Interview ČT24 s ředitelem VZP

mikrofon, média, rozhovor

Všeobecná zdravotní pojišťovna chce od společnosti IZIP získat elektronický portál. Na konci roku totiž vyprší smlouvy se společností IZIP a s elektronickými zdravotními knížkami by VZP mohla přijít taky o portál, který jí slouží k elektronické komunikaci a to by mohl být vážný problém.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: V Interview ČT24 je ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák, dobrý večer.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Hezký podvečer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Tak, pane řediteli, za kolik IZIP prodá portál Všeobecné zdravotní pojišťovně?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ten portál samotný je v majetku Všeobecné zdravotní pojišťovny, jde o to získat práva na jeho další rozvoj. To znamená nehody, kompilace a další programování. Zatím žádná jednání…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: VZP spoluvlastní ten portál s IZIPem nebo je čistě ve vlastnictví VZP?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: My když jsme uzavírali ten dodatek na to, aby ta volná kapacita IZIPu byla využívána i pro obecnou elektronickou komunikaci pojišťovny s okolím, tak jsme si vymínili, že to dílo, které se vytvoří, bude majetkem pojišťovny. Takže my máme ty zdrojové kódy. Ten portál je „náš“. Samozřejmě to se liší od toho, když pak ten program chcete upravovat, prostě přeměňovat, dále rozvíjet, tak to samozřejmě k tomu musí být souhlas toho, kdo ten, kdo to dílo vytvořil, protože je to autorské dílo.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:A za kolik ta práva by tedy VZP mohla koupit?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: To já teďka nemohu spekulovat, protože žádná jednání v tomhle tom smyslu ještě neproběhla. My máme určitou představu, kolik by to mělo být, ale to já…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:A můžete nám ji sdělit?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No, to je, jako kdybyste si chtěla koupit dům, a dopředu říkala, kolik jste ochotná za něj zaplatit. Takže to bych nerad dělal, protože tím bychom vlastně…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:A mohl byste alespoň naznačit strop, za který byste už nešli?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ten strop je takový tak, aby v každém případě ta varianta byla nejlevnější z těch všech možných variant dalšího postupu. To znamená, aby nezmizela výhodnost toho řešení.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Ale zadarmo to tedy nebude, takže by to byly další výdaje pro VZP, jestli tomu rozumím dobře.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak zadarmo se asi těžko dá očekávat, že by to mohlo být.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: VZP investovala dvě miliardy do projektu soukromé firmy, teď jí vlastně nepatří tedy ani práva na ten portál a znovu si ho musí koupit ta práva na ten portál. Nepřijde vám to zvláštní?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No, nepřijde, protože když si koupíte Windows, tak taky nemáte právo ten Windows, do nich se nabourat, začít je přeprogramovávat. Takže to je naprosto standardní věc. My jsme za tu dobu nainvestovali, dejme tomu, 4 miliardy do našeho základního informačního systému a taky nemáme práva si je sami programovat. To prostě tak v tom byznysu chodí a není to nic neobvyklého.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Kdo a kdy ocení ta práva nebo jak budete pracovat v tom procesu ocenění?