Přejít na obsah

Inspektorát: Nezavíráme oči před nešvary ve zdravotnictví

zpět
4.6.2007

Jakým způsobem kontrolují inspektoráty práce dodržování zákoníku práce ve zdravotnictví? Má smysl obracet se v problematických případech na inspektorát práce? Na otázky Zdraví.Euro.cz odpovídá generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn. V rozhovoru připouští, že zdravotnictví není pro letošek mezi vybranými kontrolními úkoly...

Rozhovor Zdraví.Euro.cz s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) Rudolfem Hahnem

Jakým způsobem kontrolují inspektoráty práce dodržování zákoníku práce ve zdravotnictví?

Oblastní inspektoráty práce (OIP) kontrolují dodržování zákoníku práce ve zdravotnických zařízeních stejně jako u ostatních zaměstnavatelů. Jednak je to na základě ročního plánu kontrolních úkolů, jednak na základě podnětů. V období leden – duben 2007 bylo ve zdravotnických zařízeních provedeno 83 kontrol.

Jaké jsou konkrétní případy, kdy inspektoráty práce odhalily porušování zákona ve zdravotnických zařízeních? O jaký typ porušení legislativy šlo a jakým způsobem byla věc řešena?

Za uvedené období letošního roku bylo zjištěno ve zdravotnických zařízeních 186 závad, z toho 44 závady v oblasti bezpečnosti práce a 142 v oblasti pracovněprávních vztahů. Zjištěné závady z oblasti bezpečnosti práce se týkají požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, bezpečnost práce v kotelnách, školení zaměstnanců, provádění prověrek BOZP a podobně. Pokud se jedná o oblast pracovně právních vztahů, jsou to nedostatky v pracovních smlouvách, zajištění nepřetržitého odpočinku v týdnu, evidence práce přesčas a rovněž vyplácení mezd. Celkově se však dá říct, že nedostatky zjišťované ve zdravotnických zařízeních se příliš neliší od nedostatků zjišťovaných u jiných zaměstnavatelů.

Někteří zdravotníci si stěžují, že nemocnice nedodržují zákony a inspektoráty práce před tím zavírají oči. Co těmto zdravotníkům odpovíte?

SÚIP oblastní inspektoráty řídí a nelze říci, že by inspektoráty zavíraly oči nad porušováním právních předpisů. O tom svědčí jak celkový rozsah kontrol, tak výše uložených sankcí. Jsme připraveni se v této věci zabývat případnými podněty a eventuálně sjednat nápravu. Takové případy nám ale nejsou známy. Problém spíše vidím v tom, že pisatel každého podnětu je přesvědčen o jeho naprosté oprávněnosti. V řadě případů však jsou podněty podány proto, aby se naše inspekce věnovala řešení sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, které patří soudům. Orgány inspekce práce ukládají opatření k nápravě a pokuty při úplném a prokázaném porušení právních předpisů. Některé případy, ke kterým není možné opatřit přes všechnu snahu potřebnou dokumentaci, tak mohou zůstat bez potřebného závěru ze strany inspekce. Ale na takovýchto zásadách funguje správní řád a nikdo ho nezpochybňuje.

DÁLE ČTĚTE:
Rozpisy služeb na poslední chvíli

Práce přesčas a evropské právo

Lékaři: Zákoníku vyhovět nelze\\

Jiní zdravotníci zase naopak říkají: „Pokud by se přísně dodržovaly zákony, vůbec bychom nemohli pracovat.“ Narážejí na to, že zákony jsou tak špatně postavené, že je nemocnice musejí obcházet, pokud mají přežít. Souhlasíte s tímto tvrzením?

Primární činnost SÚIP a OIP není vyslovovat hodnocení o platných právních předpisech, ale kontrola jejich dodržování zaměstnavateli. Na druhé straně jsme poskytli MPSV a dalším institucím celou řadu údajů a podkladů, které na potřebu úpravy různorodých právních předpisů odkazují. Navíc je veřejně známo, že novelizace především zákoníku práce se v několika etapách připravuje. Nemohu však souhlasit s tvrzením, že je možné tzv. „přežít“ jen obcházením právních předpisů. To je nepřijatelný právní nihilismus a je v rozporu se zásadami fungování právního státu.

Samostatnou kapitolou je problém nově definovaného termínu přesčasové práce. Je vůbec v silách inspektorátu práce kontrolovat to, zda je ve zdravotnických zařízeních dodržován maximální limit přesčasů? Kontrolujete také například platnost různých alternativních smluv (dohoda o provedení práce apod.) mezi zaměstnanci a nemocnicí?

