Impulsy Václava Moravce: Úhradová vyhláška na příští rok

mikrofon, rádio, rozhovor,

Václav Moravec Hezký dobrý večer vám všem. Ve sporu s dalším ministrem zdravotnictví je vedení České lékařské komory. Ministr zdravotnictví v demisi Martin Holcát dokonce zrušil účast na víkendovém sjezdu lékařské komory. (needitovaný přepis pořadu)

Důvod? Kritický dopis na adresu návrhu úhradové vyhlášky, který prezident České lékařské komory Milan Kubek rozeslal v polovině minulého týdne doktorům. Ministrovi Holcátovi vadil styl dopisu, údajně je bulvární a plný nepravd. Prezident České lékařské komory Milan Kubek na návrh nové úhradové vyhlášky pro příští rok říká:

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Ten návrh by měl pan ministr Holcát vyhodit. Stejně tak by měl vyhodit tvůrce toho návrhu, protože ten současný návrh tvořili stejní lidé, kteří tvořili tu špatnou vyhlášku za ministra Hegera. A pravděpodobně se asi od nich nedá očekávat jiný přístup. Takže já si myslím, že čas na to určitě je. Ostatně vyhláška, ta na letošní rok, byla vydána 31. prosince loňského roku, takže do konce roku stále máme ještě šest týdnů. Pokud se těch šest týdnů bude pracovat, tak se to stihnout dá.

Václav MORAVEC, moderátor

Zaznamenalo v sobotu Rádio Impuls slova prezidenta České lékařské komory Milana Kubka. Pokud Ministerstvo zdravotnictví ve výsledném textu nové úhradové vyhlášky na příští rok nevezme v potaz připomínky Ústavního soudu k vyhlášce letošní, chce Česká lékařská komora právní normu znovu zpochybnit u Ústavního soudu. Hostem dnešních Impulsů je právě prezident České lékařské komory Milan Kubek. Vítejte po čase v Impulsech, přeji hezký dobrý večer, pane prezidente.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Dobrý večer vám i všem posluchačům.

Václav MORAVEC, moderátor

Připomínám, že dnešní Impulsy jsme připravili právě dík posluchačům našeho rádia. Jejich otázky v průběhu dne chodily ve formě SMS zpráv na číslo 774999888. Máte-li však jakoukoliv otázku pro prezidenta České lékařské komory Milana Kubka, stačí, když ji pošlete k nám sem do Impulsu. Ještě jednou číslo pro vaše otázky ve formě SMSek 774999888. Když jste v polovině minulého týdne před víkendovým sjezdem členům České lékařské komory psal dopis, ve kterém jste rozcupoval návrh nové úhradové vyhlášky na příští rok, přemýšlel jste nad tím, že to může mít takové důsledky, že ministr zdravotnictví odmítne přijet na váš sjezd?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Přiznám se, že něco takového mě ve snu nenapadlo. Ten dopis je veřejně dostupný, ten dopis není nijak osobní.

Václav MORAVEC, moderátor

No jste poměrně drsný. Když jsem si vypisoval některé výroky, respektive slova – bezostyšnost, ignorance Ministerstva zdravotnictví. Nešetříte ministerstvo a ministra.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Pane redaktore, existuje trestný čin pohrdání soudem. Myslím si, že by měl existovat také trestný čin pohrdání Ústavním soudem. Protože pokud já se nedostavím k soudu bez omluvy, dostanu poměrně vysokou pokutu, hrozí mi, že budu předveden násilím. A tady máte jednoznačný rozsudek Ústavního soudu, proti kterému není odvolání, který konstatuje, že vyhláška je v rozporu s Ústavou a Základní listinou práv a svobod a na 40 stranách své rozhodnutí zdůvodňuje.

Václav MORAVEC, moderátor

Dodám jen, že teď mluvíte o vyhlášce letošní.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Ano.

