Interna Zábřeh uzavřela nové smlouvy s pojišťovnou

K oboustranné spokojenosti dopadlo jednání o nových smlouvách mezi okresní pobočkou Všeobecné zdravotní pojišťovny a Internou Zábřeh, která od 1. dubna už nebude mít statut nemocnice…

Zábřeh/ Šumperk – a nebude na svých lůžkách poskytovat akutní lékařskou péči. Změní se v léčebnu s ošetřovatelský mi lůžky. “ Uzavřeli jsme dvě nové smlouvy – jednu na provozování 104 ošetřovatelských lůžek a druhou na provoz interní a kardiologické ambulance a pracoviště rentgenu. Proti jejich rozšíření nemáme námitky, u kardiologie na tom máme dokonce velký zájem, “ uvedl ředitel VZP Šumperk Rostislav Pumprla. Právě rozšíření dosavadních ambulancí na denní provoz považoval primář Interny Jiří Černý za rozhodující pro udržení lékařů. “ Mladé lékaře by jinak nic nemotivovalo zůstat, protože by tady ztráceli možnost dál se vzdělávat a odborně růst. Práce v léčebně by jim to neumožnila. Prvoatestovaní lékaři by odešli, což by ohrozilo i provoz ošetřovatelských lůžek, „řekl primář. Nebezpečí je díky vstřícnosti pojišťovny zřejmě zažehnáno. “ Jednání bylo velmi korektní, závěr je pro nás poměrně optimistický. A pokud budou lůžka obsazena, měla by být léčebna ekonomicky schopná provozu, “ dodal Černý. Přestože přestává být nemocnicí, ponechá si společnost s ručením omezený m Interna Zábřeh původní obchodní název. Měnit ho by bylo zbytečně složité. Od 25. března přestane Interna přijímat pacienty vyžadující akutní péči, od 1. dubna přestane přijímat pacienty na jednotku intenzívní péče a dosavadní pacienty předá nemocnici v Šumperku. Ta měla zatím 65 ošetřovatelských lůžek, jejich počet sníží od 1. dubna o čtyřiadvacet. Zábřežská léčebna nebude mít nepřetržitou lékařskou službu. V době ordinačních hodin budou péči garantovat lékaři ambulancí, nepřetržitě budou sloužit jen zdravotní sestry. Ošetřovatelská lůžka jsou určená pro pacienty ve stabilizovaném stavu s ukončenou diagnózou a navrženou chronickou léčbou, u nichž není pravděpodobné, že by došlo k náhlému zhoršení. Rostislav Pumprla upozornil, že pojišťovna si hlídá, aby ošetřovatelská lůžka nesloužila pro sociální případy, tedy lidi, kteří nepotřebují zdravotní, ale sociální péči. Pečovatelskou službu totiž není možné hradit ze zdravotního pojištění. „Pokud by léčebna takové případy přijala, musí pobyt hradit okresní úřad a rodina,“ dodal Pumprla.

Stanislava Rybičková, Olomoucký den, 23.3.2002

Ohodnoťte tento článek!