Impulsy Václava Moravce: Nedostatek peněz ve zdravotnictví

mikrofon, média, rozhovor

Václav Moravec (moderátor): Hezký dobrý večer vám všem. První personální změna je tady. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček odvolal k dnešku ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Pavla Březovského. Důvod? Ministrova nespokojenost s cenami a úhradami léků. Ministr vytýká i odvolanému řediteli nedostatky v dozorových činnostech a nedostatečnou kontrolu nakládání s veřejnými prostředky. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček musí vyřešit nedostatek peněz ve zdravotnictví.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Odkup pohledávek zdravotních pojišťoven, to je zhruba za pět miliard korun. Druhá věc, to je to, aby konec těch poplatků nedopadl na poskytovatele. V letošním roce je to zhruba za ty dvě miliardy korun, co se týká lůžkové péče. Předpokládáme, že ty finance půjdou z rozpočtové rezervy státní do zdravotního pojištění a pak do nemocnic. A pro ten příští rok ty ambulantní a poplatky za recept dělají zhruba tři miliardy korun. Když se nám podaří snížit to DPH na léky o těch 10 procentních bodů, tak ten efekt by mohl být čtyři až pět miliard a myslím si, že toto by mohlo stačit.

Václav MORAVEC, moderátor

Zaznamenalo Rádio Impuls na konci ledna, kdy se ujímal úřadu nový ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, jeho slova. Svatopluk Němeček dnes pověřil řízením Státního ústavu pro kontrolu léčiv dosavadního vedoucího lékárníka nemocniční lékárny ostravské městské nemocnice Zdeňka Blahutu. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách, protože hostem dnešních Impulsů je právě nový ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Vítejte vůbec poprvé v Impulsech. Dobrý večer, pane ministře.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Dobrý večer.

Václav MORAVEC, moderátor

Připomínám, že dnešní Impulsy jsme připravili díky vám našim posluchačům. Vaše otázky jste v průběhu dne psali a posílali ve formě SMS zpráv na číslo 774999888. Máte-li však ještě jakoukoliv otázku pro nového ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, stačí, když ji pošlete k nám sem do Impulsu. Ještě jednou číslo pro vaše otázky ve formě SMSek 7749998888. Pane ministře, jak dlouho jste zvažoval odvolání ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Pavla Březovského, ke kterému jste dnes sáhl?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Já bych řekl, a není to nic nového pro posluchače, že jsem dlouhodobě nespokojen s tím, jak Státní ústav pro kontrolu léčiv funguje. Já už jsem to kritizoval z pozice stínového ministra a vytýkal jsem a vytýkám především to, že ústav neplní své zákonné povinnosti. Jsou nějaké zákonné lhůty pro přeceňování léčiv, ten ústav zcela zásadně nedodržuje. Přeceněna je jen malá část toho, co by přeceněna být měla. Zaznamenal jsem dokonce i stížnosti zdravotních pojišťoven, že není reagováno na jejich impulsy, aby byla cena léčiv snižována. A odhad toho, o co pojišťovny platí více, než by musely, je v řádech několika stovek milionů korun.

Václav MORAVEC, moderátor

Vy jste ale při nástupu do funkce, že vstoupím do vaší řeči, říkal, že se nejdříve porozhlédnete. Dá se tedy říci, že už jste se porozhlédl a toto je první změna, ke které jste sáhl?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Já bych řekl, že jsem se musel tady v tomto případě porozhlédnout poměrně rychle. Protože k té dlouhodobé nespokojenosti přispěly ještě dva další, používám to krásné slovo impulsy. První byl minulý týden, kdy jsem byl v Poslanecké sněmovně interpelován právě na téma Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který 17. ledna, tj. několik dní před instalací nového ministra vypsal veřejnou zakázku na PR služby, včetně DPH to mělo dělat 20 milionů korun.

Václav MORAVEC, moderátor

A to je podle vás neúměrné?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

To si myslím, že v dnešní době, kdy opravdu otáčíme každou korunu, tak to neúměrné je. Já vám kupříkladu řeknu, co jsem zjistil, kolik je na PR služby v rozpočtu Ministerstva zdravotnictví, které podle mě má ty úkoly z hlediska popularizace mnohem větší než SÚKL, a to je asi 600 tisíc korun na rok.