Václav MORAVEC, moderátor

Ministr zdravotnictví Martin Holcát tvrdí, že vyhláška na příští rok respektuje nález Ústavního soudu, respektive rozhodnutí Ústavního soudu. Vy přesto jste napsal poměrně kritický dopis. Chápu to správně, že jste se ještě 13. listopadu, když jste ten dopis členům České lékařské komory psal, tak jste se mírnil?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Ale tak já neříkám, že mírnil. To je věcný popis stavu. Protože první věc mě zaskočila, že pan ministr zveřejnil návrh úhradové vyhlášky, aniž by proběhlo slibované jednání právníků České lékařské komory a právníků Ministerstva zdravotnictví. Najednou buch, v úterý minulý týden se objevuje návrh úhradové vyhlášky a my jsme dostali lhůtu do zítřka na to, abychom zpracovali připomínky. A lékařská komora je demokratická instituce a já prostě nemohu zpracovávat připomínky sám své vlastní vůli. To znamená vyvěsili jsme tu vyhlášku na internet, rozeslali jsme prvotní stanovisko, to znamená analýzu s tím rozsudkem Ústavního soudu, lékařům, a to je právě to, co se pana ministra dotklo. Já to čtu, pane redaktore, úplně jinak. Pan ministr prostě dostal strach a nechtěl být konfrontován s názory svých kolegů, protože by čelil kritice 300 lékařů na sjezdu, kteří celkem jednoznačně tu úhradovou vyhlášku odsoudili a odmítli.

Václav MORAVEC, moderátor

Takže teď ke slovům jako bezostyšnost, s níž Ministerstvo zdravotnictví ignoruje rozhodnutí Ústavního soudu, ještě přidáváte, že ministr zdravotnictví je strašpytel?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Já nevím, jestli je strašpytel, ale myslím si, že…

Václav MORAVEC, moderátor

No říkáte, že dostal strach.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Myslím si, že politik by měl mít odvahu svá rozhodnutí vysvětlovat a myslím si, že zbabělost skutečně není nejlepší výbavou politika. Mě se ještě dotkla jedna věc, že já se s panem ministrem znám poměrně dlouho, máme na sebe své mobilní telefony, on byl v pátek u příležitosti jiné akce v Brně, bydlel v hotelu Voroněž, jak jsem se dozvěděl. Já jsem také spal v pátek v hotelu Voroněž a když to posunu do této osobní roviny, tak mu nic nebránilo zvednout telefon, mohli jsme se sejít někde v baru, mohli jsme si to vyříkat. Místo toho on už měl z pátku napsaný dopis lékařům, který mě v sobotu večer někdo podstrčil v hotelu do pokoje. Mně to připadá takové poněkud bizarní a naprosto nedůstojné. A já jsem se v těch komentářích hodně krotil a já si myslím, že pan ministr by se měl chovat jako profesionál. Já se budu snažit taky chovat jako profesionál. Prostě podle analýzy našich právníků ta vyhláška je protiústavní a můžeme se bavit a budu velice rád, když se budeme bavit, v čem je protiústavní. A Ministerstvo zdravotnictví si nemůže myslet, že se budeme letos handrkovat o nějakých halířích tu za bod nahoru, tu za bod dolů, protože přece nemůžeme pustit z ruky rozhodnutí Ústavního soudu.

Václav MORAVEC, moderátor

Čtu správně mezi řádky, že teď je komunikace mezi Českou lékařskou komorou a Ministerstvem zdravotnictví o nové úhradové vyhlášce po té víkendové přestřelce a neúčasti ministra zdravotnictví Martina Holcáta na sjezdu České lékařské komory, že ta komunikace je zablokovaná?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Já si myslím, že není, protože pan ministr také musí reflektovat realitu. Dnes proběhla schůzka právníků, byli tam právníci i z České lékařské komory, byl tam přítomen pan ministr. Bohužel k žádným zásadním závěrům se nedospělo, akorát k tomu, že nám byla posunuta lhůta na finální zaslání připomínek ze zítřka až na pátek.

