Internet pomáhá získat nové dárce krve

Nový projekt s názvem „Teď je čas darovat vlastní krev a naději!“, jehož cílem je shromáždit co největší počet lidí, kteří jsou ochotni a mohou darovat krev, byl zahájen v pátek 14. září. Během pěti dnů se do kampaně zapojilo již 236 nových dárců. Na stránkách www.darujkrev.cz se mohou potenciální dárci krve zaregistrovat…

Nový projekt s názvem „Teď je čas darovat vlastní krev a naději!“, jehož cílem je shromáždit co největší počet lidí, kteří jsou ochotni a mohou darovat krev, byl zahájen v pátek 14. září. Během pěti dnů se do kampaně zapojilo již 250 nových dárců. Realizátory projektu jsou dvě internetové společnosti, které na myšlenku pomoci získat dostatečné zásoby krve a krevních derivátů přivedly tragické události v USA. Záštitu nad projektem převzal ministr zdravotnictví prof. Bohumil Fišer.

Na stránkách www.darujkrev.cz se mohou potenciální dárci krve zaregistrovat pomocí jednoduchého on-line formuláře. Jeho vyplněním a odesláním tak dají svůj souhlas k tomu, aby mohli být v případě potřeby osloveni Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo přímo transfúzní stanicí se žádostí o darování krve. Správcem a vlastníkem všech získaných dat je Ministerstvo zdravotnictví ĆR a vztahuje se na ně zákon o ochraně osobních údajů.

Stránky rovněž obsahují kontakty na všechny české transfúzní stanice a užitečné informace pro dárce týkající se odběru a vyšetření krve, rizikových faktorů a omezení, bezpečnosti odběru pro dárce apod.

„Krev, kterou získáme touto akcí, bude použita pro kohokoli a kdekoli bude potřeba. Velkou pomoc při realizaci poskytl také šéf krizového výboru při ministerstvu zdravotnictví. Náš velký dík patří všem internetovým serverům, které poskytly zdarma reklamní prostor. A v neposlední řadě našim zaměstnancům, kteří kampaň připravili za neuvěřitelně krátkou dobu 26 hodin, i když ještě nebylo zdaleka jasné, zda stát naši aktivitu podpoří,“ říká jeden z tvůrců projektu.

V oficiálním prohlášení šířeném prostřednictvím e-mailové pošty apelují realizátoři projektu na všechny spoluobčany: „Uvědomte si, prosím, že není důležité, na kterém místě světa zachrání Vaše krev lidský život.“

Důležité je pomoci potřebným, a proto je na stránkách také informace o vyhlášení veřejné finanční sbírky, kterou organizuje Český červený kříž (ČČK) a která je určena na pomoc postiženým brutálním teroristickým útokem v USA. O konkrétním použití sbírky v současné době jedná ČCK s Americkým červeným křížem a Velvyslanectvím USA v ČR. Číslo účtu Fondu humanity ČČK, na který je možno zasílat finanční příspěvky jako výraz podpory je: 10030 – 7334 – 011/0100, variabilní symbol 333.

Mirka Toušová, Zdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!