Václav MORAVEC, moderátor

A to je ta jedna z věcí, protože vy jste vytkl při dnešním odvolání Pavla Březovského, tak jste mu vytkl nedostatečnou kontrolu nakládání s veřejnými prostředky. To je to výběrové řízení za 20 milionů na PR služby. A ta druhá věc?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

PR služby, to je jedna věc, která mě nadzvedla ze židle, a druhá věc byla, měl jsem od zaměstnanců SÚKLu informace velmi znepokojivé, které neříkám, že jsou zatím zcela exaktně ověřeny, a to, že se v oblasti IT zakázek připravuje záležitost, která by znamenala odtok finančních prostředků ze SÚKLu v řádu mnoha desítek milionů korun. V tomto případě po tom velkém váhání, které už jsem měl, tak jsem si říkal, že čas nadešel, že není na co čekat a rozhodl jsem se tu personální změnu udělat.

Václav MORAVEC, moderátor

A dal jste panu Březovskému šanci, aby vám vysvětlil, jestli se budou desítky milionů dávat do nějaké podezřelé IT zakázky, o níž mluvíte?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Dal jsem a jeho vysvětlení mě neuspokojilo.

Václav MORAVEC, moderátor

To znamená, že ta věc se opravdu chystala a zaměstnanci SÚKLu, kteří vám to donesli, tak měli pravdu?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Myslím si, že ano. Bude následovat od zítřejšího dne hloubková kontrola ministerstva na tomto úřadě.

Václav MORAVEC, moderátor

Vy jste zároveň dnes pověřil vedením Státního ústavu pro kontrolu léčiv dosavadního vedoucího lékárníka nemocniční lékárny ostravské městské nemocnice Zdeňka Blahutu. Jak si mám přeložit to dočasné pověření?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Dočasné pověření proto, že si myslím, že ředitel takovéto instituce by měl projít řádným výběrovým řízením. Tady v tomto případě mě čas tlačil k tomu, abych udělal rychlé rozhodnutí, abych přeťal některé vazby, které tam byly. Proto jsem ho jmenoval, s tím, že bude působit jako nějaký krizový manažer, v řádu několika měsíců bude vypsáno řádné výběrové řízení.

Václav MORAVEC, moderátor

Do půl roku?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Do půl roku, ano.

Václav MORAVEC, moderátor

Chcete vypsat řádné výběrové řízení?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Ano.

Václav MORAVEC, moderátor

A ta kontrola, protože posíláte tedy audit, ministerský audit na Státní ústav pro kontrolu léčiv, ta by měla být hotova kdy?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Já předpokládám, že to bude v řádu několika málo týdnů.

Václav MORAVEC, moderátor

Vy jste už zmiňoval, že jako stínový ministr zdravotnictví jste byl nespokojen s fungováním Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Netýkalo se to jen cen léků, přeceňování léků a podobně, ale zároveň i reexport. To je zásadní téma, se kterým vystoupil i tady v Impulsech před časem šéf lékárnické komory Lubomír Chudoba. Připomínám, že Česká lékárnická komora říká už delší dobu, že přetrvává faktická nedostupnost řady léků, hlavně kvůli reexportu, ke kterému dochází kvůli nízkým cenám léků v České republice. Lékárny denně bojují s tím, že nemohou pacienty uspokojit. A tady jsou slova Lubomíra Chudoby:

Lubomír CHUDOBA, šéf České lékárnické komory

Ty reexporty nejsou vždycky příčinou toho nedostatku. Na druhé straně pokud tady máme hlášený nedostatek třeba z výrobních důvodů od firmy, tak ten reexport to ještě prohloubí.

Václav MORAVEC, moderátor

Je to jeden z prvních kroků nového ministra zdravotnictví?

Lubomír CHUDOBA, šéf České lékárnické komory

Takže ano, souhlasím s vámi, nový ministr podle mého názoru by měl řešit zejména problémy, které jsou před námi a tady ten je z velkých problémů.