Václav MORAVEC, moderátor

Vy tedy máte do pátku čas, abyste připomínkovali jako Česká lékařská komora návrh nové úhradové vyhlášky?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Ano, s tím, že kromě chyb parametrických, ovšem jsou zde chyby principiální a to je ten rozpor s Ústavou a pro ten musíme pochopitelně ten návrh odmítnout. A já jsem zavázán sjezdem, naprosto drtivou většinou všech delegátů, abych v momentě, kdy ta vyhláška poruší rozhodnutí Ústavního soudu, abych se znovu pokusil dát dohromady skupinu zákonodárců, která podá návrh k Ústavnímu soudu. Protože Česká lékařská komora se nemůže přímo obracet na Ústavní soud. A já bych chtěl zdůraznit to, že zde celkem bylo sedm snah řešit u Ústavního soudu předcházející úhradové vyhlášky, protože ty také byly v rozporu s Ústavou, ale nikdy to nikdo nedokázal dotáhnout. Teprve Česká lékařská komora v letošním roce s pomocí 39 senátorů, kteří za nás tu ústavní stížnost podali, ale psali ji naši právníci a napsali ji dobře, a ta ústavní stížnost u Ústavního soudu uspěla. To je obrovský průlom a je to velký signál do budoucna a my se ho tedy v žádném případě nemíníme vzdát.

Václav MORAVEC, moderátor

On ministr zdravotnictví v demisi Martin Holcát si za tím návrhem úhradové vyhlášky na příští rok stojí. Zdravotní pojišťovny podle něj budou mít na úhradu víc než v roce letošním. Nová vyhláška stanoví podle ministra Holcáta jen minimum, které musejí pojišťovny poskytovatelům zdravotní péče zaplatit, ale můžou zaplatit i víc.

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi

Za nemocnicemi by šlo to, co tam bylo jako deficit, to znamená kolem čtyř miliard. Ostatní segmenty dostanou částečně také navíc, třeba ambulantní specialisté půl miliardy. U zubařů je velmi malé, oni byli navyšování v průběhu předchozích let. Navíc si musíme uvědomit, že velkou část té stomatologické péče si zaplatíte.

Václav MORAVEC, moderátor

Zaznamenalo Rádio Impuls slova ministra zdravotnictví v demisi Martina Holcáta. K tomu, že se zubaři dočkají jen minimálního navýšení, ministr Holcát ještě poznamenává:

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi

Já jsem byl na Stomatologické komoře, tam samozřejmě říkají, že je to nezajímá, že jenom oni chtějí. Ale takhle jdete segment po segmentu a každý segment křičí. Proto říkám, že já budu nejhorší ministr a nejhorší vyhláška, kterou jsem udělal, i když ta skupina, si myslím, udělala nejlepší vyhlášku.

Václav MORAVEC, moderátor

Dodává ministr zdravotnictví v demisi Martin Holcát. Jakoby tušil, jaká bude reakce, že prostě pro vás bude jako pro poskytovatele zdravotní péče, respektive i pro Českou lékařskou komoru ministr zdravotnictví, protože se to jeví jako takový folklor, že Česká lékařská komora je ve sporu s každým ministrem kvůli každé úhradové vyhlášce.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Ale já si myslím, že pan ministr se chová trošku hystericky teďko, protože to tak není. kdyby na tom sjezdu byl, tak na jeho adresu i ode mne tam zazněla řada pochvalných slov, protože on skutečně na rozdíl od ministra Hegera, který na zdravotnictví úplně kašlal a snažil se jenom vlichotit svému stranickému šéfovi Kalouskovi, nechal zezdravotnictví vysávat peníze cestou zvyšování DPH.