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: To musí, bude to vyjednávání a buď se shodneme na té ceně, tak aby obě strany měly pocit, že je to pro ně výhodné, anebo se na ni neshodneme. To není o tom, že někdo vyhotoví nějaký posudek, takže my samozřejmě máme nějakou představu, mohli bychom si ji, dejme tomu, potvrdit i nějakým znaleckým posudkem, ale to je totéž, jako když jsme si kdysi nechali udělat znalecký posudek na IZIP celý, tak my jsme došli k jedné částce, znalecký posudek, který prostě přišla s ním protistrana, byl o jiné částce. Ony se ty částky protínaly, dejme tomu, v tom průsečíku. Ale stejně prostě ta cena musí vzniknout jednáním.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Mluvčí IZIP Martina Klapalová řekla: „My budeme hledat investora s cílem, aby elektronické zdravotní knížky žily dál. Není zcela nutné, aby patřily jedné pojišťovně.“ Máte pocit, že bude možná dohoda s IZIPem z toho, co teď jsem ocitovala?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak dohoda by byla mnohem snadnější v situaci, kdybysme si nevyrazili ty trumfy z ruky. To znamená, tím prohlášením, ke kterému došlo někdy před třemi týdny nebo před měsícem o tom, že ten projekt se ukončil bez ohledu na to, jak dopadnou ty pilotní projekty, tak v podstatě nás připravil o vyjednávací pozici. I dneska když ta protistrana ví, že 30. 6. já jsem povinen podle rozhodnutí správní rady ty smlouvy vypovědět, tak samozřejmě ta moje pozice je tím ovlivněna. Je to, jako kdybyste, použiju příklad, vy dostala výpověď od vedení České televize a poté, co by vám jí dali, tak by za váma přišli a řekli: no, my jako nemáme nikoho, kdo by ten program vedl, tak pojďte se domluvit, že byste tu ještě půl roku zůstala, že jo. To je jako jiná situace, než když jste v situaci, kdy ty výpovědi nejsou podány. Říkáte, pojďte se domluvit, protože pokud se nedomluvíme, tak ta výpověď přijde. Tak bohužel prostě ta moje pozice nebo ta pozice pojišťovny je výrazně oslabena tím rozhodnutím, které padlo dřív, než mělo.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Týká se ten výrok i právě toho portálu? Může se stát, že se nehodnete ani na převzetí elektronického portálu?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak jako v té nejhorší variantě, samozřejmě jak jsem řekl, my ten portál jako k němu práva máme, takže ho můžeme používat, ale nesmíme s ním nic dalšího, nesmíme ho vyvíjet nebo používat ho v tom dalším období po nějakých úpravách. Nicméně ten portál je nutné provozovat na nějaké infrastruktuře. Je potřeba, aby k němu byla kvalifikovaná obsluha, ty programy jsou jiné než ty, které my běžně v pojišťovně používáme. To znamená získat lidi, získat ty programátory nebo získat tu kvalifikovanou obsluhu. To se může podařit a nemusí podařit, protože to hlavní know-how je samozřejmě u těch lidí, kteří to programovali a dneska provozují.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Podle Aktuálně.cz každý měsíc zaplatí VZP IZIPu za portál 6 milionů korun. Pokud portál patří VZP, proč platíte IZIPu měsíčně 6 milionů?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Jako za provoz. Ten platíme samozřejmě nejenom za provoz toho portálu, ale je to za celou elektronickou komunikaci, která zahrnuje i osobní účet pojištěnce, kde se lidé mohou podívat, co na ně zdravotnická zařízení vykázala, jakou péči. Přehled o vykázaných lécích, je tam přehled o pojištění, to znamená, jestli dluží na zdravotní pojištění, nedluží, co chybí, přeplatky, nedoplatky, totéž poplatky a nedoplatky nebo ty regulační poplatky z lékáren, od lékařů, to kolik my budeme vracet. To všechno si lidé mohou zobrazit dneska už i z mobilního telefonu. Třeba k těm vydaným lékům si tam zobrazí příbalový leták. Takže prostě najednou vidí, jaké třeba kontraindikace nebo jak se ten lék má užívat. To všechno je dneska dostupné jako v rámci této smlouvy. Takže to není jenom o portálu, ale vlastně o celé té elektronické komunikaci.