Interrupce? Ženy děti nechtějí nebo je mít nemohou

Loni bylo v České republice registrováno přes čtyřicet tisíc potratů, z toho dvě třetiny tvořily interrupce. Na Mělnicku to bylo kolem 250 interrupcí. Počty samovolných potratů a mimoděložních těhotenství mírně stoupají…

Hormonální antikoncepci sice užívá stále více žen, i tak ale není statistika interrupcí příznivá. Spíše naopak. Operační zákrok může občas způsobit i ztrátu plodnosti.

Mělník – Loni bylo v České republice registrováno přes čtyřicet tisíc potratů, z toho dvě třetiny tvořily interrupce. Na Mělnicku to bylo kolem 250 interrupcí. Počty samovolných potratů a mimoděložních těhotenství mírně stoupají.

Vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky a z vyjádření primáře gynekologicko – porodnického oddělení mělnické nemocnice Jana Zmrhala.

„Porodnost a potratovost jsou takové indikátory, zda a jak populace narůstá. Porodnost stagnuje, u nás na oddělení je v posledních letech něco přes 500 porodů, snad s nepatrným nárůstem v této době. Je to výsledek populačního vývoje, ale také socioekonomické situace – silné ročníky 70. let se rozhodly kolem třiceti let věku založit rodinu. Nebudou-li dostatečně rychle uvedena v život propopulační opatření státu či krajů nebo obcí, pořídí si tito manželé jedno, nanejvýše dvě děti a začneme nejprve stárnout a pak vymírat,“ tvrdí lékař Jan Zmrhal.

Co si vůbec myslíte o interrupcích?

Potrat je neúspěch, nehoda někdy i nemoc. Liberální zákonodárství moderních států, mezi něž se díky bohu řadíme, zcela odstranilo takzvané kriminální či nelegální potraty a jejich důsledky pro ženy, mnohdy i tragické.

Silně religiozní země, které potraty vysloveně zakazují, stejně situaci svých obyvatel neřeší, pouze vyvolávají potratovou turistiku anebo vytvářejí prostředí pro potraty nelegální.

Mimochodem, cizinkám lze u nás těhotenství přerušit dle našich zákonů, ale jen tehdy, pokud u nás mají trvalý pobyt. Cizinka by měla být také informována, že pokud zákonodárství její země potraty zakazuje, může být po návratu trestně stíhána.

Do kdy je možné graviditu ukončit a jaké mají ženy důvody k této volbě?

Interrupce je přerušení těhotenství do 12. týdne, u nás je to zcela legální záležitost, ať už z důvodů zdravotních, sociálních či jiných. Mohla selhat antikoncepce, ženě ze zdravotních důvodů nelze graviditu doporučit, mohla také selhat rodina či vztahy a mohla se také zhoršit ekonomická situace rodiny či těhotné ženy.

V každém případě jde o nehodu, operační zákrok, s možnými zdravotními následky v podobě dlouhodobé nemocnosti, občas bohužel i se ztrátou plodnosti. Moderní žena má široký výběr antikoncepce, takže bychom řešení interrupcí považovali za řešení skutečně krajní a výjimečné.

Lze těhotenství ukončit i po dvanáctém týdnu?

Do kategorie potratů počítáme také ukončení gravidity v těhotenství do 24. týdne, pokud je prokázána závažná vývojová vada, neslučitelná se životem. Potratem je narození mrtvého plodu před ukončeným 28. týdnem těhotenství, nebo mrtvý plod vážící 999g a méně, pokud nelze zjistit délku těhotenství. Také mimoděložní těhotenství je statisticky vykazováno v kategorii potratů.

Plánují ženy rodinu a regulují si počet dětí moderním kultivovaným způsobem, vhodnou kontracepcí, anebo to řeší interrupcemi?

Podotýkám, že jde o údaje z jednoho oddělení. Závěry by bylo dobře dělat z celostátní statistiky, nebo z údajů alespoň v rámci kraje. Při setrvale nižší porodnosti 500-520 porodů ročně jsme například v roce 2001 vykazovali pouze 41 interrupcí a 37 dalších potratů (zamlklá těhotenství, mimoděložní, geneticky poškozená, samovolné potraty), společnost ztratila tedy celkem 78 dětí.

O rok později a v každém dalším roce také, ta čísla se příliš nemění, stoupl počet interrupcí na čtyř až pětinásobek, zatímco počet ostatních potratů se řádově příliš nezměnil.

To znamená, že jen v okruhu působnosti našeho oddělení jsme ztratili nebo se nenarodilo kolem 250 dětí ročně, a to z velké části na přání těhotných žen, které z nějakých důvodů dítě nechtějí nebo mít nemohou.

LUCIE ZIKMUNDOVÁ,

Mělnický deník

Ohodnoťte tento článek!