Václav MORAVEC, moderátor

Stranickým šéfem je Karel Schwarzenberg.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

No, tak všichni víme, jak to ve skutečnosti v TOP 09 je. Pan Karel Schwarzenberg, jak si ho vážím, je spíš taková reprezentativní osoba, takový maskot, ale skutečným šéfem je pan Kalousek, to všichni vědí. Přece nazývejme věci pravými jmény. Tak pan ministr Heger neprosadil pro zdravotnictví nic. Pan ministr Holcát zvýšení platby za státního pojištěnce 4,7 miliardy korun ročně. Ano, je to míň než těch 6,5 miliardy, o které zvyšování DPH zdravotnictví připravuje, ale je to pořád lepší než Hegerova nula.

Václav MORAVEC, moderátor

Ale zároveň říká, že v celém tom segmentu zdravotní péče nová úhradová vyhláška na příští rok bude mít 10 miliard navíc. Takže to považuje za jeden ze zásadních kroků, kterým vy zase přebíjíte to, že tvrdíte, že ty věci v návrhu nové úhradové vyhlášky jsou protiústavní.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Víte, dělme to na principy a halíře. Co se týče halířů, ty nikdo není schopen spočítat. Protože …

Václav MORAVEC, moderátor

Počkejte, 10 miliard nejsou halíře.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Ne, ne, to nikdo nespočítá totiž. Ta úvaha je jiná, 4,7 miliardy korun zvýšení platby za státního pojištěnce plus nárůst výběru pojistného daný tím, že porostou mzdy. To je odhad příjmů zdravotního pojištění, to není odhad, co půjde z úhradové vyhlášky do zdravotnických zařízení. Notabene je třeba si uvědomit, že ta úhradová vyhláška se chová k těm segmentům velmi nehomogenně, takže možná spokojeny mohou být fakultní nemocnice. A mě trošku mrzí, že z té vyhlášky fakt jak sláma z bot čouhá to, že pan ministr je náměstek fakultní nemocnice, kam se hodlá pravděpodobně zase do Motola vrátit. Takže…

Václav MORAVEC, moderátor

Chcete tím říci, že straní…

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Je protekční. Ta vyhláška je jednoznačně protekční.

Václav MORAVEC, moderátor

Straní fakultním nemocnicím, ale…

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Straní fakultním nemocnicím na úkor malých nemocnic.

Václav MORAVEC, moderátor

Kdybych vám ale namítl, že ty fakultní nemocnice právě dělají největší objem nemocniční péče, dostávaly se do zásadních potíží kvůli té předchozí úhradové vyhlášce, tudíž asi kdyby tady seděl ministr zdravotnictví Martin Holcát, tak vám řekne, že vůči fakultním nemocnicím napravuje disbalanc, nečesky nehezky řečeno z té předchozí úhradové vyhlášky. A vy ho podezříváte z protekcionizmu.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

No ale tak proč stejný disbalanc nenapravuje u regionálních nemocnic? Regionální nemocnice jsou tak nespokojené tím návrhem, že dokonce jejich zástupci se dnešního jednání protestně ani neúčastnili na ministerstvu. Takže ono to není tak, že by tu vyhlášku kritizovala pouze Česká lékařská komora. Tu vyhlášku kromě ředitelů přímo řízených nemocnic, které jsou jinak existenčně závislí na panu ministrovi, tu vyhlášku kritizují víceméně všichni a víceméně oprávněně. Ale bavme se o těch principech. To je asi to podstatné, proč nás ta úhradová vyhláška tak nadzvedla ze židle. Protože Ústavní soud jasně řekl, že není možné, aby rozpor mezi zákonem garantovanými nároky pacientů, protože pacienti mají ze zákona nárok na nějakou péči, aby řešila úhradová vyhláška ten rozpor tím, že omezí poskytování té zdravotní péče a přehodí zodpovědnost na lékaře. Jinými slovy, že pokud lékař léčí poctivě, neomezuje své pacienty, pak překročí určité limity a nejenom, že část své práce nedostane zaplacenu, ale ještě musí části svých pacientů platit léky a vyžádaná vyšetřená.