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Pane řediteli, proč jste dovolili, aby se elektronický portál VZP propojil se společností IZIP? VZP nad ním nemá a neměla kontrolu a tedy propojit ty systémy i v provozních záležitostech se jeví jako krajně nezodpovědné.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: To bylo…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Proč nemáte svoje vlastní programátorské centrum?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: To nemá dneska žádná firma v České republice. Když se zeptáte, jestli má ministerstvo financí programátorské centrum na státní pokladnu, tak vám taky odpovědí, že ne. Prostě…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Ano, ale teď se o to snažíte, teď chcete přetáhnout z IZIPu programátory a vytvořit vlastní centrum. Tak co se změnilo?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No, to je z nouze ctnost. Protože my jsme se cizím rozvinutím dostali do téhle té v podstatě slepé uličky a teďka ji nějak musíme řešit. Takže my nemůžeme říkat, že to nejde nebo že prostě se nedá nic dělat. Tak my se musíme snažit tu situaci nějak vyřešit. Tohle to je možnost, takže logicky musíme po ní jít.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: A proč jste dovolili to propojení s IZIPem, u něhož jste vlastně nevěděli, komu patří, neměli jste nad tou společností kontrolu, ani doteď nemáte. Bylo rozumné propojit v těch provozních záležitostech oba ty systémy a teď vlastně řešit sáhodlouze co s portálem?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Kdybychom ten portál nechali udělat kteréhokoliv jiného dodavatele, tak bychom dneska byli úplně ve stejné situaci. Co se týče…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Ale možná byste u toho jiného dodavateli věděli, kdo ho vlastní. U IZIPu je trošku problém s tou vlastnickou strukturou.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No, tak tohle to víme, že ho vlastníme z většiny my, že jo. Takže v tuto chvíli je to tak, že my vlastníme 51 procent tu společnost. V tom představenstvu máme 2 lidi ze 3, takže my tu společnost ovládáme. A co se, pokud by ty smlouvy trvaly nebo pokud by nedošlo k tomu rozhodnutí, tak prostě by IZIP dělal to, co by Všeobecná zdravotní pojišťovna chtěla a přikázala, protože tu společnost ovládá a z většiny ji vlastní. Prostě jako to nebylo nevýhodné postavení.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Deník Insider před časem spočítal, že do konce roku zaplatí VZP IZIPu ještě 72 milionů korun. Dřív se mluvilo o částce 85 milionů. Teď ještě tedy naskakují další měsíční výplaty za správu portálu. Kolik VZP celkově ještě zaplatí IZIPu, než se s ním definitivně rozejde?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak jako ta čísla jsou známá, už jsou tak jako i v loňském roce úplně stejná jako letos.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Teď jestli by se to mohlo zpřesnit.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Je to 6,5 milionu korun, měsíčně se platí za elektronické zdravotní knížky, to je jedna záležitost. 6 milionů měsíčně se platí za všechnu tu elektronickou komunikaci. Takže to pořád tyto částky pořád budou vynakládány do té doby, než skončí výpovědní lhůta, to znamená do 31. 12. tohoto roku. My spíš máme problém s tím, že to skončí moc brzo, ne že by to trvalo jako příliš dlouho.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Dobře, ale pořád je to tedy pro IZIP dobrý byznys, viďte?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak vzhledem k tomu, že loňský rok skončil ve ztrátě, tak zas tak úplně dobrý byznys to není. Ale logicky v IT světě je poskytování služeb, IT je dobrý byznys, je ziskový. Že jo, prostě poskytují služby, dostávají za ně zaplaceno a v tuto chvíli sice jsou ve ztrátě, ale jako já bych neronil slzy nad tím, v jaké situaci je IZIP.