Internetové zdravotní knížky usnadňují diagnózu a léčbu

Prostějovská nemocnice začala jako první nemocnice v kraji aktivně využívat internetové zdravotní knížky. V rámci kraje je má 22 730 pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a záznamy do nich provádí 245 lékařů a 185 zdravotnických zařízení…

Díky zdravotní knížce na internetu může pacient kdykoliv nahlédnout do svých zdravotnických záznamů, a mít tak přehled o očkováních, absolvovaných vyšet-řeních, jejich výsledcích i doporučené léčbě.

Stejné informace má k dispozici nejen jeho ošetřující lékař, ale i další zdravotníci, který m pacient umožní do knížky nahlížet. Záznamy do ní přitom zasílají všichni lékaři registrovaní v sytému.

„Elektronická zdravotní knížka umožní lékařů m rychleji stanovit na základě dostupných informací diagnózu pacienta,“uvedla náměstkyněředitele prostějovské nemocnice Hana Řehulková.

„Zlepší se provázanost zdravotníků, kteří o pacienta pečují, a odstraní se tak opakovaná vyšetření a užívání léků stejného účinku nebo medikamentů, které by neměly být užívány souběžně,“upřesnila.

Podle Lilly Ahou Kolesové, tiskové mluvčí společnosti IZIP, která knížky v České republice zavádí, jsou veškerá data v systému dobře zabezpečena a chráněna proti zneužití.

„V praxi je přístup do knížky podmíněn zadáním kódu PIN. Pouze pacient rozhoduje o tom, komu PIN poskytne, aby do ní mohl nahlížet a psát,“dodala s tím, že vybraným lékařům může umožnit jednorázový vstup.

„Přístupové heslo v takových případech zadává do lékařova počítače sám pacient,“objasnila. K rozvoji systému má podle Kolesové přispět i využití internetových zdravotních knížek rychlou záchrannou službou.

Ta může jako jediná v případě ohrožení života pacienta nahlížet do části záznamů bez předchozího svolení. „Očekáváme, že zavedení systému by v budoucnu mohlo zachránit život mnoha lidem, protože lékaři okamžitě získají informaci o tom, zda je pacient například kardiak, diabetik nebo má jinou závažnou chorobu,“konstatovala Kolesová.

Systém elektronických zdravotních knížek existuje necelé čtyři roky a zatím je k dispozici pouze pojištěncům VZP. V rámci České republiky má internetovou knížku již 529 158 lidí a záznamy do ní provádí 5 510 zdravotnických pracovníků.

Prostějovský den

Ohodnoťte tento článek!