Kontrolní činnost SÚIP je pro příslušný rok tématicky zaměřena především Programem kontrolních akcí, který schvaluje MPSV po předchozím projednání se sociálními partnery v tripartitě. Z pracovněprávní oblasti v r. 2007 chci jmenovat naše zaměření na pracovní podmínky v dopravě, zaměstnávání cizinců, fungování agentur práce. To znamená, že zdravotnická zařízení nejsou pro letošní rok mezi vybranými kontrolními úkoly. Nevyhýbáme se ale ani řešení jednotlivých podnětů.

Co má podle vás dělat zdravotník v případě, kdy sice litera zákona stojí na jejich straně, ale jejich nadřízený zákon porušuje? Například v případě vypisování směn na poslední chvíli. Pracovníci oddělení v nemocnici dostanou od managementu rozpis služeb na daný měsíc pár dní předem, takže si nemohou naplánovat nic dopředu. Což je protizákonné. Co mají tito zaměstnanci dělat?

Pokud je někdo přesvědčen (včetně zdravotníků), že dochází k porušování pracovněprávních předpisů má zákonem danou možnost podat podnět k řešení případu, popřípadě případ konzultovat na příslušném Oblastním inspektorátu práce (OIP) nebo přímo na SÚIP.

Má v podobných případech smysl obracet se na inspektorát práce? Jak mu může konkrétně pomoc?

Určitě ano. Svědčí o tom mimo jiné i počet podnětů, které jsem uvedl výše za rok 2006. Bylo by špatnou vizitkou, kdyby nemělo smysl obracet se na inspektorát práce. Inspektoráty však mohou řešit kontrolou příslušný individuální podnět a v případě jeho oprávněnosti uložit sjednání nápravy a uložit sankci. Určitý problém však nastává tehdy, kdy podaný podnět nepřinese zaměstnanci očekávaný, nebo rychlý efekt, v případě, že se jedná o jeho neuspokojené individuální nároky ať již mzdové nebo jiné. Uspokojení takovýchto nároků může zabezpečit pouze soud a zákoník práce to výslovně uvádí. Ne vždy však jsou k tomu zaměstnanci ochotni i přes své hluboké přesvědčení o svých nárocích.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz


Klíčová slova

K tomuto článku nejsou přiřazena žádná klíčová slova.

Autoři

www.Zdravi.Euro.cz

Komentovat článek: Inspektorát: Nezavíráme oči před nešvary ve…

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Inspektorát: Nezavíráme oči před nešvary ve…

Komentáře

dalších 5 komentářů
Roman Vesely potvrzuji  | 7. 08. 2007 12:59

Potvrzuji jen vše co píší ostatní - dochází k obcházení , lhaní , nepravdivému vykazování . Totálním nespravedlnostem v odměňování , resp . placení služeb. Ten soudruh z inspekce opravdu neví která bije (tedy asi ví, ale tady jen pózuje). Ale on za nedotaženou legislativu asi nemůže, jen by to měl přiznat.

Lemmy Kilmister To urkitě...  | 4. 06. 2007 21:53

blábol nad blábol. Všude se šidí, někde víc někde míň, ale doporučuju inspekci řádně prošetřit nějakou čistě privátní nemocnici typu Roudnice, Tanvald, Ostrov, Šumperk.. ti by se divili, co je v zemi EU v 21.století vůbec za nevolnictví možný

marcela mmm Ale zavíráte! Nebo jste nevidomí, neslyšící či negramotní...  | 4. 06. 2007 18:25

Pokud by Inspektoráty práce opravdu jednaly, muselo by se už na základě dosavadních podnětů otřásat MPSV. Zákony se nejen obcházejí, ale přímo porušují! Nikdo to nechce vidět, že lékař má napsáno, že je doma na pohotovosti, ale přitom se od rána z bílého nesvlékl, ošetří takto "jakože z domu" 20 pacientů do dalšího rána a nikoho nezajímá, že tam nemá co pohledávat a navíc, že má za to 40 % mzdy... Taky když si velevážené inspektoráty spočítají kolik oddělení a lékařů má nemocnice, kolik hodin je potřebné odsloužit - nemůže jim to ani náhodou vyjít. Jsou to kupecké počty. Jen zůstává stále otázkou - zdali to vůbec někdo chce spočítat a vůbec řešit. Odpověď je na snadě - kromě lékařů NIKDO!

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné