věk matky nebo fakt, že má už několik dětí a další přišlo neplánovaně, což by rodinu vrhlo do tíživé sociální situace. Ženy jsou ve většině české národnosti, neprojevuje se zatím ani skutečnost, že by dítě k adopci zanechávaly cizinky. „Větší problém je dlouhá lhůta, než dojde k adopci dítěte. Podle současné legislativy může žena do půl roku své rozhodnutí změnit a souhlas s adopcí odvolat,“ konstatovala vrchní sestra. Za dobu své praxe nepamatuje případ, že by matka porodila mimo nemocnici a pak odložila své dítě kupříkladu v čekárně zdravotnického zařízení. „Každý rok proběhnou dva až tři porody doma, příbuzní přivolají zdravotnický personál a sanitka pak odveze rodičku i s novorozencem v doprovodu porodní asistentky do nemocnice. Ale to je běžné, nejde samozřejmě o tajný porod,“ uvedla vrchní sestra Mormanová.

JANA VOKATÁ, Liberecký den, 4.6.2001

Ohodnoťte tento článek!