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Takže i zpětně hodnotíte jako strategicky dobré rozhodnutí to, že se ten portál vlastně propojil přes obě ty společnosti a že teď řešíte tedy situaci co s tím a i zpětně to hodnotíte jako strategicky dobré rozhodnutí.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No, hlavně to bylo rozhodnutí, které tehdy bylo zadarmo, protože my jsme nemuseli za ten portál zaplatit ani korunu, protože v rámci těch smluv za těch 6 milionů korun měsíčně je i vývoj toho systému. Takže v podstatě jsme ten portál pořídili bez dalších nákladů. Zatímco kdybychom tehdy na něj vypsali výběrové řízení, tak měl hodnotu zhruba 200 milionů korun. Čili ekonomicky to bylo správné, z pohledu faktického, tak ten program, ten portál byl naprogramován v podstatě běhal půl roku, což byla nevídaná jako všechny ostatní, všichni ostatní dodavatelé. Počítali s tím, že to bude trvat nejméně rok, takže bylo to zadarmo, bylo to rychlé. S tím portálem jsme spokojeni, funguje dobře. Dneska ta společnost, co ho provozuje, máme v ní většinu, takže to nebylo špatné rozhodnutí.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Tak teď mluvíte o minulém čase, že to bylo zadarmo, teď to je ale jinak. Pojišťovna zaplatí za další rozvoj služeb portálu podle Aktuálně.cz měsíčně přes 2 miliony korun. To rozhodně není zadarmo. Dává miliony navíc na něco, co pak VZP možná ani nezíská? Mluvím o těch právech, o tom vlastně co teď řešíte jako poměrně kritickou situaci.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ale my platíme za provoz toho systému, to znamená, ten systém funguje, je v provozu 24 hodin denně, to je něco stojí, za to samozřejmě my platíme. A platili bychom komukoliv jinému a dokonce bychom platili sami sobě, kdybychom ten portál používali, tak prostě by s tím byly spojené také náklady. Právě ta varianta toho odkupu je levnější než ta varianta vlastního provozování. Kdybychom ten portál přestěhovali dovnitř VZP, tak nás to bude stát víc, než kolik to stojí, kolik by to stálo při tom převzetí od IZIPu. Takže jako ta stávající situace je prostě jako standardní.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: No, a pokud se teď napříště neshodnete s IZIPem na převzetí portálu, tak budete muset vypsat nové výběrové řízení, budete muset investovat minimálně 200 milionů do nového portálu a budou to vlastně další stovky milionů, které tedy VZP bude muset investovat, přestože už do něčeho podobného investovala. Pořád vám to přijde v pořádku?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No, já bych tohle to řešení, tomu bych se velmi bránil, protože to skutečně není ekonomicky efektivní. Protože jestliže něco mám, vlastním, můžu to provozovat, tak je jakoby protismyslné to zahodit a koupit si něco jiného, ale…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: To je pravda, ale sám říkáte, že vy nevíte, jestli s tím IZIPem, ano, jestli se s IZIPem dohodnete.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: To rozhodnutí prostě nebylo moje, neučinila ho ani pojišťovna. To rozhodnutí učinil někdo jiný, státní správa, která prostě řekla, že to takhle má být, tak to beru jako zásah vyšší moci. A nebyl by to první, ani poslední, poslední situace, kdy pojišťovna musí vynakládat finanční prostředky, protože o tom rozhodl někdo jiný. Když si vemu bonifikace lékařům, to jsou 2 miliardy korun, tak to je případ, který je zcela nelogický. Takže to zas není tak úplně atypická situace.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: A tak jak vy tedy tu zkušenost nebo ty informace ze zákulisí máte, tak k čemu se kloníte? Podaří se domluvit s IZIPem na tom, aby portál mohl i zprávy fungovat ve VZP. Anebo se bude muset za 200 milionů vytvořit portál nový?