Václav MORAVEC, moderátor

Prozradil před časem v Impulsech šéf České lékárnické komory Lubomír Chudoba, který ale dodal, že šéf Státního ústavu pro kontrolu léčiv musí mít podporu Ministerstva zdravotnictví a možná, že by se ty reexporty měly řešit nějakou novou právní normou. Počítáte s tím?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Já zatím nemám informace o tom, že by to měla být nová právní norma. Podle mých údajů se to dá řešit v podstatě dvěma způsoby už dnes. Ten první je, že by ministerstvo mělo mnohem výrazněji používat nástrojů, které má. Příklad můžeme vidět na Slovensku. Evropská unie samozřejmě na jedné straně dbá na volný pohyb zboží i osob, na straně druhé právě dostupnost léčivých přípravků v každé dané členské zemi umožňuje na nějakou přechodnou dobu té zemi přijmout opatření, které to bude regulovat. Poměrně významně to používají například naši slovenští sousedé. A to je po některou dobu zakázat zpětný export léčivých přípravků, které na našem trhu není. To je jedna varianta. Druhá varianta je a souvisí s registrací těch přípravků i s tím, když farmaceutické firmy nebo ti dovozci tady usilují o to, aby mohli dovážet, tak pak je třeba jim říci, že v okamžiku, kdy to povolení dostanou, tak tam bude zároveň podmínka, aby zajistili nějakou zásobu, řekněme, měsíční, dvouměsíční toho přípravku na našem trhu. Ale přiznám se, nejsem legislativec, možná, že …

Václav MORAVEC, moderátor

A kterou cestu vy zatím využijete v té první fázi? Protože i když to u některých léků není tak zásadní problém, ale reexport je problémem českého zdravotnictví.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Já v té první fázi zvolím tu nejjednodušší cestu a to je podle mě zákaz reexportu těch konkrétních přípravků, které u nás budou chybět.

Václav MORAVEC, moderátor

A to budete řešit jako ministr?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

To budu řešit jako ministr, ano.

Václav MORAVEC, moderátor

Podle vašeho zadání má také ten prozatímní nový ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Blahuta urychlit správní řízení k cenám a úhradám léků. Cílem je zajistit levnější léky pro pacienty i pro zdravotní pojišťovny a, když to hodně zjednoduším, ušetřit. Protože jste několikrát jako stínový ministr zdravotnictví říkal, že právě léky jsou tou oblastí, kde české zdravotnictví ještě může ušetřit. Máte spočítáno kolik?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Samozřejmě to jsou jenom odhady, nicméně myslím si, že jde o odhady kvalifikované. Podle mých předpokladů jde o jednotky miliard, řekněme tři, čtyři miliardy zcela určitě, když se budu držet u země. Někteří experti říkají, že ta suma může být ještě vyšší, ale buďme trochu pesimističtější a držme se toho nižšího. Tam jsou dvě oblasti, když to takto nazvu. První je věc těch léků, které podléhají stanovení té úhrady a ceny ve správním řízení, kde SÚKL opravu má splněno z hlediska té zákonné povinnosti jenom zlomek. Takže to je první záležitost.

Václav MORAVEC, moderátor

Zlomek v procentech je kolik?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Zlomek v procentech, já bych to odhadl na 15-20 procent toho, co by měl mít už přeceněno.

Václav MORAVEC, moderátor

Takže Zdeňka Blahutu jako prozatímního nového šéfa čeká během toho půlroku, aby to splnil do těch sta procent? Nebo kdy vy máte, řekněme, nebo jaké zadání on dostal, do kdy se musí přecenit celých sto procent, je-li teď 15?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Já vám neřeknu, kdy bude sto procent. Ale já bych chtěl vidět, aby se ten proces prostě pohnul, aby se začalo řádově rychleji přeceňovat, aby nastavil systém a řekl mi, tehdy a tehdy splníme tolik, tehdy a tehdy splníme tolik. Já jestli se můžu vrátit ještě k té druhé oblasti a to jsou léky, které v tom stávajícím zákoně jsou vyjmenovány v příloze, které tomu správnímu řízení nepodléhají. A jediná cesta, jak snížit jejich cenu, je elektronickými aukcemi těch léků. Pan ministr Heger, můj předchůdce, kterého si jinak jako po mnoha stránkách velmi vážím…

Václav MORAVEC, moderátor

O nich stále mluvil a přitom…

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

O nich stále mluvil, když se ten zákon přijímal a od té doby od toho, tuším, roku 2011, jestli se nepletu, neproběhla jediná. Takže to bude další úkol pro pana doktora Blahutu, aby se do těch aukcí úhradových pustil a aby minimálně veřejnost viděla, že je tady posun v této věci.