Václav MORAVEC, moderátor

Ano, ono když to hodně zjednoduším, abychom se v té debatě neztratili, tak vyhláška podle Ústavního soudu a teď se bavíme o vyhlášce na letošní rok, nerozlišuje, zda je překročení právě té péče, za kterou jsou doktoři sankcionováni, tak zda je důsledkem plýtvání nebo zda má ty reálné příčiny. A to vy vidíte i v tom návrhu nové úhradové vyhlášky?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

To je prostě úplně stejné. To je takový kapitalismus naruby. Čím víc pracujete, tím méně dostáváte. Minulá vyhláška říkala, že máte určitý limit výkonů, které můžete provést v průměru na jednoho pacienta. Pokud se dostanete nad tento limit, najednou vám klesá hodnota práce za ty výkony skoro na nulu. Dva za bod na 30 haléřů. Nová úprava říká tak, že pokud překročíte ten limit, tak se vám také snižuje hodnotu bodu, ne na 30 haléřů, snižuje se vám proporcionálně, ale ne hodnota těch nadlimitních bodů, ale veškeré vaší produkce za ten celý rok. To znamená v konečném důsledku je to úplně stejné…

Václav MORAVEC, moderátor

Vy tedy navrhujete, aby se snižovala hodnota nad ten limit? Jak byste to vyřešil?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Ne. Jednoznačně máme revizní systém zdravotních pojišťoven. Pokud je nějaká péče poskytována lege artis způsobem a pacient ji potřebuje, jeho zdravotní pojišťovna je povinna tuto péči uhradit. Pokud zdravotní pojišťovna prokáže, že ta péče je zbytečná, že jsme pacientovi dělali zbytečná vyšetření, že jsme mu předepisovali léky, které pacient nepotřebuje, logicky nechť tuto péči nezaplatí. Ale není možné přistupovat k tomu matematicky. My musíme léčit konkrétní lidi. A je zde ten zásadní rozpor, také na něj upozornil Ústavní soud, že lékař nese zodpovědnost za výsledek té léčby toho pacienta. Ta úhradová vyhláška, třeba ta dosavadní, má v sobě takovou nespravedlnost a takový nesmysl, že pokud jste nesmluvním zdravotnickým zařízením, vy nesmíte odmítnout akutní péči u jakéhokoliv pacienta, který vám přijde, ale dostáváte za něj zaplaceno pouhých 75 procent toho, kdybyste byl zdravotnické zařízení smluvní. A jak to vyřešilo Ministerstvo zdravotnictví? Prostě tu hodnotu bodu vůbec do vyhlášky nenapsalo v těch nesmluvních zařízeních, s tím, že ji vydá zvláštní cenovým výměrem. No prostě to je přece výsměch a to je obcházení toho rozhodnutí Ústavního soudu. A ještě jedna důležitá věc. Ústavní soud řekl, že není možné, aby zdravotnická zařízení neznala dopředu limity, kam až mohou zajít v té léčbě. Ty limity náklady na léky, ale i limity svých výkonů. Protože v letošním roce to bylo stanoveno tak, že teprve v pololetí jsme se dozvěděli ty limity a to znamená, celý první půlrok jsme pracovali, aniž jsme měli sebemenší představu o tom, jaké máme limity. V nové úhradové vyhlášce je to úplně stejně. Zase půl roku mají pojišťovny na to, aby nám ty limity sdělily, takže zase od ledna máme pracovat, aniž bychom věděli za co.

Václav MORAVEC, moderátor

Stručně a jasně řečeno, tedy pokud tam zůstanou tyto tři věci, které teď kritizujete, tak není problém okamžitě přes skupinu senátorů opět podat stížnost na novou úhradovou vyhlášku k Ústavnímu soudu?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Pokud se ti senátoři a senátorky budou chovat konzistentně, to znamená zachovají si svůj názor, který měli dřív, tak protože ta vyhláška je v těchto parametrech nemlich stejná, tak ano, myslím si, že by to neměl být problém.