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak ono těch 200 milionů, to jsou náklady na čtyřleté provozování toho nového portálu. Čili to není o tom, že bychom zaplatili 200 milionů, abychom dostali portál. Je to o tom, že za nějakou částku, která by vzešla z toho výběrového řízení, by se ten nový portál koupil, naprogramoval, ono není dříve možné asi to stihnout než někdy na konci příštího roku. Čili mezitím bychom stejně museli nějak zajistit ten provoz stávajícího portálu. A pak předpokládáme, že nějaké části provozních výdajů ročně, takže to jsou náklady, dejme tomu, na příští 4 roky. Vycházejí z toho, kolik ten portál stál ještě předtím, než jsme provozovali nebo než ho naprogramovala společnost IZIP v rámci té elektronické komunikace, protože i předtím jsme měli portál, který nám provozovala počítačová firma. Takže…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Pane řediteli, promiňte, spíš se dohodnete, anebo spíš budete muset zafinancovat nový portál?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak mým cílem se dohodnout. Samozřejmě jak jsem už řekl, ta moje vyjednávací pozice by byla mnohem lepší, kdyby se nečinila ukvapená a překotná rozhodnutí v době, kdy je to zbytečné a způsobí to oslabení té vyjednávací pozice, kterou pojišťovna má.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Takže to vyčítáte ministrovi zdravotnictví.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ano.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Podle vás udělal ministr zdravotnictví chybu tím, že tedy unáhleně podle vašeho názoru rozhodlo ukončení projektu IZIP.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Je to tak, protože ty smlouvy a to není jenom o tom portálu. Společnost IZIP má i další aktiva, o které stojíme. Jsou to ty elektronické identity našich 2,5 milionu klientů, jsou to ty vlastní zdravotní knížky, které obsahují 200 milionů těch záznamů. Je to know-how té společnosti v tom propojování těch informačních systémů v České republice. Prostě je to řada dalších věcí a my samozřejmě…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: A vznáší IZIP teď nějaké výhradní námitky, že byli poškozeni, chystají se nějaké žaloby, arbitráže?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak samozřejmě dostali jsme takový poněkud rozzlobený dopis minoritního akcionáře, který nás žádá o vysvětlení, proč vlastně k tomu vyhlášení, že projekt končí a že ty smlouvy budou vypovězeny, proč to vyhlášení přišlo dříve, než se vyhodnotily pilotní projekty, protože na základě vyhodnocení těch pilotních projektů a na základě vyhodnocení toho, jestli ten systém přináší efekty, nebo nepřináší, se mělo rozhodnout, jestli se ty smlouvy vypoví, nebo nevypoví. To je logické. Prostě jestliže my jsme nebyli spokojeni nebo říkali jsme: musíte prokázat, zdali to, co děláte, přináší pojišťovně efekt. A pokud se to neprokáže, tak chceme mít to právo 30. 6. ty smlouvy vypovědět. Tak to je prostě logický postup. Ale pokud dojde k tomu, že měsíc předtím v květnu ministr zdravotnictví prohlásí, že se ty smlouvy ukončí a konec a prostě správní rada byla v situaci, že to musela nebo v podstatě odhlasovala to pod vlivem toho veřejně oznámeného rozhodnutí, no, tak logicky ten, ta protistrana říká: ale takhle jsme se nedomluvili a vám vlastně nezáleží na tom, jak ty pilotní projekty dopadly. Vám nezáleží na vlastních penězích, vám nezáleží na tom, jestli postupujete efektivně. A z politických důvodů vypovídáte smlouvu.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Pane řediteli, jak dopadly ty pilotní projekty? Jak dopadly ty pilotní projekty právě na Vysočině a na Karlovarsku?

