Infocentrum a nádorová linka pomáhají v boji proti rakovině

Už tisícovce lidí stihlo za půl roku svého působení pomoci Onkologické informační centrum pro veřejnost s bezplatnou nádorovou linkou. Centrum, které působí v rámci brněnského Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci, se věnuje…

Brno – jak prevenci nádorových onemocnění, tak odhalování nemoci v počátečním stadiu a řešení problémů spojených se samotnou léčbou. “ Nejde jen o problémy zdravotní, ale také psychologické, sociální či existenční,“ podotkla pracovnice edukačního střediska ústavu Michaela Hanáková. Překvapivě málo dotazů podle ní směřuje k tématům alternativní léčby nebo devitalizace nádorů. Asi sedmdesát procent návštěvníků do centra přichází osobně, zbylí rady získávají na bezplatné lince. V centru pracují sedm hodin denně kvalifikované zdravotní sestry, které klienty mohou v případě potřeby přímo odkázat na specializovaná pracoviště a odborníky ústavu. “ Výhodou centra je úplná anonymita. Pacienti často něco tuší, bojí se a stydí se,“ uvedl lékař z oddělení onkologické informatiky Pavel Andres. Návštěvníci sem mohou zavítat například během stresujícího čekání na výsledky vyšetření, během hospitalizace, ale i třeba jen ze zvědavosti. Obecně ale platí, že mnohem smělejší jsou v navštěvování onkologického centra ženy. Ty tvoří přibližně tři čtvrtiny klientů. Centrum má k dispozici přes dvě stovky osvětových publikací, téměř sedmdesát populárně naučných i odborných knih a čtyřicítku videopořadů. Důležitou roli v prevenci i komunikaci s pacienty hrají i internetové stránky ústavu. Ty zaznamenávají až padesát tisíc přístupů měsíčně. Na podzim však přesto Masarykův onkologický ústav chystá zprovoznění samostatných internetových stránek, které budou věnovány pouze prevenci nádorů. Projekt finančně podpoří i ministerstvo zdravotnictví. Prevence se podle lékařů opravdu vyplatí nejen nemocným, ale také státu. “ Zatímco léčba nemocného v pokročilém stadiu stojí stát stovky tisíc korun, v počátcích jde o desetinu této sumy,“ uvedl Andres.

Jan Tomandl, Rovnost, 1.8.2002

Ohodnoťte tento článek!