Václav MORAVEC, moderátor

A to byste udělali hned na začátku roku?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Samozřejmě. My jsme to i letos podávali na začátku roku. Pochopitelně Ústavní soud…

Václav MORAVEC, moderátor

No ono to trvalo až do 30. října.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Ústavní soud je zavalen případy, které musí řešit. Byl personálně zdevastován, teď už je sice kompletní, ale těch případů je obrovské množství a my jsme strašně rádi, že ústavní soudci se postavili k té úhradové vyhlášce čelem, protože oni měli obrovskou únikovou šanci. Pokud by nerozhodli do konce roku, úhradová vyhláška přestává platit a Ústavní soud se může vyjadřovat pouze k platným právním normám. Takže já jsem velmi rád, že ústavní soudci zvedli ten horký brambor a rozhodli. A pokud je rozpor a ten rozpor zde evidentně je, mezi množstvím peněz, které do zdravotnictví jdou, a tím, co zákon občanům, pacientům garantuje, ten rozpor je třeba řešit jinak než na úkor zdravotnických zařízení a přes zodpovědnost lékařů. Prostě musí se to řešit buďto tím, že se teda do zdravotnictví peníze přidají a nebo se přijme zákon, který ty nároky pacientů omezuje.

Václav MORAVEC, moderátor

Když jsme u té letošní úhradové vyhlášky, zmiňoval jsem, že na konci října ji právě odmítl Ústavní soud, naznačil, že některé její části jsou protiústavní. Podle senátorky Aleny Dernerové, která byla na té stížnosti ve vztahu k Ústavnímu soudu, tak musí Ministerstvo zdravotnictví brát v potaz právě nález při tvorbě nových úhradových vyhlášek. Tady jsou slova Aleny Dernerové.

Alena DERNEROVÁ, senátorka

Varuje, že pro současný rok nedostane zdravotnictví, vlastně lékaři přidáno tak, aby mohli víceméně pracovat lege artis. Ale pro další léta si myslím, že už je tímto rozhodnutím Ústavního soudu jaksi vypořádáno.

Václav MORAVEC, moderátor

Zaznamenalo 30. října Rádio Impuls slova senátorky Aleny Dernerové. Pokud by měl prezident České lékařské komory Milan Kubek, který je hostem dnešních Impulsů, tedy říci, zda už obchází senátory včetně Aleny Dernerové?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Paní senátorku Dernerovou nemusím obcházet, protože ona je členka představenstva České lékařské komory. Na sjezdu byl další senátor, pan profesor Žaloudík, který je delegátem sjezdu a členem naší vědecké rady. Byl tam pan profesor Janeček, předseda zdravotního výboru Senátu. Takže…

Václav MORAVEC, moderátor

Vy tedy příslib už máte?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Prostě už je jasné, že tu skupinu dohromady dáme.

Václav MORAVEC, moderátor

A jaké tedy budou krom těchto tří zásadních připomínek, kde říkáte, že nová úhradová vyhláška na rok 2014 má ty tři základní parametry, které napadl Ústavní soud letos v říjnu v tom nálezu, který se týká letošní úhradové vyhlášky? Tak jaké připomínky ještě Ministerstvu zdravotnictví do pátku dáte, když jste vlastně v polovině minulého týdne napsal, že stále ještě dopady návrhu nové úhradové vyhlášky analyzujete a teď cituji z toho vašeho zmiňovaného dopisu, který rozhněval ministra zdravotnictví: „Není to věru jednoduché, neboť vyhláška je úmyslně složitá, nepřehledná.“