Pavel Horák, ředitel VZP: Ty pilotní projekty právě i díky tomu vyhlášení v tisku, tak nemohly proběhnout až úplně do konce, protože měly skončit 30. 6. logicky.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: A ty výsledky vy nemáte?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ty jsem dneska předkládal správní radě, jako z toho zatímního vyhodnocení, protože jako původně měly teda skončit o měsíc později a začaly o 2 měsíce později. Takže z toho, co jsme mohli vyhodnotit, to znamená ty data, které má pojišťovna dneska k dispozici, je tam úspora nebo přínos pro pojišťovnu, který by v tom ročním vyjádření mohlo činit asi 238 milionů korun na část úspory léků, asi 68 milionů korun na příjmech, na zvýšení příjmů díky snížení…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Takže kdyby se počkalo a na základě tedy těchto výsledků, ukončili byste projekt, nebo ne?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak pravděpodobně bychom, bychom, dneska o tom byla také diskuse právě na správní radě, kdy najednou si všichni uvědomili, že jakobysme se dostali do nezáviděníhodné situace, že bychom teprve teďka měli rozhodovat co dál. Pravděpodobně bychom řekli, že chceme vyhodnotit všechna data, to znamená, že chceme mít data skutečně do toho 30. 6. Víte, že zdravotnická zařízení vykazují s určitým zpožděním, takže ta data budou přicházet do pojišťovny ještě v červenci, v srpnu. Takže já předpokládám, že bychom patrně nebo že by správní rada patrně chtěla tvrdá data někdy v září a na základě toho by rozhodla, protože ty smlouvy se daly nebo dají vypovědět kdykoliv.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: A můžete říct celkovou úsporu tedy z těch pilotních projektů Vysočina, Karlovarsko?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No, to jsou ty částky zhruba těch necelých 300 milionů korun.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Celkově.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Celkově.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Vy jste minulý týden přišel s tím, že projekt IZIP byl výdělečný, že nábor nových klientů přinesl růst příjmů z vybraného pojistného o 1,1 miliardy korun ročně. Jak jste do toho započetli klienty, kteří naopak z VZP odešli? Náměstek ministra Petr Nosek se ptá, jak vy hodnotíte, že odešlo 100 tisíc pojištěnců? Jestli vlastně toto není taková hra kouzla s čísly to, co vy jste předvedl v tom hodnocení?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak to je „co by bylo kdyby…“ Tak já jsem samozřejmě…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Tak někteří přišli, někteří odešli, tak se to asi dá spočítat.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Já vím, ale nemůže člověk říct, že je to jedno a že to vlastně nemá spočítat. Takže já jsem vycházel z toho, kolik nových klientů v rámci té akviziční kampaně, která na jednu stranu získala těch 1,5 milionu nových klientů do IZIPu, což je jedna věc. A v rámci toho prostě 50 nebo 50 tisíc klientů se rozhodlo kvůli tomu změnit pojišťovnu. Čili ten zájem mezi lidmi byl. A to logicky, když se přepočítá na příjem z pojistného, činí tu částku, o které já jsem mluvil, já bych nikdy nedovolil, aby pojišťovna vynakládala prostředky na akvizici, které byly poměrně vysoké, aniž by se vrátily druhou stranou někde jinak. Takže to nebylo o tom, jestli se IZIP jako projekt vyplatil, nebo nevyplatil. To bylo o tom, jestli ty peníze, které jsme vynakládali v posledních třech letech, prostě se pojišťovně vrátily z těch údajů včetně třeba toho, kolik by býval stál portál, kdybysme ho museli pořídit mimo. Tak prostě ukazují, že jsme o žádné peníze nepřišli. Čili že ta mediální zkratka, která říká, že někde chybí 2 miliardy, je nesmysl. Nicméně logicky pak přišla ta mediální kampaň. Dneska vlastně IZIP je sprosté slovo, takže nám zase…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Podle vás měl IZIP pokračovat, skutečně i potom všem a vy samozřejmě jste insider, jak se říká, máte zákulisní informace, potom všem vy byste se opravdu klonil k tomu, aby IZIP dál pokračoval, pane řediteli, vaše rozhodné slovo?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Jako člověk nemůže brát, nemůže nebrat v úvahu prostě to prostředí, to vnímání veřejnosti a podobně. Já si myslím, že v každém případě, a já už jsem to vlastně říkal i loni na správní radě, by bylo potřeba, aby VZP převzala tu část té společnosti nebo celou společnost. Všechno to, co ta společnost vytvořila za naše peníze a „provozovala“ si to sama. To byl můj názor už loni a vlastně i dneska ta správní rada skončila stejným resumé, že se mám pokusit, ať už teda pouze ten portál nebo i ty ostatní části vlastně toho majetku, který ta firma vytvořila za naše peníze, převzít tak, aby se investice neztratila. Samozřejmě jiná je vyjednávací pozice před rokem, kdy byly otevřené všechny možnosti a jiná je situace dneska. A když prostě je zřejmé, že 30. 6. my tu výpověď pošleme. Takže ty vyjednávání jsou mnohem obtížnější, než byly. Zatím ale pořád v té společnosti vlastníme většinu, 51 procent akcií. Zatím tam „šéfujeme“ my, ale může se to změnit po tom, po tom 30. 