Internetové zdravotní knížky zas ožívají

Titulní obrázek

Komise proto podpořila projekt EPSOS, který je evropskou obdobou českých internetových zdravotních knížek IZIP. Novinářům to řekl předseda představenstva IZIP s tím, že i projekt IZIP v Česku „po dvou letech stagnace znovu usiluje o rozšíření mezi pacienty i zdravotníky“…

Až pětinu peněz zdravotního pojištění ušetří podle Evropské komise elektronické zdravotnictví.

Občané EU budou mít díky projektu v cizí zemi „u sebe“ svoji zdravotnickou dokumentaci. Lékař najde na internetu jejich dosavadní zdravotní obtíže i léčení a lépe rozhodne o další léčbě. Inspiraci u IZIP prý našel i evropský projekt přeshraniční spolupráce a monitoring užívání antibiotik. Internetovou knížku má v Česku milion lidí a zapisuje do ní čtvrtina zdravotníků.

Projekt vznikl v roce 2002 za finanční podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Jeho pověst zatížily spekulace, že skrze něj unikají peníze pojištěnců VZP na konta lidí z ODS. Soud to nepotvrdil. Objevily se i obavy z úniku informací o zdravotním stavu a léčení těch, kteří do projektu vstoupili. Tvůrci ujišťují, že data jsou zajištěna lépe než v elektronickém bankovnictví. Projekt má schválení Úřadu na ochranu osobních údajů, za sedm let existence z projektu data ani jednou neunikla.

Projekt byl původně jen pro pojištěnce VZP, ve fázi rozšiřování byl nabídnut všem pojišťovnám. Přistoupila jen Česká národní zdravotní pojišťovna (ČNZP). VZP proto obnovila exkluzivitu pro své pojištěnce. Ročně na projekt dává 6,5 milionu korun, pojištěnci za vedení elektronické knížky sami nic neplatí. Internetovou knížku nadále mohou mít i pojištěnci ČNZP.

Z 6,5 milionu pojištěnců VZP má internetovou knížku každý šestý, převažují lidé s chronickými chorobami, kterým knížku nabídli jejich lékaři. Chroničtí pacienti totiž čerpají většinu péče. IZIP dosáhne úspor tím, že jim různí lékaři nedělají stejná vyšetření a nepíšou stejné léky, popřípadě takové, které by v kombinaci způsobily pacientovi zdravotní komplikace. Úspory tedy nejsou na úkor péče, naopak umožní ji zkvalitnit, zdůraznil výkonný ředitel IZIP Jiří Pašek.

Uvedl, že nově od konce loňského roku najdou lidé ve své internetové knížce přehled regulačních poplatků a doplatků na léky, jež zaplatili, a zprávu o tom, zda už využili ročního ochranného limitu. Peníze zaplacené nad tento limit jim zdravotní pojišťovna jednou za čtvrt roku vrátí.

Kromě tradičních zápisů jednotlivých lékařů o provedených vyšetřeních a předepsaných lécích nabízí nyní IZIP také přehled vykázané péče. Ten vychází z hlášení, která zasílají všichni lékaři zdravotní pojišťovně. Odpadá tak problém, že do knížky zapisuje jen 10.000, tedy zhruba čtvrtina lékařů. Zprávy od ostatních dosud chyběly.

Určitý odstup lékařů a jejich váhání, zda se do projektu přihlásit, vysvětluje Hronek tím, že lékař se vlastně vystavuje kontrole svých kolegů. Společnost podněcuje zájem lékařů tím, že za získání dalšího lékaře do systému dostanou 1000 korun, za získání pacienta 100 korun, za každý zápis o vyšetření provedený do 24 hodin dvě koruny.

IZIP chce rozšířit spektrum těch, kteří si internetovou knížku zřídí, také o zdravé lidi. Doposud se pojištěnci dozvídali o této možnosti hlavně u svého lékaře, který s nimi zřízení knížky sjednal. Zdraví lidé ale k lékaři nechodí, od června dostanou možnost zřídit si internetovou zdravotní knížku na kterékoli poště v Česku.

ČTK

Internetové zdravotní knížky zas ožívají
Ohodnoťte tento článek!