Václav MORAVEC, moderátor

Dá se ta částka dvou až čtyř miliard za léky ušetřit během roku, do roka a do dne, jak se říká?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Já nevím. Teď řeknu nevím, protože to je opravdu dlouhá práce a je třeba, aby se ten systém rozjel. Ale myslím si, že minimálně polovina toho za ten rok se dá udělat, ne-li více. Ale budu férový, budu upřímný v tomto, nemám úplně přesné detaily, jak to má být po měsících, kolik toho má být. Ale prostě chtěl bych, aby tam byl posun a aby mi někdo řekl, že ten systém se začal nastavovat na nějaké cíle, tady jsou termíny a tady budou lhůty. Ne, že budu dostávat na stůl stížnosti pojišťoven, že SÚKL je nečinný, že na jejich podněty nereaguje, že nepřeceňuje a že oni to odhadují u sebe na 300 milionů korun, které ztratily díky tomu. Což mám.

Václav MORAVEC, moderátor

A podle vás je nový nebo prozatímní šéf Státního ústavu pro kontrolu léčiv, tedy dosavadní vedoucí lékárník nemocniční lékárny ostravské nemocnice Zdeněk Blahuta, tím krizovým manažerem, který to vyřeší?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Já si to myslím. Je to člověk, který na mě působí, že má ten selský rozum, což je ten základ. Je to člověk s farmaceutickým vzděláním, protože pan doktor Březovský je lékař, není farmaceut, takže to si myslím, je další věc, která tam hraje roli. A je to člověk, který má zkušenost z praxe a ještě jednu velkou výhodu má v mých očích, není svázán tady s tím prostředím kolem instituce Státního ústavu pro kontrolu léčiv a není zapojen do nějakých vazeb.

Václav MORAVEC, moderátor

Ale kdybych vám namítl, že to zpravidla v těchto státních institucích funguje tak, že jsou to úředníci, náměstci a zkrátka šéfové těch odborů, kteří řídí hlavu, to znamená ovládají toho ředitele. Nemůže on takto dopadnout?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Já jsem přesvědčen, že by měl udělat taková opatření a obklopit se lidmi, kterým bude důvěřovat, aby tak nedopadl.

Václav MORAVEC, moderátor

A není to tak, že Státní ústav pro kontrolu léčiv tak fungoval? Že i Pavel Březovský neměl vedení Ústavu pevně v rukách?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Já nechci úplně exaktně takto odpovídat, ale řekněme, mnohé tomu nasvědčuje.

Václav MORAVEC, moderátor

To znamená, že vy počítáte a má nový šéf Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Blahuta volné ruce?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Ano, jednoznačně.

Václav MORAVEC, moderátor

V personálních otázkách?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Ve všem. Pokud po něm chci, aby měl výsledky, aby tu instituci otočil, tak prostě musí mít moji podporu a bude ji mít.

Václav MORAVEC, moderátor

Předchozí ministři zdravotnictví, ať už to byl vámi zmiňovaný Leoš Heger, nebo Martin Holcát, tak si stěžovali na fungování některých přímo řízených nemocnic. Uskutečnily se v některých nemocnicích i audity. Mluvíme o fakultních nemocnicích a také přímo řízených nemocnicích. Chystáte se k dalším personálním změnám, rozumějme budete odvolávat některého ze šéfů přímo řízených nemocnic?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

V současné době ve mně toto rozhodnutí nedozrálo, nicméně u některých, řekněme, mám vážné pochybnosti. Buďme zase otevření, mluví se, že ne všechno v pořádku je v Nemocnici Na Homolce. Je tam kontrola, kterou tam vyslal Martin Holcát, a ta kontrola by měla skončit v řádu týdne nebo 14 dnů. Já tedy se přiznám, že si počkám na výsledek té kontroly a podle ní budu jednat.

Václav MORAVEC, moderátor

A pokud se tedy potvrdí ty pochybnosti, které u Nemocnice Na Homolce jsou…

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Pokud se potvrdí, že věci neprobíhaly správně, že tam byla zásadní pochybení, tak určitě je to vždycky o změně šéfa.