6.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Jak se to může změnit po 30. 6.?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Protože protistrana může využít té opce, vyžádat si ty akcie zpět, to takhle bylo dohodnuto při uzavírání těch smluv. Byla to logická prostě pojistka. A pokud by k tomu došlo, tak by pojišťovna ztratila ten majetkový podíl ve společnosti.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Z kolika procent to hrozí nebo do jaké míry to skutečně hrozí podle vašich informací, že se tohle stane?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Zatím nemám žádné informace o tom, že by k tomu došlo. Ale to jsou mé jako mé pocity nebo mé odhady. Ono by to vlastně i bylo, byli by sami proti sobě, kdyby to v tuto chvíli učinili.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Vy dnes víte, komu IZIP patří?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No, tak vím, protože ty akcie byly konvertovány na, už nejsou, na anonymního vlastníka. Jsou zapsáné, to vlastnictví je zapsané. Čili dneska ty akcie…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Komu přesně to tedy patří?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Patří to společnosti eHealth International se sídlem v Curychu, což je jako právnická osoba, které ty akcie patří.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: A ty akcie už nejsou? Došlo ke konverzi tak, že ty akcie už dneska nejsou anonymní?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Nejsou anonymní, dokonce ani neexistují v té listinné podobě. Místo nich je prostě zápis hromadné akcie, kde je napsáno, že Všeobecná zdravotní pojišťovna vlastní 51 procent a eHealth vlastní 49. Takže jako ty akcie už prostě jsou standardní, neanonymní akcie na vlastníka nebo teda to vlastnictví je známé.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Tak pokud se ještě vrátíme právě k informacím, které se týkaly toho, o čem jsme mluvili předtím. Můžete říci, kritici vlastně vytýkají VZP to, že nasmlouvala projekt bez výběrového řízení? Mluví se o únicích peněz, ČSSD chce parlamentní komisi, ministr policejní vyšetřování. Z tohoto obavy nemáte v kontextu toho, jak jsme o tom mluvili?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak já když jsem nastoupil do pojišťovny, tak zrovna takové jedno vyšetřování parlamentní vyšetřovací komisí probíhalo. Tam ten IZIP byl jednou z těch hlavních věcí, která se přešetřovala, přešetřovala to tehdy, prostě tehdy tam byl policejní vyšetřovatel. Takže prostě v té historii už k tomu jednou došlo. Pak vlastně celou záležitost kontroloval Nejvyšší kontrolní úřad. Víte, že z toho bylo to zjištění o té úhradě nebo neúhradě z toho základního provozního fondu. Nicméně prostě zase ty 52 roky byly kontrolovány. My jsme tam dělali zvláštní due diligence někdy v tom roce 2008, kdy jsme ověřovali výši těch nákladů. Pak tam byl ten audit loňského roku, kdy jsme přebírali akcie, který byl i právním auditem těch smluv autorských práv a tak dále. Na základě něho byla přijata některá nápravná opatření, třeba aby všechny ty aktiva té společnosti se shromáždily v IZIP, a. s., protože tam jsme vlastnili nebo měli vlastnit tu většinu. Nyní vlastně předminulý týden byla řádná valná hromada, kde byl další účetní audit toho roku 2011. Samozřejmě pořád…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Policejního vyšetřování se neobáváte?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Já si myslím, že je potřeba, aby protože zase těch trestních oznámení zase bylo podána řada. Vím, že policie to šetří. My jsme byli už před možná několika měsíci dokonce, vyzváni předat podklady, my jsme předali, koneckonců oni jsou veřejné, protože už loni vlastně všechny ty smlouvy se zveřejnily, prostě daly se k dispozici. Dneska…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Obavu nemáte z policejního vyšetřování?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No, tak já osobně určitě ne, protože já jsem neučinil ve své funkci nic, co by nebylo oprávněné. Ty smlouvy, abych vás opravil, byly uzavřeny na základě výběrového řízení, ty smlouvy o kterých dneska mluvíme. Ty věci, které řešil tehdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se týkaly těch starých smluv, ne těch nových.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Tak, pane řediteli, odposlechy ukázaly, že vaše jméno čile skloňoval kdysi vlivný pražský lobbista Roman Janoušek v debatách s Pavlem Bémem. Volal vám někdy Roman Janoušek nebo někdo od něj, aby s vámi projednal personálie ohledně pražské filiálky VZP?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ne, tak personálie pražské VZP se mnou nikdo neprojednával, ale…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Nikdy vám nevolal Roman Janoušek?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ale… nevolal, ale…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Ani nikdo od něj, volal vám někdy někdo z okruhu Romana Janouška?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak ale co je to okruh Romana Janouška?

