IKEM chce zvyšovat počty transplantací ledvin od živých dárců

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) zvýšil loni na dvojnásobek počty transplantací ledvin od žijících dárců, ze 14 na 29. Letos je chce navyšovat dál.

Počty ledvin od mrtvých dárců totiž jsou omezené, nárůstem žijících dárců stoupne i šance pacientů, že se dočkají nového orgánu. ČTK to řekl přednosta kliniky transplantační chirurgie Jiří Froněk.

„Chceme posílit zejména program párové výměny, který je v Česku dosud jen v IKEM. Myslím si, že by se měl rozšířit na všech šest transplantačních center, protože pro pacienta je pak daleko větší pravděpodobnost, že najde vhodného dárce,“ uvedl.

V Česku se ročně transplantuje 350 až 400 ledvin, polovina v IKEM. S orgánem od žijícího dárce mají pacienti výrazně lepší vyhlídky. Průměrný věk zemřelého dárce je 65 let, mívá už řadu chorob, horší je tedy i stav ledvin. Naproti tomu ledvina od žijícího dárce musí být zcela zdravá, jinak ji nelze použít. S ledvinou od žijícího dárce žije pacient v průměru 23 let, s ledvinou od mrtvého dárce 11 let, na dialýze jen pět let.

Většina orgánů od žijících dárců je od rodičů, sourozenců a dalších příbuzných, kde je šance na krevní shodu velká. Osvědčilo se i darování mezi manželi. Pokud se neshodují v krevní skupině, je řešením párová výměna, kdy si dva nebo i více párů darují ledviny navzájem. Další možností je transplantace napříč krevními skupinami, musejí se odstranit protilátky proti jiné krevní skupině, i takového pacienta už v IKEM měli.

V Česku je zhruba 10.000 nemocných, kterým nefungují ledviny. Na dialýzu, kdy krev očistí přístroj, chodí asi 6000 u nich. Každý rok přibude v dialyzačních střediscích 1800 nových pacientů, z nich jen deset procent je zařazeno na čekací listiny k transplantaci. Důvodem je nedostatek orgánů. Aktuálně čeká na transplantaci ledviny 600 lidí.

„I když se počet transplantací od žijících dárců podařilo loni v IKEM zdvojnásobit, jsme stále na začátku,“ zdůraznil Froněk. Podle něj je především nutné zvýšit obecné povědomí u laické veřejnosti, tedy pacientů a jejich rodin, ale i u lékařů a sester, o možnosti transplantace ledviny od živého dárce. Příležitostí k osvětě je Světový den ledvin, který připadá na čtvrtek a jeho tématem jsou transplantace od živých dárců.

Ohodnoťte tento článek!