Václav MORAVEC, moderátor

A Nemocnice Na Homolce a její vedení je jediným vedením, kde zatím máte pochybnosti? Protože vy sám jste přišel z přímo řízené nemocnice Ministerstvem zdravotnictví na Ministerstvo zdravotnictví, tudíž předpokládám, že i máte informace o svých kolezích. Máte pocit, že ministerstvem řízené nemocnice fungují dobře?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Řekl bych, že v podstatě ano, protože máme za sebou opravdu ten rok 2013, který byl docela drsný, když to řeknu lehce. A myslím si, že ty přímo řízené z toho vyšly celkem dobře, byť to na ně dopadlo možná v něčem hůř než na ty ostatní. Když teď se nebudeme bavit o nějakých pochybeních, která vzbuzují pocit, že se tam neděje všecko podle pravidel tak, jak by mělo, ale bavíme se o jiných problémech a to je ekonomika, tak z těch přímo řízených organizací teď jsou na tom špatně dvě organizace. Tou první je Nemocnice Na Bulovce, nicméně tam pan ministr Holcát udělal personální změnu a já čekám, kdy mi paní ředitelka předloží první informace o tom, že se to začíná otáčet. A tady je fakt, že se to nepodaří za týden, ale že k tomu je třeba mnoho měsíců minimálně, aby ten člověk měl šanci to otočit. Druhá taková instituce, to je Fakultní nemocnice U Svaté Anny, kde…

Václav MORAVEC, moderátor

Brněnská.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

… pan ministr Holcát dal také krizového manažera a kde teď čekám na jeho zprávu o tom, co s tím chce dělat a jak to chce otáčet. To jsou dvě nemocnice z těch přímo řízených, které na tom nejsou dobře a které budou potřebovat zvýšený dohled zřizovatele. A já na základě těch výsledků prostě jenom usoudím, jestli ten člověk v čele na to má, aby to ustál, protože to není jednoduché, těch tlaků proti zlepšování ekonomiky je mnohdy hodně, a nebo nemá.

Václav MORAVEC, moderátor

Připomínám, že hostem dnešních Impulsů je nový ministr zdravotnictví České republiky Svatopluk Němeček z České strany sociálně demokratické. Vy před sebou máte už sepsané programové prohlášení v oblasti zdravotnictví. Je podrobnější než to, co je obsaženo v programové části koaliční smlouvy?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Není podrobnější, je stručnější. Dostali jsme jako zadání, že se máme vejít do půl strany A4 a máme tam mít pět bodů. Myslím si, že nakonec to každý rezort trošičku rozšířil, ale ne mnoho. Takže řekl bych, že koaliční smlouva je mnohem podrobnější než to programové prohlášení.

Václav MORAVEC, moderátor

Co je mezi těmi pěti body, když jste musel redukovat?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Je tam ekonomika, kterou chceme stabilizovat, to je základní věc. Je tam zprůhlednění systémů, to znamená zveřejnění smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli a zveřejnění smluv poskytovatelů. Jsou tam záležitosti vytvoření dohledového orgánu nad zdravotním pojištěním a posílení státní kontroly. Zrovna je tam zmiňován SÚKL, je tam zmiňováno Národní referenční centrum, které teď je pod kontrolou pojišťoven, které mají na starosti nastavování toho systému DRG a který nefunguje. A tak.

Václav MORAVEC, moderátor

Zůstaňme tedy u druhého bodu, zveřejňování smluv mezi poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami. Největší zdravotní pojišťovna v této zemi, Všeobecná zdravotní pojišťovna, dá letos za péči v průměru na každého pojištěnce o 957 korun víc než loni. Bude to tedy 23842 koruny na každého pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny, to je víc než čtyřprocentní meziroční nárůst. Tady jsou slova ředitele VZP Zdeňka Kabátka:

Zdeněk KABÁTEK, ředitel VZP

Počítáme s růstem všech segmentů, ambulantními specialisty počínaje, lůžkovou akutní péčí konče. Největší část toho navýšení je směřována do nemocnic, kde díky restriktivní úhradové vyhlášce pro rok 2013 propad byl skoro okolo těch čtyř procent. V současné době neexistuje segment, který by pro rok 2014 klesal oproti roku 2013.