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

My jsme zmínili ty principiální výhrady, to znamená ignorování rozsudku Ústavního soudu. A pak jsou ty chyby parametrické a ty je skutečně třeba spočítat. A ono to opravdu není jednoduché. Já vím, že posluchači nemůžou vidět, ale podívejte, jaké matematické vzorce jsou v té vyhlášce. Já jsem třeba vůbec netušil, co to je funkce limita. A vlastně to znamená, že ať se snažíte sebevíc, nikdy nemůžete přelézt přes určitou konstantu, která je nastavena jedna. To znamená, ať se lékař roztrhá, tak nemůže vydělat víc než v roce 2012 bez ohledu na to, že roste DPH, bez ohledu na to, že Česká národní banka srazila korunu o dvě koruny proti euru a tak dále. Tak navzdory tomu všemu my prostě můžeme pracovat jako veverky a stejně nemůžeme nikdy vydělat víc než v roce 2012. Takže to jsou skutečně strašné paskvily, co matematici ve službách Ministerstva zdravotnictví na nás uchystali. A přitom ten původní slib, jak jsme se bavili s panem ministrem už od léta, byl, že ta vyhláška musí být především jednoduší, tak, aby jí každý rozuměl. A my nejsme matematici a skutečně integrály, sumy, derivace nejsou náš denní chleba.

Václav MORAVEC, moderátor

Jestli byste neměli jako Česká lékařská komora se zařídit, že byste v rámci celoživotního vzdělávání lékařů, byť lékaři, mnoho lékařů mohlo prchat před matematikou právě na studium medicíny, tak jestli byste v rámci celoživotního vzdělávání se neměli učit integrály?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Ministerstvo zdravotnictví je asi toho názoru.

Václav MORAVEC, moderátor

Záleží, jestli vy pomůžete jako Česká lékařská komora svým členům.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Já si myslím, že by asi byla chyba, kdybychom přistupovali na tuto hru ministerstva. Já si skutečně myslím, že zde máte seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. To je ceník a ten by měl prostě platit. A zdravotní pojišťovny a to je další výhrada Ústavního soudu, zdravotní pojišťovny by měly platit především všechny stejně za stejný výkon a všem zdravotnickým zařízením stejně. Bez ohledu na to, jestli jejich zřizovatelem je ministerstvo, kraj nebo jestli je to soukromá nemocnice.

Václav MORAVEC, moderátor

Počkejte, ale z toho návrhu, jak jsem se na něj díval, tak nějaké paušály vlastně pro všechny stejné tam de facto jsou, ale bude záležet ještě na dohadování mezi poskytovatelem té zdravotní péče a pojišťovnou, jestli dá pojišťovna něco nad rámec těch minim. Ale stejné odměňování vůči všem, ta minima tam nastavena jsou.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Nejsou, tam jsou zvýhodněny například právě ty fakultní nemocnice tím, že tam je nějaký koeficient specializace. To znamená, že za stejný výkon dostane fakultní nemocnice zaplaceno víc než nemocnice okresní. Já si nemyslím, že by fakultní nemocnice měly vydělávat víc proti okresním na operacích slepého střeva. Lépe je třeba zaplatit pochopitelně, specializovanou péči…

Václav MORAVEC, moderátor

I když je tam, promiňte, lepší přístrojová technika?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

No ale pro operaci slepého střeva, prostě tam existuje určitý standard a ten prostě pokud ta nemocnice splňuje, tak může dělat operaci slepého střeva. Pokud ho nesplňuje, tak nemůže být nemocnicí, ale musela by být pochopitelně zavřená. Takže tam jsou velké nespravedlnosti a říkám, odpor třeba Asociace českých a moravských nemocnic, která zastupuje ty regionální nemocnice, je takový, že dneska se protestně toho jednání dokonce ani neúčastnili.

Václav MORAVEC, moderátor

Vy, pane prezidente, v tom zmiňovaném dopise z poloviny týdne také píšete, že v důvodové zprávě podepsané náměstkyní ministra zdravotnictví, Ing. Helenou Regnerovou, je okrádání soukromých lékařů eufemisticky nazýváno množstevní slevou. V úvodu také píšete, že je zarážející ta bezostyšnost, se kterou Ministerstvozdravotnictví ignoruje rozhodnutí Ústavního soudu a je vysvětlitelná snad jen tím, že návrh vyhlášky tvoří stejní lidé. A zase je zmiňována Helena Regnerová. Není to tak, že skrze tu úhradovou vyhlášku si vyřizujete účty s náměstkyní ministra zdravotnictví a že vám jde o odvolání Heleny Regnerové?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