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Takže volal.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak já jako se v té… no, nevím, já se jako v tom prostředí té pražské politické scény nepohybuji, já jsem nejsem politik a nevím, kdo s kým je v jakém okruhu. Kdysi dva jako…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Volal vám někdy někdo z oblasti od Pavla Béma, od lidí kolem Pavla Béma a Romana Janouška, aby s vámi…

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak mně třeba volal Pavel Bém několikrát.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Ano, a volal vám kvůli tomu, aby s vámi projednal právě tehdejší personálie pražské filiálky VZP?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ne, nevolal. A jako to, že se dva lidé o vás baví v telefonu, bezpochyby možná v tuhle tu chvíli se tisíc lidí v Praze a v České republice baví o tom, co Horák říká nebo dělá. Jako to jsou věci, jako to k tomu běžně dochází, tak já jsem veřejná osoba, takže se lidé baví. Samozřejmě jsou různé zájmy. Prostě lidé si sdělují to, že by chtěli to či ono, prostě k tomu dochází. Já jako jsem osoba, o které se mluvilo.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Na vás nikdo netlačil směrem k těmto rozhodnutím.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Kupodivu ne, protože to se vztahuje k těm výběrovým řízením na ředitele krajských poboček, které bylo, teď přesně si nepamatuju v kterém roce, už je to dost dávno.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Před 5 lety.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tehdy to byla otevřená výběrová řízení, co se týče té Prahy, tak se tam tehdy hlásilo nejdříve bylo první výběrové řízení, tam se snad přihlásil jenom jediný člověk, tak to jsme zrušili.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: No, ale nikdo z něj nevzešel.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Pak bylo skoro 40 uchazečů a po měsících jako vyjednávání vlastně se výběrová komise, ve které byli zástupci správní rady, dozorčí rady. Já jsem tam byl, ale prostě rozhodně to nebyla pojišťovna, která by měla v té komisi většinu, tak se rozhodlo, že vlastně žádný z těch kandidátů není ideální. A byl jmenován člověk, který v tu chvíli zastával funkci náměstka pro řízení…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Oldřich Petržela.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ano, náměstka pro řízení…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: A po dvou letech skončil, po dvou letech skončil kvůli tomu, že jeho angažmá bylo nebezpečné.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ano, byl jsem s ním nespokojen, tak skončil, ale tehdy…

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Bez výběrového řízení.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No, tehdy byl pan inženýr Petržela náměstkem pro řízení krajských poboček a podléhali mu všichni krajští ředitelé. Čili on v podstatě přecházel z té vyšší funkce na nižší.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Tak já vám děkuju, díky za rozhovor, na shledanou.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Já děkuju za pozvání, na shledanou.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka: Na shledanou

Interview ČT24 s ředitelem VZP
Ohodnoťte tento článek!