Václav MORAVEC, moderátor

Zaznamenalo Rádio Impuls slova ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka. Poslanecká sněmovna v minulém týdnu schválila personální změny ve správní radě i v dozorčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Jste spokojen s tím, jak Zdeněk Kabátek vede Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a měl by zůstat ve své funkci?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Z těch informací, které zatím mám a musím říct, že členové správní rady jmenovaní za stát ještě nebyli obměněni, k tomu se chystám v nejbližší době, tak si myslím, že pan Kabátek tam udělal kus práce, že zmizlo spoustu věcí, které vyvolávaly pochybnosti, různé ty IZIPy a podobně. Velmi si cením, že se zlepšila i komunikace s lékařskou komorou a s poskytovateli. A i to, že v tom minulém roce, který nebyl úplně jednoduchý a kdy na začátku to vypadalo, že pojišťovna skončí řádově několik miliard ve ztrátě, tak to skončilo ztrátou 900 milionů a pojišťovna nemá závazky po lhůtě splatnosti. Tak si myslím, že je za tím velký kus práce.

Václav MORAVEC, moderátor

Máte představu těch deseti členů správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny za Ministerstvo zdravotnictví? Jen dodám, že správní rada je ta klíčová ve vztahu k řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny, je 30členná a Poslanecká sněmovna má 20 členů a 10 členů jmenuje vláda. Máte představu svých 10 členů, které navrhnete vládě?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Nemám ještě kompletní, protože jinak už bych to udělal. Ale myslím si, že by to měli být převážně interní zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví. Nevylučuji, že tam bude nějaký externí konzultant, kteří se vyznají v jednotlivých aspektech, které se Všeobecné zdravotní pojišťovny dotýkají.

Václav MORAVEC, moderátor

Můžete říci některá jména?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Můžu říci jména, která tam nebudou chybět. Klíčoví náměstci, pan inženýr Salák, pan doktor Vymazal, pan doktor Filip. To jsou, myslím, určitě lidé, kteří by tam měli být.

Václav MORAVEC, moderátor

Budete tedy sahat výhradně do řad Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s těmi deseti členy, které jmenuje vláda do správní rady VZP?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Já nevylučuji, že tam budou třeba i z jiných institucí. Teď opravdu to nemám ještě úplně hotové.

Václav MORAVEC, moderátor

Kdy chcete mít ten balík deseti…

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Rád bych v tom měl jasno do 14 dnů.

Václav MORAVEC, moderátor

Do 14 dnů. S tím, že do konce února by vláda mohla jmenovat své členy správní rady, tedy 30členné správní rady.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Předpokládám.

Václav MORAVEC, moderátor

Už víte, jak vykompenzujete výpadek nemocnicím? Protože jedna z nejčastějších otázek, která přicházela, se právě týká nemocnic, péče, kterou lidé v této zemi dostávají od nemocnic.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Tady bych řekl, že ten princip je asi takový: Rozhodla o tom politická reprezentace, která tvoří dnešní vládu, ten výpadek je dvě miliardy a myslím si, že by bylo prostě nefér, aby na to ty nemocnice doplatily. Proto je naše představa, že z rozpočtové rezervy státního rozpočtu ty dvě miliardy budou převedeny na účty zdravotních pojišťoven a z těch účtů by měly být velmi rychle převedeny do nemocnic. Předpokládáme, tak, jak mě naše legislativci informovali, že to bude vyžadovat legislativní změnu. Tu chceme připravit tento, nejpozději příští týden.

Václav MORAVEC, moderátor

Počkejte, legislativní změnu čeho?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Zákona o zdravotním pojištění, zákona číslo 48.

Václav MORAVEC, moderátor

Takže během tohoto či příštího týdne připravíte změnu zákona o zdravotním pojištění?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Který by tento proces řešil tak, jak jsem ho nastínil.

Václav MORAVEC, moderátor

Tedy těma dvěma miliardami korun.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Ano.

Václav MORAVEC, moderátor

Mnoho posluchačů se také ptalo na vybavení nemocnic. Například posluchač Impulsů Dušan píše, že byl nedávno v nemocnici v Mostě, viděl tam postele z 50. let. Jak je to možné? Je tady dostatečný dozor i na to, jaké je vybavení těch nemocnic?

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

To mě překvapuje, ta informace. Já spíš mám pocit, že v nemocnicích jsou to především zdravotníci, kteří velmi tlačí na to, aby měli to vybavení co nejlepší, co nejšpičkovější, včetně těch postelí. A musím říct, že tohle mě prostě překvapuje.

Václav MORAVEC, moderátor

Říká nový ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, host dnešních Impulsů. Pane ministře, děkuji, že jste byl hostem Rádia Impuls a těším se na další rozhovory.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/

Děkuji, na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor

Takové byly dnešní Impulsy s ministrem zdravotnictví.

Ohodnoťte tento článek!