To vůbec ne. Mně je paní náměstkyně zcela lhostejná. Ona byla…

Václav MORAVEC, moderátor

No kdyby vám byla lhostejná, tak ji nezmiňujete ve svém dopise hned na dvou místech.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Já musím přece dokladovat to, kdo to skutečně říká. A naopak jsem tím chtěl říci, že prostě to nepíše pan ministr. Protože on skutečně by si měl především udělat pořádek mezi svými úředníky a podřízenými. To nepsal on. A pokud máte úhradovou vyhlášku, která říká, že čím víc pracujete, čím složitější pacienty máte, tím máte nižší hodnotu bodu, to znamená pracujete za míň a opravdu ta důvodová zpráva podepsaná paní náměstkyní Regnerovou toto nazývá množstevní slevou, já to nazývám prostě sprostým okrádáním. Tak to, že jsem tam zmínil paní náměstkyni Regnerovou, tak je to proto, že jsem nechtěl útočit na pana ministra, ale vůbec ho i upozornit na to a upozornit kolegy na to, kdo vlastně tu úhradovou vyhlášku tvoří. Protože často se skutečně tím terčem stává ministr. Já vím, že on zodpovídá za to, co nakonec pustí ven z ministerstva, zodpovídá za své podřízené, ale primárně je to neschopnost těch jeho podřízených. A opravdu je to arogance, že ignorují rozhodnutí Ústavního soudu, notabene takto čerstvé rozhodnutí.

Václav MORAVEC, moderátor

To znamená, že Helena Regnerová by měla podle vás skončit v pozici …

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

To záleží na panu ministrovi. Já si myslím, že ať přijde na ministerstvo kdokoliv, tak bude muset udělat velký pořádek na Ministerstvu zdravotnictví. Takže jestli pan ministr odvolá paní náměstkyni Regnerovou, on ji asi neodvolá, protože on sám bude ministrem už poměrně limitovanou dobu a naopak díky těm změnám, ke kterým na ministerstvu došlo, paní Regnerová byla, tuším, povýšena na tu náměstkyni. Ale nám je to skutečně celkem jedno, i když ten protekcionalismus vůči fakultním nemocnicím z té vyhlášky cítit je.

Václav MORAVEC, moderátor

Takové byly dnešní Impulsy s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem, ve kterých odpovídal i na vaše dotazy, dotazy posluchačů Rádia Impuls. Pane prezidente, děkuji.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Děkuji za pozvání a přeji všem pevné zdraví.

Václav MORAVEC, moderátor

A jeden z posluchačů Rádia Impuls tady posílá, pan Jaroslav, opravu. Prosím vás, abyste nešířili bludy, haléře již neexistují. To byste mohli také mluvit třeba o krejcarech. Tak jenom dodáme, že když jste mluvil o haléřích, tak jste používal asi metaforu, že?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Ne, haléře existují. Když dostanete vyúčtování z banky, tak tam pochopitelně haléře běží. A když se haléře násobí, tak z nich vznikají koruny. Prostě haléře existují. Akorát že to nejsou mince už haléřové, ale haléře pochopitelně existují.

Václav MORAVEC, moderátor

No já jsem to bral jako metaforu, tak tady posluchač Jaroslav…

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

A hodnota našeho bodu skutečně má koruna dva haléře, je hodnota našeho bodu.

Václav MORAVEC, moderátor

Děkuji za rozhovor Milanu Kubkovi, prezidentovi České lékařské komory. Přepis tohoto rozhovoru stejně jako video najdete na našich internetových stránkách, připomínám adresu www.impuls.cz. Hostem úterních Impulsů pak bude bývalý československý tenista Tomáš Šmíd a řeč bude jak jinak o úspěchu v Davis cupu.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!